צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


"ח ועדת ביקורת ופרוטוקול הועדה שנבחרה על-ידי הועד הפועל
12 ריגלר (בית-חרושת זהריר)
14 נויליגר-לנדה, תרשיש
20 שנות עשייה
30 לאלומות, תשמ"ו
30 שנה למועצה הדתית
40 מחזורים, מושקוביץ מרדכי ז"ל
ALIVE AMONG THE LIVING
DIAMOND INDUSTRY REPORT
ISRAEL DIAMONDS
PALESTINE DIAMONDS
אבן היסוד בע"מ, דו"חות
אבן היסוד בע"מ, דו"חות
אבן היסוד בע"מ, דו"חות
אבן היסוד נתניה
אבן חן בע"מ, דו"חות
אבן חן בע"מ, דו"חות
אבן חן בע"מ, דו"חות
אבן חן בע"מ, דו"חות
אבן ספיר בע"מ
אבן ספיר בע"מ, דו"חות
אבן ספיר, דו"חות
אבן ספיר, דו"חות
אבני תעשיה
אבנים אבודות
אבנים גדולות (יולי - אוגוסט 1946)
אבנים גדולות אפריל 1945 (לא יצאה לפועל)
אבנים גדולות, העברת ספטמבר
אבנים גדולות, נובמבר
אבנים חצי מעובדות, אבנים חצי יקרות
אבקה, נובמבר
אבקת יהלום, דצמבר 1945
אגודה ארץ-ישראל בע"מ
אגרות מידע
אגרת אגף המרכזים הפדגוגים
אולפן עקיבא
אולפן עקיבא נתניה
אולפן עקיבא נתניה
אופיר בע"מ, דו"חות
אופיר בע"מ, דו"חות
אופיר בע"מ, דו"חות
אופיר בע"מ, דו"חות
אורה בע"מ, דו"חות
אורה בע"מ, דו"חות
אורה בע"מ, דו"חות
אורה בע"מ, דו"חות
אורט ישראל, גליון מספר 20
אוריון בע"מ, דו"חות
אוריון בע"מ, דו"חות
אוריון בע"מ, דו"חות
אוריון בע"מ, דו"חות
אות ההגנה
אות ההגנה
אחים עמיאל בע"מ
אחים עמיאל, דו"ח
איכות יהלומים
אישורי חברים
אלכסנדר אהרונסון
אלמז בע"מ
אלמז בע"מ
אלמז בע"מ, דו"חות
אלמז בע"מ, דו"חות
אלמז בע"מ, דו"חות
אלפון התיקיה
אלרן, בנק
אסיפת היסוד של סניף יפו - תל-אביב
אספקת יהלומי גלם
אפיקים
אקספורט (אוגוסט)
אקספורט (אפריל)
אקספורט (יולי)
אקספורט (יצוא)
אקספורט (יצוא)
אקספורט (יצוא)
אקספורט 1944
אקספורט ינואר
אקספורט על-פי שנים
אקספרטרים
ארגון האינג'נרים והארכיטקטים בנתניה
ארגון המנהלים והפקידים
ארגון ותיקי ההגנה
ארגון ותיקי ההגנה
ארגון ותיקי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה
ארגון חברי ההגנה, דו"ח פעילות 1953 - 1988
אשורים והמלצות
אשורים והמלצות
אשראים בלתי חוזרים
אתרים ארכיאולוגיים
אתרים ארכיאולוגיים
בהט בע"מ, דו"חות
בהט בע"מ, דו"חות
בוסתנאי, אזכורים
בוקעים
בוקעים
בוררות, מחלקת העבודה
בוררות, מחלקת העבודה
בחירות לארגון האקדמאים
בחירות לועד העובדים, 1995
ביאליקון (עלון)
בירורי פועלים
בית דין עליון, יולי 1945
בית והתישבות בפלסטין
בית חרושת אופיר, מחלקת העבודה
בית חרושת ענבר, מיון חומר גלם
בית ליגת נשים למען ישראל, בית החלוצות
בית-חולים לניאדו (פרסום)
בית-חרושת אבן ספיר, דו"חות
בית-חרושת זניט, דו"חות
בית-חרושת נוה בע"מ
בית-מלאכה לשפשוף אבנים, מחלקת העבודה
בית-ספר אום-חאלד (בר-אילן)
בנזין עבור החברים
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין
בני בנימין - חשבונות
בני בנימין - נתניה, אבן יהודה
בני בנימין חומר מעורב
בני בנימין, חומר לעלון, תרפ"ד
בני בנימין, נתניה
בני בנימין, פרוטוקול
בני בנימין, פרוטוקולים ועוד, תרפ"ב - תרפ"ד
בני בנימין, פרוטוקולים ועוד, תרפ"ד - תרפ"ה
בני-בנימין
בנק אנגלו-פלסטינה בע"מ
בנק אפ"ק, התאחדות תעשיית היהלומים
בנק בני בנימין
בנק בני בנימין
בנק בני בנימין - דין וחשבון לשנת 1938
בנק בני בנימין - חשבון על-פי גורמים שונים
בנק בני בנימין, פנקס חייבים וזכאים נתניה
בנק האיכרים, דו"ח 1938
בנק שיתופי בני בנימין - דין וחשבון
בנקים שונים
בעיות השיווק
בקשות למשרה, מנהל
ברוך בע"מ, דו"חות
ברורי פועלים, הלוואות
בריק בע"מ בר-נתן
בריק בע"מ, דו"חות
בריק בע"מ, דו"חות
בריק בע"מ, דו"חות
בתי חרושת לתעשיית יהלומים, רשימת חברים, שותפים
גוטביר בע"מ, דו"חות
גיוס ושחרור, מחלקת העבודה
גיוס מא"זים
גן קדמה
גרינפלד את שובר בע"מ, דו"חות
גרינפלד ושיבר, דו"ח
גרינפלד ושיבר, דו"חות
גרינרס 5, הזמנות דצמבר 1944
גרעון במשקל הסחורה
גרעון במשקל הסחורה
דו"ח דו-שנתי לפעולות הועד
דו"ח ועד בקורת ממשלתי
דו"ח חודשי לפיקוח על היהלומים
דו"ח יבוא יהלומי גלם
דו"ח כנס בינלאומי של תעשיות היהלומים
דו"ח ממשלת פלסטין
דו"ח על הביקורת בחברת נצ"ב
דו"ח פיקוח, חיפה
דו"ח פעילות ההנהלה
דו"ח שנתי לפעולות המועצה 1971 - 1972
דו"חות בית-חרושת גוטביר
דו"חות הנהלת חשבונות, מפעלים שונים, חברים
דו"חות התאחדות בעלי התעשיה בארץ-ישראל לשנת תש"ו (1946)
דו"חות חודשיים א'
דו"חות חודשיים ב'
דו"חות על המכונות
דו"חות על מכונות, מחלקת העבודה תל-אביב
דו"חות שונים
דו"חות, מצב יהלומי הגלם
דו"חות, פרוטוקולים
דו"חות, שונות
דואר נכנס
דואר נכנס, כללי
דואר נכנס, כללי
דוגמאות טפסים
דוגמאות לחוזרים ופרוטוקולים
דין וחשבון לשנת 1936
דין וחשבון לשנת 1946
דפי חשבון
דר' אבניאל, ועדת העבודה
דר' ארתור לובי, הוצאות שונות
דר' ארתור לובי, הוצאות שונות
ה. מגנט, נסיעתו לאנגליה
ה. פרידמן
ה.מ. גרינשלאג
הא' בן שפרמן, טרוס, יהלומים בע"מ
האבן בע"מ
האבן בע"מ, דו"חות
האבן בע"מ, דו"חות
האבן, דו"ח
האגודה הארצישראלית
האגודה לעדוד התיירות, פרוטוקולים
האגודה לעידוד תיירות נתניה
האגודה לעידוד תיירות נתניה
האגודה לשקום האסיר והעבריין, תכתובת
האגודה לתכנון ופיתוח שרותים קהילתיים למפגרים בנתניה
הד לעובד, בטאון ההסתדרות הכללית במרחב נתניה (1)
ההגנה בנתניה, אהרונוביץ פנחס
ההגנה בנתניה, בן-דוד שושנה
ההגנה בנתניה, שוייצר יצחק
ההנהלה הארצית בתל-אביב
ההנהלה הארצית בתל-אביב
ההנהלה הארצית בתל-אביב
הועד הפועל
הועד הפועל
הועד הפועל
הועד הפועל
הועד הפועל, פרוטוקולים, פסקי בוררות
הוצאה
הוצאות
הוצאות בן-עמי על חשבון הקרן
הוצאות הקופה
הוצאות משרד תל-אביב
הוצאות קופה
הוצאות קופה
הוצאות קופה
הוצאות קופה
הוצאות קופה
הוצאות קרן הנשיא
הוצאות קרן הנשיא
הוצאות, הכנסות
הוצאת קופה
הזיקנה, גיל עם יופי
הזמנה לתערוכת ציור פיסול של אביבה סידי
הזמנה מיוחדת, אוגוסט
הזמנה מיוחדת, בגטים
הזמנה מיוחדת, נובמבר
הזמנות
הזמנות
הזמנות
הזמנות
הזמנות
הזמנות
הזמנות 85,000 קרט
הזמנות אבנים גדולות, אפריל 1946
הזמנות אוגוסט 1944
הזמנות אירגולר שוופס
הזמנות אפריל, 1947
הזמנות גרני רס 4 + 5
הזמנות דצמבר 1942
הזמנות דצמבר 1944, סנד
הזמנות חודש מאי
הזמנות חומר גלם
הזמנות חומר גלם, מאי 1947
הזמנות חומרי גלם (ינואר), מבני התעשיה
הזמנות יהלומי גלם
הזמנות יולי 1944
הזמנות יוני 1943
הזמנות יוני 1944
הזמנות מאי
הזמנות מיוחדות 31800, סנד 1944
הזמנות מיילס
הזמנות מיילס
הזמנות מיילס 1,000,000 לי"ש
הזמנות מיילס, אפריל, מאי, יוני 1946
הזמנות מיילס, יהלומי גלם
הזמנות מיילס, יולי 1946
הזמנות מליס
הזמנות מרץ 1943
הזמנות נובמבר 1944
הזמנות נובמבר 1947
הזמנות סנד וצ'יפס
הזמנות ספטמבר
הזמנות ספטמבר 1943
הזמנות ספטמבר, סנד
הזמנות צ'יפס
הזמנות צ'יפס, יוני 1946
הזמנות צ'יפס, מרץ 1946
הזמנות צ'יפס, פברואר 1946
הזמנות, אוגוסט
הזמנות, אפריל
הזמנות, קניית ציפס
הזמנת אבנים גדולות
הזמנת אבנים גדולות
הזמנת אבנים גדולות, העברת אוגוסט
הזמנת אבנים גדולות, פברואר 1946
הזמנת אבקה, יולי אוקטובר
הזמנת אבקת יהלומי גלם
הזמנת אוקטובר, 1947
הזמנת בורט
הזמנת בחרט
הזמנת דצמבר, 1947
הזמנת חומרי גלם
הזמנת חומרי גלם
הזמנת יולי, 1947
הזמנת יוני 1947, מליס
הזמנת מיילס
הזמנת סנד
הזמנת צ'יפס, אפריל - מאי 1946
הזמנת צ'יפס, ינואר 1946
הזמנת צ'יפס, ספטמבר, דצמבר
הזמנת צ'יפס, קניה מיוחדת סיארה לאונה, יולי 1946
החברה לפיתוח חוף נתניה
החברה לפיתוח חוף נתניה
החברה לפיתוח חוף נתניה
החברה לפיתוח חוף נתניה בע"מ
החברה לפיתוח חוף נתניה בע"מ
החברה לפיתוח חוף נתניה, כללי, מכבי
החברה לפיתוח נתניה בע"מ
החברה לפתוח חוף נתניה בע"מ
החוזה לרכישת גבעת כפר צור
החוזה לרכישת גוש 7705
החלטות
החלטות האסיפה הכללית השנתית, שהתקיימה ב- 09.03.43
החלטות הועד הפועל
החלטות הועד הפועל
החלטות הועד הפועל
החלטות הועד הפועל
החלטות הועד הפועל
היהלום
היהלום בע"מ
היהלום בע"מ
היהלום בע"מ, דו"חות
היהלום בע"מ, דו"חות
היהלום, דו"ח
היהלום, מספר 116
היהלום, מספר 120
היכל התרבות העירוני, לוח פעילות לנובמבר-דצמבר 2000
היכל התרבות העירוני, סיכום פעילות 2000
היכל התרבות העירוני, תכנית לחודש ינואר - פברואר 1997
היכל התרבות העירוני, תקנון העמותה
הכוכב בע"מ
הכוכב בע"מ, דו"חות
הכוכב, דו"ח
הכוכב, חברה לליטוש יהלומים בע"מ, תכתובת
הכלכלה האירופית לאחר המלחמה ופלסטין
הכנסות והוצאות ליום 30.09.1944
הלווית שוורצברד שלום
המועצה הארצית של הארגון
המכללה הטכנולוגית העל תיכונית בישראל, הצעה
המלגות של מסדר בני-ברית, לשכת שבי ישראל נתניה
הממשלה, קצין המחוז
המרכז להכשרה ולפתוח כח אדם
המרכז לספורט ונופש - דף מידע
המשלחת לבלגיה
המשלחת ללונדון, פברואר 1947, תיק בן-עמי
הנהלת הכספים, קבלות
הנהלת הספרים
הנהלת הספרים
הנהלת הספרים, מסמכים מס' 1
הנהלת הספרים, מסמכים מס' 2
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות, דפי חשבון אישיים וכלליים
הנהלת ספרים, מסמכים
הנהלת ספרים, מסמכים
הנהלת ספרים, מסמכים
הנהלת ספרים, מסמכים
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנהלת ספרים, קבלות
הנוטע
הנוטע
הנוטע
הנוטע
הנוטע
הנוטע
הנוטע
הנוטע בע"מ
הנוטע, כללי
הנוטע, כללי
הנינג לונדון
הנינג, לונדון
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, לשכת ההסברה
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, מרכז קליטה בן-יהודה
הסטוריה של נתניה
הסטוריה, התחלה
הסכם עבודה
הסכמי עבודה
הסתדרויות
הסתדרות החקלאים בני בנימין
הסתדרות החקלאים בני בנימין
הסתדרות החקלאים בני בנימין
הסתדרות החקלאים בני בנימין
העברות כסף לפי הזמנות
העברת מניות, כללי, חוזרים
העברת מניות, כללי, חוזרים
העמותה לשימור ולשחזור עתיקות נתניה
העמותה לשימור ושיחזור עתיקות נתניה
העמותה לשימור עתיקות נתניה
הענקת אות ההגנה
הערות דו"ח ויני מורי, מפקח יהלומי גלם
העתקות חומר בשביל המשלחת ללונדון
העתקות חשבון עובר ושב, קופת מלוה חקלאית בע"מ
העתקות פרוטוקול ועד הפועל
העתקות של טלגרמות
העתקות של פרוטוקולים שונים
העתקות, החלטות ועד הפועל
העתקות, החלטות ועד הפועל
העתקי חשבונות של בנק אנגלו-פלסטינה בע"מ נתניה
העתקי חשבונות של האגודה בארץ-ישראל תל-אביב 01.04.1945
העתקי פרוטוקול הועד הפועל
הצעות עבודה למשרד
הקונגרס הבינלאומי התשיעי של פדרציית היהלומים, הזמנות
הרצליה
הרצליה
התאחדות אזרחית לאומית
התאחדות אזרחית לאומית
התאחדות אזרחית לאומית
התאחדות אזרחית לאומית
התאחדות בני המושבות
התאחדות בעלי תעשיית היהלומים בארץ-ישראל, תקנות
התאחדות בעלי תעשיית היהלומים, כללי
התאחדות בעלי תעשיית היהלומים, כללי
התאחדות בעלי תעשיית היהלומים, משרד תל-אביב
התאחדות האיכרים
התאחדות האיכרים
התאחדות האיכרים
התאחדות האיכרים
התאחדות האיכרים בארץ-ישראל
התאחדות האיכרים, חוזרים
התאחדות האיכרים, חוזרים
התאחדות האיכרים, חוזרים
התאחדות האיכרים, פרוטוקולים וחוזרים
התאחדות האכרים, פרוטוקולים וחוזרים
התאחדות היהלומנים
התאחדות היהלומנים
התאחדות היהלומנים, כללי
התאחדות חוזרים, החלטות הועד הפועל
התאחדות יהלומי נתניה
התאחדות כללי, כרטיסי עובדים
התאחדות תעשיות יהלומים
התאחדות, ועדה משפטית
התאחדות, ועדה משפטית
התאחדות, חוזר מספר 106
התאחדות, חלוקת מיילס, העברת מרץ
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התאחדות, כללי
התחלה - בני בנימין
התחלות
התכתבות
התכתבות
התכתבות
התכתבות
התכתבות
התכתבות עם ההנהלה הארצית
התכתבות רשימות פועלים, אשורי עזיבה
התכתבות, הזמנות
התכתבות, חומר כללי
התכתבות, פרוטוקולים
התנדבות למען האסיר המשתחרר
התעשיה
התקנון, שלבי כתיבה
ואלה תולדות אורט
וויני מוריי - מברקים, דו"חות
וויני מוריי בע"מ
וויני מוריי בע"מ, ספטמבר 1946
ויני-מורי בע"מ
ויני-מורי חיפה, דו"ח חדשי למפקח על התעשיה הקלה
ויני-מורי חיפה, דו"ח חודשי על פיקוח
ויני-מורי, דו"חות, מאזנים
וינשטיין-רויטר, בית-חרושת יהלום
ועד ביקורת ממשלתי
ועד ביקורת ממשלתי
ועד הפועל
ועד הפועל
ועד הפועל
ועד ישובי השרון הצפוני, חשבונות תיקון דרכים
ועד ישובי השרון, חשבונות
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדה פריטטית
ועדת ביקורת, מאזנים
ועדת הבהרה
ועדת העבודה
ועדת העבודה
ועדת העבודה
ועדת העבודה
ועדת העבודה ,מחלקת העבודה בנתניה, פרוטוקולים והחלטות
ועדת העבודה, מו"מ עם ההסתדרות
ועדת העבודה, מועד ש.
ועדת חרום של בעיות עבודה
ועדת פיקוח, מחלקת העבודה
ותקנות של התאגדות בעלי תעשיית היהלומים בארץ-ישראל בע"מ
זהרור בע"מ, דו"חות
זהרור בע"מ, דו"חות
זהרור, דו"ח
זהריר בע"מ
זכיר ההתאגדות של קופת התגמולין של פועלי בתי החרושת בע"מ
זכרונות, קיבוץ אילת
זלצמן בע"מ, מחלקת העבודה
זלצמן, זנית, דו"חות
זניט בע"מ, דו"חות
ח. פרידמן, דו"ח
חבר, אתה חסר
חברה לפיתוח חוף נתניה
חברה לתעשיה ומסחר ביהלומים, אוריון בע"מ
חברי ההתאחדות בע"מ ונציגיהם
חברי הנהלת הסניף
חברת ה.נ., דו"ח (נווה)
חברת המסחר ליהלומים בע"מ, רשימת מחירים
חברת הנוטע
חברת מגדלור בע"מ
חברת שכון עממי בע"מ
חברתנו
חברתנו
חג העצמאות
חגיגת תיאטרון הקאמרי בנתניה
חוברת יובל, כ"ה לבית ספר ביאליק
חוברת לזכר מנהלו הראשון של בית-ספר תחכמוני
חוג חובבי אמנות
חוג חובבי האמנות
חוזר החלטות הועד הפועל
חוזרים
חוזרים
חוזרים
חוזרים (2)
חוזרים וקול קורא - תרפ"ב
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חוזרים לחברים
חולות נתניה
חומר בקשר עם סטוק למיון מלאי יהלומי הגלם 31.01.1944
חזרתה של המשלחת מלונדון
חטיבת אלכסנדרוני
חטיבת אלכסנדרוני
חטיבת אלכסנדרוני, 1948 - 1949
חיים כרם ז"ל
חילופי מכתבים של ועד ישובי השרון הצפוני
חילופי מכתבים של ועד ישובי השרון הצפוני
חלוקת יהלומי גלם
חלוקת יהלומי גלם לפי חבילות
חלוקת יהלומי גלם לפי חבילות
חלוקת יהלומים
חליפת מכתבים בני בנימין
חליפת מכתבים בני בנימין, שטראוס נתן
חליפת מכתבים מי השרון
חליפת מכתבים עם דר בריל, נטיעת פרדס
חליפת מכתבים עם ועד ישובי השרון הצפוני
חליפת מכתבים עם ועד ישובי השרון הצפוני
חללי מערכות ישראל
חלקת העבודה בנתניה היהלום, במה מקצועית לתעשיית היהלומים
חשבון הכנסה והוצאה של ועדת ישובי השרון הצפוני
חשבון הקרן
חשבון מיוחד א'
חשבונות
חשבונות
חשבונות בנק
חשבונות ממפעלי יהלומים
חשבונות מפעלי יהלומים
חשבונות מפעלי יהלומים
חשבונות, הנהלת ספרים
חשבונות, הנינג
חשבונות, הנינג
חשבונות, הנינג
חשבונות, התכתבות
חשבונות, כללי
חשבונות, כללי
חשבונות, כללי
חשבונות, מפעלים
חשבונות, משכורות, תרומות, קרנות
חשבונות, רכוזי מכירה
חתימות המחייבות את המפעלים
טלגרמות
טלגרמות להנינג
טלגרמות להנינג בע"מ
טלגרמות להנינג בע"מ, לונדון
טלגרמות ללונדון
טלגרמות ללונדון
טלגרמות למשלחת לונדון
טלגרמות מהמשלחת, לונדון
טלגרמות מהנינג, לונדון
טלגרמות מהנינג, לונדון
טלגרמות מהנינג, לונדון
טלגרמות מהנינג, לונדון
טלגרמות מהנינג, לונדון
טלגרמות מלונדון, הנינג בע"מ
טלגרמות שנתקבלו על-ידי המשלחת בלונדון
טלגרמות, העתקות
יבוא ויצוא
יבוא ויצוא דו"ח חודשי (אוקטובר)
יבוא יצוא
יבוא יצוא, דו"ח חדשי, 1944
יבוא יצוא, דו"ח חדשי, 1945
יבוא, מסמכים
ידיעון נתניה העובדת
ידיעות אלדד
ידיעות תחכמוני
יהלומי בוכארה בע"מ
יהלומי בוכרה
יהלומי בוכרה בע"מ, דו"חות
יהלומי בוכרה בע"מ, דו"חות
יהלומי בוכרה, דו"חות
יהלומי בוכרה, מחלקת העבודה
יהלומי גלם בכספת
יהלומי גלם בכספת ההתאחדות
יהלומי גלם בלתי מתאים לחיתוך
יהלומי ירושלים בע"מ, דו"חות
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה
יהלומי נתניה, פרוטוקולים, הזמנות, מאזנים
יהלומי נתניה, קופה
יהלומי נתניה, קופה
יהלומי נתניה, קופה
יהלומי נתניה, קופה קטנה
יהלומי נתניה, קופה קטנה
יהלומי נתניה, קופה קטנה
יהלומי פיקל, דו"ח
יהלומי תל-אביב בע"מ
יהלומי תל-אביב בע"מ, דו"חות
יהלומי תל-אביב בע"מ, דו"חות
יהלומי תל-אביב, דו"ח
יהלומים ע.פיקל בע"מ, דו"חות
יהלומים פיקל בע"מ, דו"חות
יהלומים, כללי
יהלומים, כללי
יהלומים, כללי
יהלומים, משכורות, הלוואות והוצאות שונות
יובלות
יום ההגנה
יום העצמאות
יומן כיתה א' תש"ד-תש"ה, אריכא שמואל
יומן כיתה ב' תשד"-תש"ה, אריכא שמואל
יוסף פלדמן ובניו בע"מ, דו"ח
יועץ בעניני עבודה
ילקוט
ימים ראשונים
יקיר ההסתדרות בנתניה, תשמ"ח
יקיר ההסתדרות בנתניה, תשנ"א
יקירי הסתדרות נתניה
יקירי תעשיית היהלומים בישראל
ישה, ההתאחדות הבינלאומית של היהלומים, 26 - 27 יולי 1949
ישובי השרון הצפוני
ישיבות הועד הפועל, ועדת העבודה, פרוטוקולים
ישיבות הועד הפועל, ועדת העבודה, פרוטוקולים
ישיבות הנהלה
ישיבת בני-עקיבא
ישיבת הועד הפועל עם ועדת העבודה
יתרות חשבון
כח אדם בע"מ, כללי ופרוטוקולים
כיתוש יהלומי גלם
כיתוש פסולת יהלומי גלם
כלים בשימוש האדם הקדמון
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי, בירורי עבודה
כללי, בירורים
כללי, דו"חות
כללי, דו"חות מיילס, התכתבות
כללי, דו"חות, חשבונות, פרוטוקולים, מחלקת העבודה
כללי, דו"חות, מברקים, ישיבות
כללי, הזמנות סייט, חשבונות הנינג
כללי, הנהלת חשבונות
כללי, הנהלת חשבונות
כללי, הנהלת חשבונות
כללי, הנהלת חשבונות
כללי, הסכמי עבודה
כללי, הסכמים שונים, הסכמי עבודה
כללי, התכתבויות, הזמנות, דו"חות
כללי, התכתבות, קופות חולים, הסוכנות, הזמנות
כללי, התכתבות, קניות סייט ועוד
כללי, חוזרים ביטוח
כללי, חוזרים ביטוח
כללי, חלוקת חומר גלם
כללי, חשבונות בנק
כללי, חשבונות, קרנות, מפעלים
כללי, טלגרמות
כללי, טלגרמות יצוא
כללי, מברקים, דו"חות
כללי, מזכרים, מחלקת עבודה ועוד
כללי, מכירות
כללי, מכירות
כללי, מכירות, חוזים
כללי, מכתבים, הסכמים, קניות
כללי, מכתבים, הסכמים, קניות
כללי, מסמכים, דו"חות, קניות, ברורים
כללי, פיתוח
כללי, פרוטוקולים, דו"חות
כללי, פרוטוקולים, דו"חות
כללי, רכישות
כנס בינלאומי ליצרני יהלומים
כנס ג'וערה
כנס מחוז התיכון
כנס מחזורים שבט בזק נתניה
כנסי אתלטיקה קלה
כפר צור
כרטיסי עובד
כרטיסי עובד
כרטיסי עובדים אבן היסוד, אבן חן, אבן ספיר, אורה, אוריון
כרטיסי עובדים אבן היסוד, אבן חן, אבן ספיר, אורה, אוריון
כרטיסי עובדים אבן חן, אבן היסוד, אבן ספיר, אורה, אוריון
כרטיסיות, חוזים
כרטיסית ארגון ותיקי ההגנה
כתב ההסכם עם ארגוני הפועלים
כתוש יהלומי גלם
ל"ה שנים לכבאות בנתניה
לא על מגש של כסף
לאנקל סם
להנהלת החשבונות קבלות, דו"חות, מחלקת העבודה
להנהלת הכספים, קבלות
להנהלת הכספים, קבלות
להנהלת הכספים, קבלות
להנהלת הכספים, קבלות
להנהלת הכספים, קבלות
להנהלת הספרים
להנהלת הספרים
להנהלת הספרים (פברואר)
להנהלת הספרים (פברואר)
להנהלת הספרים, דו"חות
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים
להנהלת הספרים, מסמכים (אוקטובר)
להנהלת הספרים, מסמכים (אפריל)
להנהלת הספרים, מסמכים (אפריל)
להנהלת הספרים, מסמכים (ינואר)
להנהלת הספרים, מסמכים (מרץ)
להנהלת הספרים, מסמכים (מרץ)
להנהלת הספרים, מסמכים, בוטל 24.06.41
להנהלת הספרים, מסמכים, בוטל 24.06.41
להנהלת הספרים, קבלות
להנהלת הספרים, קבלות
לזכר חברים
לזכר חברים
לזכר חברים
לטפול היו"ר, דו"חות, הסכמים ועוד
ליגת נשים למען ישראל
ליגת נשים למען ישראל
ליובל העיר נתניה
לסלי קולג'
לעדכן אותי
לעדכן אותי
לעדכן אותי
לעדכן אותי
לקת העבודה, רשימות שמיות של פועלים במפעלי יהלומים שונים
מ. גוטבור, דו"חות
מ. גוטביר בע"מ, דו"חות
מ. גיטבור, דו"חות
מ. קוהינור בע"מ, דו"חות
מאזן
מאזן בוחן
מאזן בוחן
מאזן כללי
מאזן כללי
מאזני ויני-מורי, חיפה
מאזני מבחן
מאזני מבחן
מאזנים
מאזנים
מאזנים
מאזנים
מאזנים
מאזנים
מאזנים
מאזנים מודפסים
מאזנים, עמלות
מבחן כושר לילדים בגיל 6 - 12
מבצע הקש בדלת
מברקים
מברקים
מברקים
מברקים לבן-עמי עובד
מברקים מהנינג
מברקים, חשבונות, דו"חות
מגבית התגייסות
מגבית, התגייסות
מגילת נתניה
מגן דוד אדום
מדביקות, מחלקת העבודה
מדריך לשרותי רווחה לאסיר
מוזות, פסטיבל נשים בנתניה
מוטי בן-שושן, האמן ועבודתו
מוטי בן-שושן, קטלוג של תערוכת ציורים בזאגרב, קרואטיה
מוסמכת יהלומים, התאחדות בעלי תעשיית יהלומים בארץ-ישראל
מועמדים להתקבל בתור חברים
מועמדים להתקבל כחברים
מועמדים להתקבל כחברים
מועמדים לנתניה
מועצה לפיקוח על תעשיית היהלומים, מכתבים ושונות
מועצה לפקוח תעשיית היהלומים, פרוטוקולים
מועצה לפקוח תעשיית יהלומים, פרוטוקולים
מורי-ונדי בע"מ
מורשה, בטאון המועצה הדתית נתניה
מזור פלדיקו בע"מ
מזור פלדיקו בע"מ, דו"חות
מזור-פלדיקו, דו"ח
מחברת לחשבון הבולים (2)
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמיד, 25 שנה למדינה, נתניה היום
מחברת תלמידה, חשבון ב'
מחברת תלמידה, חשבון ג'
מחברת תלמידה, חשבון ג'
מחברת תלמידה, עברית ג'
מחברת תלמידה, תורה ב'
מחברת תלמידה, תורה ב'
מחירים
מחלקה לעבודות ציבוריות
מחלקת הבניה, נתניה
מחלקת הספקת צרכי מלחמה, פלסטין טרייד, קטלוג
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה
מחלקת העבודה בנתניה, אופיר בע"מ, בוררות
מחלקת העבודה בנתניה, אורה בע"מ
מחלקת העבודה בנתניה, בית חרושת אלמז בע"מ (דנקנר)
מחלקת העבודה בנתניה, דרישת הפועלים לועדה פריטטית
מחלקת העבודה בנתניה, הסתדרויות הפועלים
מחלקת העבודה בנתניה, זהרור בע"מ
מחלקת העבודה בנתניה, חוקי עבודה
מחלקת העבודה בנתניה, משא-ומתן
מחלקת העבודה בנתניה, ניקוי עבור אבנים שבורות
מחלקת העבודה בנתניה, ספטמבר 1945
מחלקת העבודה בנתניה, קטעי עתונות
מחלקת העבודה בנתניה, קטעי עתונות
מחלקת העבודה בנתניה, רשימת פועלים, השביתה הכללית
מחלקת העבודה בנתניה, שמיר
מחלקת העבודה בנתניה, תיק עתונות ג'
מחלקת העבודה בנתניה, תעריפי שכר עבודה
מחלקת העבודה בתל-אביב
מחלקת העבודה נתניה
מחלקת העבודה נתניה
מחלקת העבודה נתניה
מחלקת העבודה נתניה
מחלקת העבודה נתניה, אבן חן
מחלקת העבודה נתניה, אבן ספיר
מחלקת העבודה נתניה, בית חרושת אבן היסוד
מחלקת העבודה נתניה, בית-חרושת אוריון
מחלקת העבודה נתניה, ברוך בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, גוטביר בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, גרינפלד שיבר בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, הכוכב בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, הסכמים ועוד
מחלקת העבודה נתניה, הסתדרויות פועלים
מחלקת העבודה נתניה, התאחדות היהלומים
מחלקת העבודה נתניה, חקירה בענין בית-חרושת אופיר
מחלקת העבודה נתניה, יהלומי תל-אביב בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, יהלומים בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, מזור פלדיקו בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, משא-ומתן אבנים גדולות, שכר עבודה
מחלקת העבודה נתניה, ניסור, מו"מ עם פועלים
מחלקת העבודה נתניה, סטטיסטיקה
מחלקת העבודה נתניה, ענבר
מחלקת העבודה נתניה, פלנת
מחלקת העבודה נתניה, פרוטוקולים של אסיפות כלליות והחלטות
מחלקת העבודה נתניה, קופת תגמולים
מחלקת העבודה נתניה, קטעי עתונות
מחלקת העבודה נתניה, קלקולציה
מחלקת העבודה נתניה, רכוז בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, רכוז בע"מ
מחלקת העבודה נתניה, ש. מועד ושות'
מחלקת העבודה נתניה, שמיר
מחלקת העבודה נתניה, תיק הגהות של סטטיסטיקות שונות
מחלקת העבודה נתניה, תעשיית יהלומי נתניה
מחלקת העבודה תל-אביב
מחלקת העבודה, 1943
מחלקת העבודה, 1946
מחלקת העבודה, אבן היסוד בע"מ, בוררות
מחלקת העבודה, אבן חן - נוה, בוררות
מחלקת העבודה, אסיפות חברים
מחלקת העבודה, אסיפת חברים
מחלקת העבודה, האבן בע"מ
מחלקת העבודה, החלוקה הפנימית בבית-חרושת
מחלקת העבודה, היהלום, ביוליטינים שונים
מחלקת העבודה, הסתדרויות העובדים
מחלקת העבודה, ועדת התמיד של ארגון המנהלים, פרוטוקולים
מחלקת העבודה, טרוסט יהלומים, ש. פרמן, בוררות
מחלקת העבודה, כרטיסי עבודה
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד
מחלקת העבודה, כרטיסי עובד, בית-חרושת עמיאל
מחלקת העבודה, כרטיסי עובדים
מחלקת העבודה, כרטיסי עובדים
מחלקת העבודה, כרטיסי עובדים
מחלקת העבודה, מבקיעים מתלמדים
מחלקת העבודה, מחירי סחורה מלוטשת
מחלקת העבודה, מכונות מחוץ לבתי חרושת.
מחלקת העבודה, נתניה
מחלקת העבודה, סטטיסטיקה
מחלקת העבודה, סטטיסטיקות הסוכנות
מחלקת העבודה, סכסוך היהלום
מחלקת העבודה, עליה
מחלקת העבודה, עניני עבודה
מחלקת העבודה, עניני עבודה
מחלקת העבודה, פרוטוקולים של ישיבות ועדת העבודה
מחלקת העבודה, קוהינור
מחלקת העבודה, קטעי עתונות
מחלקת העבודה, קטעי עתונות
מחלקת העבודה, רישום עובדים
מחלקת העבודה, רשימות פועלים
מחלקת העבודה, שאלוני עובדים
מחלקת העבודה, שאלוני עובדים
מחלקת העבודה, שאלוני שביתות
מחלקת העבודה, שביתות
מחלקת העבודה, שיכון הפועלים
מחלקת העבודה, שמירה
מחלקת העבודה, תעריפים והסכמים מארצות אחרות
מחלקת העבודה, תרשיש
מחצית היובל ליסוד הסניף
מטעי פרדסים בפלסטין
מטעי פרדסים בפלסטין
מטעי פרדסים בפלסטין
מטרות אולפן עקיבא
מי שרון, שוברים
מיכללון (2)
מיכללון (3)
מיכללון (4)
מיכללון (5)
מיכללון (7)
מיכללון (9)
מיכללון, בטאון המכללה לגמלאים (1)
מכבי אש מתנדבים, תכנית עבודה
מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
מכון וינגייט, מפעלי הדרכה לשנת 1973 - 1974
מכירות וקניות סייט, קשר עם המוסדות והממשלה
מכירת תוצרת בשוק המקומי
מכללת נתניה - תכנון
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט
מכתבי אקספורט נתניה, מכס תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבי אקספורט, תל-אביב
מכתבים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים לתיקים
מכתבים שוטפים
מלאי יהלומי גלם בלונדון
מלאי יהלומי גלם בפיקוח
מלאי, דו"חות
מלון אמיד
מלון פרשטיין
מלטשת היהלומים הראשונה בירושלים
מלטשת ח.פ. פרידמן, דו"ח
מלטשת יהלומים ענבר, דו"חות
מלטשת יהלומים ראשונה
מלטשת יהלומים ראשונה בירושלים, יהלומי ירושלים
מלטשת פלנת, דו"חות
מלטשת קוהינור, דו"חות
מלטשת שמיר, דו"חות
מליס מרץ - יוני
ממשלה, מחלקת העבודה
ממשלה, שונות
ממשלת ארץ-ישראל, שונות
מס הכנסה ארץ-ישראל
מס הכנסה, פקידי ההתאחדות
מסמכים
מסמכים
מסמכים
מסמכים
מסמכים
מסמכים
מסמכים 1119 - 1200
מסמכים להנהלת הכספים
מסמכים להנהלת הספרים, 224-175
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות
מסמכים להנהלת חשבונות מס', 292 - 378
מסמכים להנהלת חשבונות מס', 292 - 378
מסמכים להנהלת חשבונות מספר 455 - 512
מסמכים להנהלת חשבונות מספר 455 - 512
מסמכים להנהלת חשבונות מספר 99 - 140
מסמכים להנהלת חשבונות, 127 - 184
מסמכים להנהלת חשבונות, 424 - 476
מסמכים להנהלת חשבונות, 820 - 890
מסמכים להנהלת חשבונות, חודש יולי
מסמכים להנהלת חשבונות, יולי 1945
מסמכים נבחרים
מסמכים, 820 - 890
מסמכים, הנהלת חשבונות
מסמכים, הנהלת חשבונות
מסמכים, הנהלת חשבונות, 1012 - 1066
מסמכים, הנהלת חשבונות, 1012 - 1066
מסמכים, הנהלת חשבונות, 1012 - 1066
מסמכים, התאחדות
מסמכים, חודש אפריל
מעט לעת
מפתח חלוקת הגלם
מצעד בחיפה
מראה באקוורל, תערוכת ציורים קבוצתית
מרכז בתי הספר במושבות
מרכז הפריפריה, התכתבות עם הסניפים תרפ"ד
מרכז פריפריה
מרכז פריפריה
מרכז פריפריה
משלוח אויר, בעיות דואר
משלוח יהלומי גלם מדרום אפריקה
משלחת ללונדון
משלחת ללונדון
משלחת ללונדון
משלחת ללונדון
משלחת ללונדון
משלחת ללונדון, בן-עמי עובד
משפשפי האופנים
משק ובית מאת הנוטע
משרד בני בנימין
משרד הדואר
משרת מזכיר אדמינסטרטיבי
מתווכים ביהלומים
מתיישבי בני בנימין בעמק חפר, תקנות
נגלר זאב, שמיר בע"מ
נוה בע"מ, דו"חות
נווה בע"מ, דו"ח
נופך בע"מ, דו"ח
נופך בע"מ, דו"חות
נופך, דו"ח
נות ההתאגדות של התאחדות בעלי תעשיית היהלומים בארץ-ישראל
ניקל לאה, קדישמן מנשה
נכון לעכשיו
נצ"ב, נכסי צאן ברזל, עסקאות
נשף יום העצמאות
נשף יום העצמאות
נשף יום העצמאות
נשף יום העצמאות
נשף יום העצמאות
נתונים סטטיסטיים של פלסטין
נתונים סטטיסטיים של פלסטין
נתניה - חוזים וטפסי הרשמה
נתניה 1934
נתניה ואשר היא מסמלת
נתניה ועוד
נתניה עירי
נתניה עירנו
נתניה על ים התיכון
סגל דוד, מאזנים 1942
סוללי הדרך 1905 - 1941
סטודיו, תערוכה קבוצתית של אמני נתניה
סטטיסטיקה של הניסור
סטטיסטיקה של מסחר זר
סידני גניאק
סייט, דצמבר 1943
סנד, נובמבר 1945
סנד, ספטמבר
סנד, קנית, אוקטובר 1944
ספורה של נתניה, בני בנימין, 1928
ספר ההגנה
ספר השנה, תשמ"ב
ספר ועדת קבלה
ספר פרוטוקולים
ספר פרוטוקולים מי השרון
עזרה לשמירה
עיניים לאתמול
עיקרי דו"ח עמותת היכל התרבות, 1995
עיתון חברת הילדים
עלון יד מרדכי 1943 - 1974
עלון סטטיסטי
עלי אילן
עלי אילן
עלי שור (עלון)
עלי, אילן
עמיאל אליעזר
ענבר בע"מ, דו"ח
ענבר בע"מ, דו"חות
ענבר, מחלקת העבודה
ענבר-פקר נגד מכנס
עניני גיוס, חיילים משוחררים
עניני עבודה
עתונות
עתונות וידיעות מקצועיות
פיסול בקצב לטיני, אמני אמריקה הלטינית מפסלים בנתניה
פיקל בע"מ
פיקל עקיבא, יהלומים
פלדיקו בע"מ
פלדיקו, דו"חות
פלדמן בע"מ, דו"חות
פלדמן ובניו בע"מ
פלדמן ובניו ירושלים
פלדמן ובניו, דו"ח
פלנת בע"מ, דו"ח
פלנת בע"מ, דו"חות
פניות למרכז בני בנימין
פנקס צ'קים
פסטילוקאלי מספר 1
פסק בוררות
פעולות אמוץ
פקודות והוראות, תעשיית היהלומים
פרוטוקול אסיפת המרכז
פרוטוקול הועד הפועל והועדה לענינים מיוחדים 15.07.42
פרוטוקול, בוררות אופיר
פרוטוקולים
פרוטוקולים
פרוטוקולים ודו"חות
פרוטוקולים מישיבות ועד האגודה מכבי ומכבי צעיר
פרוטוקולים מישיבת הנהלה, חברת חוף נתניה
פרוטוקולים נתניה
פרוטוקולים קצרים, ראיונות וביקורים תרפ"ב
פרוטוקולים קצרים, ראיונות וביקורים תרפ"ב
פרוטוקולים קצרים, ראיונות וביקורים תרפ"ב
פרוטוקולים של הועד הפועל עם ועדת העבודה
פרוטוקולים, דו"חות מהמושבות ועוד, תרפ"ב - תרפ"ד
פרוטוקולים, ועדות שונות
פרטוקול של ישיבות מחלקת העבודה
פרידמן ח.פ., דו"חות
פרידמן חיים, מזכיר כללי
פרידמן, מזכיר כללי
פרסום
פרסום
פרסום
פרסום
פתח חלון, ערבות ומעורבות בהתנדבות
קב' קואופרטיבית חרט
קבלה וחלוקה יהלומי גלם
קבלות
קבלות
קבלות וחלוקת יהלומי גלם
קבלות יהלומי גלם
קבלות יהלומי גלם
קבלות, הנהלת חשבונות
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלות, חיובים וזיכויים
קבלת וחלוקת יהלומי גלם
קבלת וחלוקת יהלומי גלם
קבלת וחלוקת יהלומי גלם
קבלת וחלוקת יהלומי גלם
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אוגוסט 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אוגוסט 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אוקטובר 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אוקטובר 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אפריל 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, אפריל 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, דצמבר 1944
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, יולי 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, יוני 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, יוני 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, מאי 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, מאי 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, מרץ 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, נובמבר 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, ספטמבר 1945
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, ספטמבר 1946
קבלת וחלוקת יהלומי גלם, פברואר 1945
קבלת יהלום גלם וחלוקתו
קבלת יהלום גלם וחלוקתו
קבלת יהלום גלם וחלוקתו
קבלת יהלום גלם וחלוקתו
קבלת יהלומי גלם
קבלת יהלומי גלם
קבלת יהלומי גלם
קבלת יהלומי גלם
קבלת יהלומי גלם
קבלת יהלומי גלם
קוהינור בע"מ, דו"ח
קוהינור, מחלקת העבודה נתניה
קופה קטנה
קופה קטנה
קופה קטנה
קופה קטנה וחשבונות
קופות החולים, מחלקת העבודה
קופות חולים, מחלקת העבודה
קופת תגמולים עובדי עיריה, חשבון הכנסות והוצאות
קורס לערבית מדוברת
קושנים, טאבו
קטלוג המסחר של פלסטין
קטלוג, 1976
קטלוגים לתערוכות
קטעי עתונות
קטעי עתונות
קטעי עתונות
קטעי עתונות ד'
קטעי עתונות ד'
קטעי עתונות, התכתבות, הזמנות
קיבוץ יד מרדכי, גלגולי הגשמה
קניות פברואר, סנדיקט
קרן גמילות חסד, זכרון מאיר
קרן נתניה
קרן נתניה
קרן תגמולים מרכזית
קשרי חוץ
קשרי מסחר בחו"ל
קשרי מסחר לחו"ל
קשרי מסחר לחו"ל
קשרי מסחר לחו"ל
קשרים עם מוסדות
קתדרה באוניברסיטה העברית
ראובן קליגלר, פרקי חיים
ריכוז בע"מ, דו"חות
ריכוז חשבונות, חודש יולי
ריכוז תנועה, דוחות כספיים
רכוז בע"מ
רכוז בע"מ, דו"ח
רכישות יהלומים
רכישת יהלומים
רשות מוסמכת
רשות מוסמכת תל-אביב
רשיונות אקספורט
רשיונות אקספורט
רשיונות יבוא ויצוא
רשימות 1944
רשימות אימפורט
רשימות חוזרים ויתרות חשבון
רשימות יבוא יהלומי גלם
רשימות עובדים
רשימות עובדים לפי סדר הא"ב
רשימות שונות
רשימות תוצרת
רשימת בתי כנסת
רשימת הכרטיסים, ספר החברים
רשימת המאזן ליום 31.03.1945, מאושר על-ידי ועדת הביקורת
רשימת חברים, דו"חות
רשימת יבוא יהלומי גלם
רשימת נזקים, שרון הצפוני
רשמי סיור ומסקנות מביקור א. הלס בבלגיה
ש. מועד ושות' בע"מ
ש. מועד ושות' בע"מ, דו"חות
ש. מועד, דו"ח
ש.מועד ושות', דו"חות
שאלון לעובדי יהלומים
שאלון לעובדי יהלומים
שאלוני פועלים מגוייסים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדי יהלומים
שאלונים לעובדים חדשים ומסמכי הנהלת חשבונות
שונות
שונות
שונות
שונות מהממשלה
שחרורים זמניים
שטרות
שירת הימים
שירת הימים, תחרות מקהלות בינלאומית
שמיר בע"מ נתניה, כרטיסי עבודה
שמיר בע"מ, דו"ח
שמיר בע"מ, דו"חות
שנים ראשונות
שנת העשור
שפרמן, כרטיסי עבודה
תביעות משפטיות של בתי חרושת ליהלומים
תביעות נגד בית-חרושת גוטביר ובכלל
תזכיר המושבות לועדה המלכותית
תזכיר ותקנות
תזכיר ותקנות ההתאגדות של ההתאחדות
תזכיר ותקנות ההתאגדות של הנוטע בע"מ
תזכיר ותקנות ההתאגדות של התאחדות בעלי תעשיית היהלומים
תזכיר ותקנות ההתאגדות של התאחדות בעלי תעשיית היהלומים
תזכירים, דו"חות מצב
תיק א.סגל
תיק כללי
תיק כללי
תיק כללי
תכנון התעשיה
תכנית נטיעה
תכתובת
תכתובת
תכתובת ופרוטוקולים לועדת הבהרה
תכתובת עם השלטונות
תנאי השוק
תערוכת אנשים וסיפור
תעשיות יהלומים ארץ-ישראל בע"מ, דו"ח
תעשיות יהלומים בע"מ, דו"ח
תעשיות יהלומים מאוחדת
תעשיות יהלומים מאוחדת בע"מ, דו"ח
תעשיית יהלומי ארץ-ישראל, כרטיסי עבודה
תעשיית יהלומי נתניה בע"מ, דו"חות
תעשיית יהלומי נתניה, כרטיסי עובדים
תעשיית יהלומים ארץ-ישראל, דו"חות
תעשיית יהלומים ארץ-ישראלית בע"מ
תעשיית יהלומים ירושלים, דו"ח
תעשיית יהלומים מאוחדת
תעשיית יהלומים מאוחדת בע"מ
תעשיית יהלומים מאוחדת בע"מ, דו"חות
תעשיית יהלומים מאוחדת בע"מ, כללי
תעשיית יהלומים מאוחדת בע"מ, מחלקת העבודה נתניה
תעשיית יהלומים מאוחדת תל-אביב, כרטיסי עבודה
תעשיית יהלומים נתניה בע"מ
תעשית יהלומים נתניה, דו"ח
תקנון
תקנות
תקנות ההתאחדות
תקנות ושינויים של ההתאחדות החדשה
תקציב 1979 - 1980
תרשיש
תרשיש בע"מ, דו"ח
תרשיש בע"מ, דו"חות
תרשיש, בית חרושת, כרטיסי פועלים
תרשיש, דו"חות
תשובות ופניות של מרכז בני בנימין
תשלום עבור הזמנת חומרי גלם