צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


אינוונטר כללי
אינוונטר כללי
בקמן חיים, מסמכים, בית המשפט
הזמנות אגף הכספים
הזמנות אגף התיירות וקשרי חוץ
הזמנות אגף חזות פני העיר
הזמנות אגף מזכירות ומינהל כללי
הצעות לרכישות רכב
הצעות לרכישות רכב
הצעת תקציב
התכתבות עם ראש העיריה
ועדות בלאי
ועדות בלאי, ספירת מלאי
ועדות בלאי, ספירת מלאי
ועדת בלאי
חוזה חכירה, הקצאת שטח להסתדרות הנוער העובד והלומד
חומר בטיפול חדד ציון
יעדי אגף המשק ותכנית שנתית 1994
מכירות רכב, השכרה והצעות
מכירות רכב, השכרה, הצעות
נכסי דניידי
ספירת מלאי
ספירת מלאי
פרוטוקולים מישיבות מינהלת אגף המשק והנכסים ועוד
פרוטוקולים מישיבות צוות
פרוטוקולים שונים באגף
רכב, סידור עבודה
רכב, סידור עבודה
רכב, סידור עבודה
רכב, סידור עבודה
תיק אישי, בקמן חיים
תיק תקציב, 1983 - 1985
תיקי עובדים ישנים שפרשו
תיקי עובדים ישנים שפרשו, תיק שונות