צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


אבחון ארגוני, הצעה
אבטחת מחשבים ומערכות מידע
אברהם יהל, דובר העיריה
אגודה למלחמה בסרטן (1)
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער וספורט
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים - זמני
אגודות נוער, מועדונים ומגרשי משחקים (4-3)
אגודות ספורט
אגודת נוער וספורט
אגף הכספים
אהל שם
אהל-שם, פיתוח סביבתי
אוטומציה ומיכון
אוטומציה ומיכון
אוטומציה ומיכון
אוטומציה ומיכון
אוטומציה ומיכון
אום-חאלד
אום-חאלד
אום-חאלד
אופק, צילומי אויר
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אורחים ואישים
אזור התעשיה הדרומי
אזור התעשיה הדרומי
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור התעשיה קרית אליעזר
אזור שיפוט של העיריה
אזור שיפוט של העיריה
אזרחות כבוד לנשיא המדינה שז"ר זלמן
אזרחות כבוד לקאזאקוב יאשה
אזרחות כבוד לרבין יצחק
אזרחות כבוד לשר האוצר ספיר פנחס
אזרחות כבוד לשר התיירות קול משה
אזרחי כבוד
אזרחי כבוד
אזרחי כבוד
איגוד המזכירים ברשויות המקומיות
איגוד המזכירים ברשויות מקומיות
איגוד מזכירי הרשויות המקומיות
איגוד מזכירי הרשויות המקומיות
איגוד מזכירי הרשויות המקומיות
איגוד מזכירי הרשויות המקומיות
איגוד ערים לשירותי כבאות בנתניה
איגוד ערים לשירותי כבאות בנתניה
איגוד ערים תאומות - כללי
איגוד ערים תאומות, ברית ניצה
איגוד ערים תאומות, כללי
איגוד ערים תאומות, כללי
איגוד ערים תאומות, כללי
איזור השיפוט של העיריה
איזור השיפוט של העיריה
איזור השיפוט של העיריה
איזור התעשיה הדרומי
איזור התעשיה הדרומי
איזור התעשיה הדרומי
איזור התעשיה החדש
איזור התעשיה החדש
איזור התעשיה קרית אליעזר.
איזורי התעשיה
איכות הסביבה
איכות השרות
אימוץ חיל החימוש
אינפורמציה על תושבים
אינפורמציה על תושבים
איפיון ודרוג הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתית כלכלית
אירועי יום העצמאות תשל"ט, בקשות לחיבור טלפון
אירועים
אירועים
אירועים
אישורי תקציבים בלתי רגילים
אישורים א', ב', ג'
איתור ופרוגרמה למרכז האזרחי ובנין העיריה
אליצור
אלכסנדרוני
אלפון התיקיה האישית
אלפון התיקיה הענינית
אלפון התיקיה הענינית
אלפון חוזים
אלפון מוזמנים
אלפון מוזמנים
אלפון מפעלים
אלפון עובדי עירית נתניה
אני ריק מתוכן, אנא מלאו אותי
אני ריק, מלאוני בבקשה
אספקת בשר
אספקת בשר
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים 25-23
אספקת קרח
אקסל את קליינשפיץ, תיק תנועה 11/3
ארגון ומבנה מחלקת הפיקוח
ארגון משרד מהנדס העיריה
ארגון פקידי ועובדי העיריה
ארגון פקידי ועובדי העיריה
ארגון פקידי ועובדי העיריה
ארגון פקידי ועובדי העיריה
ארכיון היסטורי
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית
ארנונה כללית (23-18)
ארנונה כללית (28-24)
ארנונות העיריה, כללי (צו המסים)
ארנונות כלליות
אתר טיפול בשפכים, בית חרות
בחינת המבנה הארגוני - טיוטא לדיון
בטוח תלמידים בבתי-הספר
בטוח תלמידים בבתי-הספר
בטוח תלמידים בבתי-הספר
בטיחות בכבישים - בטיחות וגהות
בטיחות בכבישים, בטיחות וגיהות 2-1
ביגוד (2)
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב ותיעול
ביוב כללי
ביוב כללי 11-12-13
ביוב לפי שכונות
ביוב לפי שכונות
ביוב לפי שכונות
ביוב לפי שכונות
ביוב לפי שכונות
ביוב, כללי
ביוב, כללי
ביוב, כללי
ביוב, כללי
ביוב, כללי
ביוב, כללי
ביוב, ניקוז ותיעול
ביוב, ניקוז ותיעול
ביוב, ניקוז ותיעול
ביוב, תיעול, ניקוז מי גשמים
ביוב, תיעול, ניקוז מי גשמים
ביוב, תיעול, ניקוז מי גשמים
ביטוח לאומי
ביטוח לאומי
ביטוח עובדים, כללי
ביטוח עובדים, כללי
ביטוח עובדים, כללי
ביקור מנכ"ל מע"צ
ביקור שר הפנים בנתניה, תיק נתונים
ביקור שר התיירות שריר אברהם בנתניה, תיק נתונים
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת
ביקורת מבקר המדינה
ביקורת מבקר המדינה
ביקורת פנימית
ביקורת, כללי
ביקורת, כללי
ביקורת, כללי
ביקורת, מבקר המדינה
ביקורת, מבקר המדינה
ביקורת, שאילתות
ביקורת, שאילתות
ביקורת, שאילתות
ביקורת, שאלות
ביקורת, שאלות
ביקורת, שאלות
בית הדין למס עסקים
בית הדין למס עסקים, הועדה למס עסקים
בית הדין למס עסקים, הועדה למס עסקים
בית הדין למס עסקים, הועדה למס עסקים
בית הזקנים נחלת אבות
בית הזקנים, מלב"ן
בית המדרש למורים ולגננות
בית המדרש למורים ולגננות
בית המדרש למורים ולגננות
בית המדרש למורים ולגננות
בית המדרש למורים ולגננות, בית-ספר תיכון שרת
בית המטבחיים
בית הנוער המרכזי
בית הספר אלומות בשיכון ותיקים
בית העסק המובחר
בית הקברות המוסלמי באום חאלד
בית הקברות הצבאי
בית התרבות (אהל-שם)
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית התרבות אהל שם
בית יד-לבנים נתניה, יזכור
בית יד-לבנים, דו"ח תקופתי 1990
בית ספר בארי
בית תרבות וספריה על שם גוטלין - אהל שם
בית תרבות וספריה על-שם גוטלין
בית תרבות וספריה על-שם גוטלין
בית-הספר בית חינוך
בית-חולים מלב"ן
בית-ספר אוסישקין
בית-ספר אורט יד לבוביץ
בית-ספר בארי
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר בית חינוך
בית-ספר בית חינוך
בית-ספר בית חינוך תיכון
בית-ספר בית-יעקב
בית-ספר במחנה העבודה
בית-ספר יבנה
בית-ספר יהודה הלוי
בית-ספר יסודי-התורה
בית-ספר ישורון
בית-ספר לחרשים אלמים
בית-ספר למוסיקה
בית-ספר לקשי חינוך
בית-ספר מורשה
בית-ספר ממלכתי-דתי מוריה
בית-ספר מסילות, שיכון דורה
בית-ספר נורדאו, דיור לעולה
בית-ספר סיני
בית-ספר סיני
בית-ספר סיני
בית-ספר עין-התכלת
בית-ספר על שם פרופסור קלאוזנר בשיכון אזורים
בית-ספר עממי קרית צאנז - מכרז
בית-ספר רמז, עמלני
בית-ספר רש"י, דיור לעולה
בית-ספר שח"ל, שיכון ותיקים
בית-ספר תושיה
בית-ספר תחכמוני
בית-ספר תחכמוני
בית-ספר תחכמוני
בית-ספר תיכון בר אילן
בית-ספר תיכון בר-אילן
בית-ספר תיכון בר-אילן
בית-ספר תיכון טשרניחובסקי
בית-ספר תיכון טשרניחובסקי
בית-ספר תיכון טשרניחובסקי
בית-ספר תיכון טשרניחובסקי
בית-ספר תיכון טשרניחובסקי
בית-ספר תיכון על-שם בר-אילן
בית-ספר תיכון על-שם טשרניחובסקי
בית-ספר, תקציב, בית עלמין
בנגיס צבי, סגן ראש העיריה
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניה בלתי חוקית
בניו ערים, כללי
בניו ערים, כללי
בניו ערים, כללי
בנין אהל-שם
בנין ערים, כללי
בנין ערים, כללי
בנין ערים, כללי
בנין ערים, כללי
בנינים ומבני חינוך
בנינים ומבני חינוך
בנינים ומבני חינוך
בנתיבות השלטון המקומי, נקודת השקפה אישית
בעיות בקביעת אחוזי בניה
בקרת ביצוע תכנית עבודה שנתית
בקשות להנחות ממיסים, חובות כספיים ממיסים
בקשות להנחות ממיסים, חובות כספיים ממיסים
בקשות לשחרור מתשלום ריבית לביוב ולכבישים
בקשות לשחרור מתשלום ריבית לביוב ולכבישים
בקשות לשחרור מתשלום ריבית לביוב ולכבישים
בקשות לשחרור מתשלום ריבית לביוב ולכבישים
בריאות כללית
בריאות רווחה
בריאות, כללי
בריאות, כללי
בריאות, כללי
בריאות, כללי
בריאות, כללי
ברכות לראש העיריה
ברכות לראש מועצת העיריה השניה בן-עמי עובד בהיבחרו
בתי אבות בנתניה
בתי חולים בנתניה
בתי כנסת
בתי כנסת - זמני
בתי כנסת (זמני)
בתי מלון
בתי מלון
בתי מלון
בתי ספר
בתי קולנוע ובתי מלון
בתי קולנוע ובתי מלון
בתי קולנוע ובתי מלון
בתי קולנוע ובתי מלון
בתי-כנסת
בתי-כנסת
בתי-כנסת
גוטהילף שלמה, סגן ראש העיריה
ג'וינט ישראל
גולן מרדכי, סגן ראש העיריה
גלעד למלחמת השחרור
גל-עד למלחמת השחרור
גן המלך ואמפיתיאטרון
גן המלך והאמפיתאטרון
גן ילדים גבע ב'
גן נוה איתמר
גן-הילדים בשכון חיילים משוחררים
גן-הילדים בשכונת בן-ציון
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גני ילדים, כללי
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גנים ונטיעות
גננות ועוזרות גננות
גננות ועוזרות גננות
גננות ועוזרות גננות
גרציאני רחל
גשר עילי בצומת נתניה וכביש תל-אביב
ד"ר בר-מנחם אברהם, ראש העיריה
ד"ר ולנטין יוליוס, סגן ראש העיריה
ד"ר יצחק בן-גד
דאר וטלפון (3)
דהרי דוד, סגן ראש העיריה
דו"ח בקרה חצי שנתי ינואר - יוני 1995
דו"ח המועצה הדתית
דו"ח מזכיר העיריה
דו"ח מסכם לשנת תשמ"ז
דו"ח מסכם לשנת תשמ"ח
דו"ח מסכם, היחידה לפניות הציבור
דו"ח פעולות העיריה, דו"ח פעולות תרבות
דו"ח פעולות מרוכז, לשנת 1995
דו"ח פעילות שנתי
דו"חות כספיים חודשיים
דו"חות כספיים שנתיים
דואר שוטף
דובר העיריה
דוגמאות להזמנות
דין וחשבון חדשי אפריל 1949
דין וחשבון חדשי דצמבר 1948
דין וחשבון חדשי יוני - יולי 1949
דין וחשבון חדשי ינואר 1949
דין וחשבון חדשי מאי 1949
דין וחשבון חדשי מרץ 1949
דין וחשבון חדשי על פעילות מחלקות העיריה ושרותיה
דין וחשבון חדשי פברואר 1949
דין וחשבון חודשי על פעולות מחלקות העיריה ושרותיה
דין וחשבון חודשי על פעולות מחלקות העיריה ושרותיה
דין וחשבון חודשי על פעולות מחלקות העיריה ושרותיה
דירוג עובדים, ועדות השישה
דירות עמידר
דלק
דף פרסום על נתניה
דרכון, מדריך שנתי
האגודה והספריה למען העיוור
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למען החייל, הועד למען החיל
האגודה לתרבות הדיור
האגודה לתרבות הדיור
האגף לחינוך בלתי פורמלי
האגף לשירותי בריאות ורווחה
האגף לתיאום פעולות קהילה
האגף לתנו"ס
האיגוד הבינלאומי של הרשויות המקומיות
האיגוד הבינלאומי של הרשויות המקומיות
הבחירות לכנסת
הבחירות לכנסת
הג"א, הגנה אזרחית
הגדוד המאומץ
הגדוד המאומץ
הגזברות
הגזברות
הגזברות
הגזברות (1-3)
הדחת ראש העיריה פוקס דוד, לפי ישיבות מועצת העיריה ה-4
הדירה העממית בע"מ
הדלק, חלוקה, תחנות
הדלק, חלוקה, תחנות
הדרכה והשתלמות
ההנצחה ומשמעותה, היבטים שונים של הנצחת חללי צה"ל
ההעפלה, מאת אלקיים מרדכי
הודעות על סלילת כבישים (נספח)
הודעות על סלילת כבישים (נספח)
הועד למען החייל
הועד למען החייל
הועד למען החייל
הועדה המחוזית לבנין
הועדה הקרואה הראשונה
הועדה לבטיחות ולגיהות
הועדה להבראת משק העיריה
הועדה להבראת משק העיריה
הזמנות
הזמנות לישיבות
הזמנות לישיבות הועדות השונות מועצה תשיעית
הזמנות לישיבות הועדות השונות מועצה תשיעית
הזמנות לישיבות הועדות השונות מועצה תשיעית
הזמנות לישיבות המועצה
הזמנות לישיבות המועצה ה-11
הזמנות לישיבות המועצה העשירית
הזמנות לישיבות המועצה העשירית
הזמנות לישיבות המועצה העשירית
הזמנות לישיבות המועצה השביעית
הזמנות לישיבות המועצה השמינית
הזמנות לישיבות המועצה התשיעית
הזמנות לישיבות המועצה התשיעית
הזמנות לישיבות המועצה התשיעית
הזמנות לישיבות ועדה מקומית לתכנון ולבניה
הזמנות לישיבות ועדה מקומית לתכנון ולבניה
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות ועדות, מועצה עשירית
הזמנות לישיבות מועצה
הזמנות לישיבות מועצה
הזמנות לישיבות מועצה
הזמנות לישיבות מועצה
הזמנות לישיבות מועצה מספר 27 - 43
הזמנות לישיבת המועצה העשירית
הזמנות לישיבת המועצה העשירית
החלטות המועצה הדתית
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה מועצה עשירית
החלטות ועדות העיריה, מועצה אחת-עשרה
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיר ה-11
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החלטות ועדות העיריה, מועצת העיריה התשיעית
החרמות, סילוקים
היבטים דמוגרפיים והשפעתם על החינוך
היטל עינוגים (3)
הינפש וטייל במרחבי ישראל
הישיבה ה-1, ה-2, ה-3, ה-4 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-10 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-11 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-12 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-12 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-12 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-13 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-13 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-14 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-15 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-16 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-16 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-16 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-17 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-17 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-18 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-19 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-19 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-20 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-21 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-21 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-21 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-23 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-24 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-25 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-25 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-26 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-26 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-27 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-27 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-27 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-27 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-28 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-29 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-29 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-30 והישיבה ה-31 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-30 והישיבה ה-31 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-32 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-33 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-34 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-35 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-36 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-38 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-39 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-5 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-5 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-6 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-6 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-6 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-7 של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-8 (שלא מן המנין) של מועצת העיריה ה-11
הישיבה ה-9 של מועצת העיריה ה-11
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה
הכרזות העיריה (9)
הכרזות ומודעות עירוניות
הכרזות מודעות עירוניות, מועצות 3, 4, 5, 6
הכרזות מודעות עירוניות, מועצות 3, 4, 5, 6
הליגה למלחמה בשחפת
הליגה למלחמה בשחפת
המבנה הארגוני
המבנה הארגוני
המבנה הארגוני של העיריה
המוסד לבטיחות וגיהות
המועצה הדתית
המועצה הדתית
המועצה הדתית
המזרקה
המחלקה לחינוך ולתרבות
המחלקה לסעד
המחלקה לסעד
המחלקה לסעד
המלוה העירוני תשכ"ג
המלווה האמריקאי
המלווה האמריקאי
המלווה העירוני תשי"ב
המרכזיה הפדגוגית
המרכזיה הפדגוגית
המרכזיה הפדגוגית
המשמר האזרחי
המשמר האזרחי
המשמר האזרחי בנתניה
המשמר האזרחי בנתניה
המשקם
הנ"צ, הסתדרות נשים ציוניות, ויצ"ו
הנדסה כללית
הספריה העירונית
הספריה העירונית
הספריה העירונית
הסתדרות המורים
הסתדרות הפקידים
הסתדרות הפקידים
הסתדרות וארגונים
הסתדרות וארגונים
הסתדרות וארגונים
הסתדרות וארגונים
הסתייגויות חברי המועצה להחלטות הועדות
העברת מי שרון
העובד המצטיין לשנת 1979
הענקות הממשלה
הענקת עיטור יקיר העיר וידיד העיר לשנת תשמ"ג
הענקת עיטור יקיר העיר תש"ן
הענקת עיטור יקיר העיר תשמ"ד
הענקת עיטור יקיר העיר תשמ"ד - תשמ"ה
הענקת עיטור יקיר העיר תשמ"ז
הענקת עיטור יקירי העיר תש"מ - תשמ"א - תשמ"ב
הענקת עיטורי יקיר העיר וידיד העיר תשל"ו
הענקת עיטורי יקיר עיר וידיד עיר תשל"ה
הענקת עיטורים לשנים 1980 - 1982
הענקת עיטורים לשנת תשמ"ו - 1985
הענקת עיטורים לשנת תשמ"ח - 1987
הענקת עיטורים לשנת תשמ"ט - 1988
הערכות העיר לחסכון במים
הפאליק, קרית נורדאו
הפאליק, קרית נורדאו
הפאליק, קרית נורדאו
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות
הפקידות - שונות
הפקעות וחלופין 7-6
הפקעות וחליפין לפי גושים וחלקות
הפקעות וחליפין לפי גושים וחלקות
הפקעות וחליפין לפי גושים וחלקות
הפקעות וחליפין לפי גושים וחלקות
הפקעות וחליפין לפי גושים וחלקות
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחילופים
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות מגרשים וחליפין
הפקעות על-ידי הצבא
הפקעת מגרשים וחילופים
הפקעת מגרשים וחילופים
הפקעת מגרשים וחילופים
הפקעת מגרשים וחליפין
הפקעת מגרשים וחליפין
הפקעת מגרשים וחליפין
הפקעת מגרשים וחליפין
הצעה לקליטת עולים מדרום אפריקה
הצעות לנוהלי ישיבות המועצה
הצעות שונות
הצעות שונות
הצעות שונות
הצעת מבנה ארגוני ותפקודי
הצעת מבנה ארגוני, אגף ההנדסה
הצעת מחיר למשרד ממחושב
הצעת תקציב
הצעת תקציב ותכנית עבודה לשנת 1995
הצעת תקציב לשנת הכספים 1984 - 1985
הקמת בתי חולים בעיר (בית החולים מרפא יצחק)
הקמת בתי חולים בעיר (בית החולים מרפא-יצחק)
הקמת מוזיאון עירוני
הקמת מוזיאון עירוני
הקמת מוזיאון עירוני
הקמת מפעלי תעשיה ומלאכה
הקצאת מגרשים
הקצאת מגרשים
הקצאת מגרשים, העברות ורכישות
הקצאת מגרשים, העברות ורכישות
הקצאת מגרשים, העברות ורכישות
הקצבות ותמיכות, זמני
הקצבות ותרומות
הקרן הקיימת לישראל
הרכב ועדות מועצת העיריה ה-9
הרמת כוס לחיים
הרפורמה בחינוך
הרשויות המקומיות בישראל, 1970 - 1971
השרות הסניטרי
השרות הסניטרי
השרות הסניטרי
השתלמויות עובדים
השתלמויות עובדים
השתלמות מזכירות בתי ספר
השתלמות מפקחי בניה
השתלמות מפקחי הבניה
השתתפות באחזקת רכב וטלפון
התחנה לבריאות הנפש, בית בריצר
התכתבויות עם הצבא
התכתבות כללית
התכתבות כללית
התכתבות כללית
התנגדויות להערכת מסים, ועדת שומה
התנגדויות להערכת מסים, ועדת שומה
התנגדויות להערכת מסים, ועדת שומה
וולטפרוינד צבי, סגן ראש העיריה
וותיקי נתניה
ועד עובדים
ועדה בין משרדית
ועדה המקומית לתכנון ולבניה מועצה עשירית
ועדה חקלאית
ועדה לאחזקת רכב
ועדה לעניני ביקורת מועצה עשירית
ועדה לעניני ביקורת מועצה שמינית
ועדה מקבילה למכרזים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מועצה עשירית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מועצה עשירית
ועדה על-פי סעיף 171 א'2
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה
ועדות העיריה, מועצה רביעית
ועדות העיריה, מועצה רביעית
ועדות העיריה, מועצה רביעית
ועדת בטיחות
ועדת ביקורת
ועדת ביקורת
ועדת ביקורת, מועצה תשיעית
ועדת ביקורת, תכתובת
ועדת החינוך הממשלתית
ועדת החינוך הממשלתית
ועדת הכספים
ועדת הכספים
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה המצומצמת לאגרות (עבור סלילת כבישים ומדרכות)
ועדת המשנה להשתתפות באחזקת רכב
ועדת המשנה להשתתפות באחזקת רכב
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים
ועדת הנחות ממסים, מועצה עשירית
ועדת הנחות ממסים, מועצה עשירית
ועדת הנחות משכר לימוד (בגני ילדים)
ועדת הערכה
ועדת הערכה
ועדת הערכה
ועדת הערכה
ועדת הערר לעניני סעד
ועדת הערר לעניני סעד
ועדת הערר לעניני סעד
ועדת הערר לעניני שומה (ארנונה)
ועדת הערר לעניני שומה (ארנונה)
ועדת הערר לעניני שומה (ארנונה)
ועדת הערר לעניני שומה (ארנונה)
ועדת חינוך
ועדת חינוך
ועדת חינוך
ועדת חינוך מועצה עשירית
ועדת חינוך, מועצה תשיעית
ועדת חירום
ועדת חרום
ועדת חרום נפתית השרון, עמק חפר, נתניה
ועדת ייעול עירונית
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים
ועדת כספים (2-1)
ועדת כספים מועצה עשירית
ועדת כספים מועצה עשירית
ועדת כספים, מועצה אחת עשרה 5-1
ועדת כספים, מועצה תשיעית
ועדת מכרזים מועצה תשיעית
ועדת מכרזים מועצה תשיעית
ועדת מכרזים, מועצה עשירית
ועדת מכרזים, מועצה עשירית
ועדת מכרזים, מועצה עשירית
ועדת מל"ח מקומית
ועדת משמעת
ועדת משמעת
ועדת משמעת
ועדת משמעת
ועדת משנה להשתתפות באחזקת רכב וטלפון
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת ערעורים
ועדת ערעורים לעניני שומה
ועדת ערעורים לעניני שומה
ועדת ערר לענייני סעד
ועדת רשיונות
ועדת רשיונות לעסקים
ועדת רשיונות, מועצה שביעית
ועדת רשיונות, מועצה שמינית
ועדת רשיונות, מועצה תשיעית
ועדת שמות לרחובות
ועדת שמות לרחובות
ועדת שמות לרחובות
ועדת שמות לרחובות
ועדת שמות לרחובות
ועדת תאום לעניני תנועה
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תביעות נזיקין
ועדת תיאום לעניני תנועה
ועדת תיאום לעניני תנועה
ועדת תמיכות
ועדת תנועה מחוזית
ורדי גיל
זכאי הנחת סיעוד
זכיון שפת הים
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חברה לפיתוח מפעלי קייט, נופש ובידור בע"מ
חברי בית הדין לשמשעת
חברת משכנות
חברת נוה עובד, שיכון עובדים
חברת פיליפס
חברת פיליפס
חברת פיליפס
חברת שיכון עממי
חגיגות יובל נתניה, ראשוני נתניה
חגיגות יום העצמאות תש"ך
חגיגות יום העצמאות תש"ל
חגיגות יום העצמאות תש"ל
חגיגות יום העצמאות תשי"ט
חגיגות יום העצמאות תשי"ט
חגיגות יום העצמאות תשכ"א
חגיגות יום העצמאות תשכ"ב
חגיגות יום העצמאות תשכ"ב
חגיגות יום העצמאות תשכ"ג
חגיגות יום העצמאות תשכ"ד
חגיגות יום העצמאות תשכ"ה
חגיגות יום העצמאות תשכ"ה
חגיגות יום העצמאות תשכ"ו, 1966
חגיגות יום העצמאות תשכ"ו, 1966
חגיגות יום העצמאות תשכ"ז
חגיגות יום העצמאות תשכ"ז
חגיגות יום העצמאות תשכ"ח
חגיגות יום העצמאות תשכ"ח
חגיגות יום העצמאות תשכ"ח
חגיגות יום העצמאות תשכ"ט - 1969
חגיגות יום העצמאות תשכ"ט - 1969
חגיגות יום העצמאות תשל"ה - תשל"ח, 1975 - 1978
חגיגות יום העצמאות תשל"ו - תשל"ז, 1976 - 1977
חוברות, מאמרים, רשימות
חוברות, מאמרים, רשימות
חוברות, מאמרים, רשימות
חוגגים 50 שנה
חוזים שונים
חומר היסטורי על מלחמת העצמאות
חומר לועדת משמעת
חומר למפת העיר 1993
חומר לשיחה בנושא דרורי גבי, מדרחוב ועוד
חומר לשיחה עם גזבר העיריה ועם היועץ המשפטי לעיריה
חומר לשיחה עם מנהל מחלקת הגביה גלעד צבי
חומר לשיחה עם מנהל מחלקת הסעד גולדרייך מ.
חומר לשיחה עם מנהל מחלקת נכסים אלק מקסימיליאן
חומר של מנהל מחלקת גנים ונוף זליגמן יוסף
חוק התכנון והבניה תשכ"ה
חוק עזר בדבר אגרות בית המטבחיים
חוק עזר בדבר שחיטת עופות
חוק עזר לחזירים ובשר חזיר
חוק עזר למס עסקים, נספח
חוק עזר לנתניה - היטל ביוב
חוק עזר לנתניה - העמדת רכב וחנייתו
חוק עזר לנתניה - צעצועים מסוכנים
חוק עזר לנתניה - רוכלות
חוק עזר לנתניה בדבר אגרת תעודת אישור
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
חוק עזר לנתניה בדבר בית מטבחיים
חוק עזר לנתניה בדבר הדברת עשבי בר
חוק עזר לנתניה בדבר החזקת עופות (לולים)
חוק עזר לנתניה בדבר היטל סעד ונופש
חוק עזר לנתניה בדבר היטל עינוגים
חוק עזר לנתניה בדבר הסדרת השמירה
חוק עזר לנתניה בדבר הרחצה על שפת הים, הסדרת מקומות רחצה
חוק עזר לנתניה בדבר הריסת מבנים מסוכנים
חוק עזר לנתניה בדבר מודעות ושלטים
חוק עזר לנתניה בדבר מס עסקים עירוני
חוק עזר לנתניה בדבר מפגעי תברואה
חוק עזר לנתניה בדבר מראה חזיתות בתים וחדרי מדרגות
חוק עזר לנתניה בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבתים
חוק עזר לנתניה בדבר סלילת כבישים
חוק עזר לנתניה בדבר פתיחת עסקים וסגירתם
חוק עזר לנתניה בדבר פתיחת עסקים וסגירתם
חוק עזר לנתניה בדבר רשיונות לאופניים
חוק עזר לנתניה בדבר רשיונות לסבלים והפיקוח עליהם
חוק עזר לנתניה בדבר שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים
חוק עזר לנתניה בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
חוק עזר לעגלות וכרכרות
חוקי עזר
חוקי עזר
חוקי עזר
חוקי עזר
חוקי עזר
חוקי עזר
חוקי עזר לנתניה
חוקי עזר לנתניה
חוקי עזר לנתניה
חוקי עזר לנתניה
חוקת העיריה
חוקת העיריה
חוקת העיריות 1934
חיל חימוש
חימוש, קליטה
חינוך בלתי פורמלי
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך גופני וספורט
חינוך מקצועי, אורט
חינוך מקצועי, אורט
חינוך מקצועי, אורט
חינוך מקצועי, אורט
חינוך משלים ומועדוני נוער
חינוך משלים ומועדוני נוער
חינוך משלים, מגרשי משחקים ומועדוני נוער
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי
חינוך, כללי, בתי ספר בנתניה
חינוך, כללי, בתי ספר בנתניה
חכירות
חכירות
חליפת מכתבים עם הצבא
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חליפת מכתבים עם ראש העיריה
חללי מערכות ישראל
חללי מערכות ישראל בני נתניה וכתובות קרוביהם
חללים ונעדרים במלחמת יום הכיפורים
חממה עסקית
חנויות בכיכר השוק וברחוב זנגביל
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חניית כלי רכב
חקירת המים
חשבונות לסלילת כבישים
חשבונות לסלילת כבישים
חשבונות על היטל ביוב
חשבונות על היטל ביוב
חשבונות על היטל ביוב
חשבונות על סלילת כבישים
חשמל
חשמל
טיוטות לנאומים, קומוניקטים
טלפונים
טלפונים למשרדים
טלפונים למשרדים
טלפונים למשרדים
טלפונים למשרדים
טקס אזכרה לבן-עמי עובד
יהב המגן
יהדות צרפת
יום הזכרון תשל"ב, תשל"ג
יום הזכרון תשל"ג
יום הזכרון תשל"ד
יום העצמאות תש"ל, 1970
יום העצמאות תש"מ - תשמ"ב
יום העצמאות תשל"א
יום העצמאות תשל"א
יום העצמאות תשל"ב - תשל"ג
יום העצמאות תשל"ג
יום העצמאות תשל"ג
יום העצמאות תשל"ד
יום העצמאות תשל"ט, 1979
יום העצמאות תשל"ט-תשמ"ב
יום השואה והגבורה
יזכור, חוברת חודש אב
יזכור, חוברת חודש אדר
יזכור, חוברת חודש אייר
יזכור, חוברת חודש אלול
יזכור, חוברת חודש חשון
יזכור, חוברת חודש טבת
יזכור, חוברת חודש כסלו
יזכור, חוברת חודש ניסן
יזכור, חוברת חודש סיון
יזכור, חוברת חודש שבט
יזכור, חוברת חודש תמוז
יזכור, חוברת חודש תשרי
יזמות בתיירות ושיתוף פעולה אזורי-מרחבי
ילקוט מידע לעובד תשנ"ח
יעוץ ארגוני והדרכה במשאבי אנוש
יער הילד
יקיר העיר
יקיר העיר
יקיר העיר תשנ"ח
יקיר עיר
יקיר עיר
יקירי העיר 1992 - 1994
יקירי העיר וידידיה תשל"ז - תשל"ט
יקירי העיר ויקירי נתניה תש"ס
יקירי העיר נתניה 1997
יקירי העיר נתניה וידידיה תשנ"ז
יקירי העיר נתניה וידידיה תשנ"ט
יקירי העיר נתניה וידידיה, תש"ן
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשמ"ה
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשמ"ו
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשמ"ח
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשמ"ט
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"א
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ב
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ג
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ד
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ה
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ו
יקירי העיר נתניה וידידיה, תשנ"ח
יקירי העיר נתניה, תשמ"ג
יקירי העיר נתניה, תשמ"ז
יקירי העיר תש"ס
יקירי העיר תשנ"ג
יקירי העיר תשס"א
יקירי העיר תשס"א
ישיבות ועדת כספים
ישיבות ועדת כספים
ישיבות ועדת כספים מספר 38, 39
ישיבות מועצה מספר 13 - 15
ישיבות מועצה מספר 26, 29
ישיבות מועצה מספר 43, 44, 46
ישיבות מועצה מספר 45
ישיבות מועצה מספר 46
ישיבות מועצה מספר 47
ישיבות מועצה מספר 48
ישיבות מנהלי אגפים
ישיבות מנהלי אגפים, מועצה תשיעית
ישיבות ראש העיריה וסגניו
ישיבת בני עקיבא
ישיבת ועדת כספים מספר 42
ישיבת ועדת כספים מספר 42
ישיבת ועדת כספים מספר 49
ישיבת ועדת כספים מספר 50
ישיבת ועדת כספים מספר 50
ישיבת ועדת כספים מספר 51
ישיבת ועדת כספים מספר 52
ישיבת ועדת כספים מספר 53
ישיבת ועדת כספים מספר 53
ישיבת ועדת כספים מספר 54
ישיבת ועדת כספים מספר 57
ישיבת ועדת כספים מספר 58
ישיבת ועדת כספים מספר 58
ישיבת ועדת כספים מספר 59
ישיבת ועדת כספים מספר 62
ישיבת ועדת כספים מספר 64
ישיבת ועדת כספים מספר 65
ישיבת מועצה מספר 35
ישיבת מועצה מספר 40
ישיבת מועצה מספר 40
ישיבת מועצה מספר 41
ישיבת מועצה מספר 43
ישיבת מועצה מספר 44
ישיבת מועצה מספר 46 - 47
ישיבת מועצה מספר 51, 53, 54
ישיבת מועצה מספר 53
ישיבת מועצה מספר 54
ישיבת מועצה מספר 54
ישיבת מועצה מספר 55
ישיבת מועצה מספר 56
ישיבת מועצה מספר 57
ישיבת מועצה מספר 57
ישיבת מועצה מספר 60
ישיבת מועצה מספר 60
ישיבת מועצה מספר 60
ישיבת מועצה מספר 61
ישיבת מועצה מספר 64
ישיבת מועצה מספר 65
ישיבת מועצה מספר 67
ישיבת מועצה מספר 67
ישיבת מועצה מספר 68, 70
ישיבת מועצה מספר 69
ישיבת מועצה מספר 72
ישיבת מועצה מספר 72
ישיבת מועצה מספר 72
ישיבת מועצה מספר 73
ישיבת מועצה מספר 74
ישיבת מועצה מספר 75
ישיבת מועצה מספר 75, 77
ישיבת מועצה מספר 76
ישיבת מועצה מספר 77
ישיבת מועצה מספר 78
ישיבת מועצה מספר 78
ישיבת מועצה מספר 80
ישיבת מועצה מספר 81
ישיבת מועצה מספר 82
ישיבת מועצה שלא מן המנין
כביש נתניה - תל-אביב
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים ומדרכות לפי שכונות ורחובות
כבישים ומדרכות לפי שכונות ורחובות
כבישים, כללי
כבישים, כללי
כהן נפתלי, צפת
כוכב 1, תרגיל
כח אדם
כיתה אימבצילית, מעון יום לילדים מופרעים
כלי הרכב של העיריה
כללי
כללי
כללי
כללי, חברות
כללי, נכסי העיריה
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כנסים וחגיגות
כריית זיפזיף
לב"י
לנדה אהרון, סגן ראש העיריה
לקראת תקציב 1950 - 1951
לקראת תקציב 1950 - 1951
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, משרד הפנים
לשכת מתנדבים
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור וחשמל
מאור, חשמל
מאור, חשמל
מאור, חשמל
מאור, חשמל
מאור, חשמל
מאיר אנגל תיוק כללי - חינוך ורווחה
מבנה אירגוני, שבוץ והקצאת כח אדם
מבנה האגף לחינוך ולתרבות
מבנה האגפים
מבנה מוצע, אגף ההנדסה והתשתית
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבני חינוך
מבקר המדינה, דו"ח 1973 - 1976
מגוייסים למלחמת ששת הימים
מגן דוד אדום
מגן דוד אדום
מגן דוד אדום
מגרשים ציבוריים והעברות
מגרשים ציבוריים והעברות
מגרשים ציבוריים והעברות
מגרשים ציבוריים והעברות
מגרשים ציבוריים והעברות
מה בתעשיה, מדריך לאזורי התעשיה בנתניה
מודעות אבל
מוזיאון
מוזיאון
מוזיאון
מוסדות חינוך שונים
מועדוני נוער מגרשי משחקים (2-1)
מועצה דתית
מועצה דתית
מועצה דתית
מועצה דתית
מועצה ציבורית
מועצה ציבורית לקידום נוער
מועצת העיריה ה-2
מועצת העיריה החמישית
מועצת העיריה הרביעית
מועצת העיריה השביעית
מועצת העיריה השביעית
מועצת העיריה השישית
מועצת העיריה השישית
מועצת העיריה השלישית
מועצת העיריה השניה
מועצת העיריה הששית
מועצת נשים
מוקי, חוברת לזכרו של החייל קנישבך מאיר
מורים תיכוניים
מורים תיכוניים
מורים תיכוניים א - ה
מורים תיכוניים ו - ל
מזכיר העיר, שונות
מזכיר העיריה
מזכיר העיריה, אירועים
מזכיר העיריה, אירועים
מזכיר העיריה, אירועים
מזכיר העיריה, דאר שוטף
מזכיר העיריה, כללי
מזכיר העיריה, כללי
מזכרים וסקירות של מחלקות שונות
מחלקי הנפט
מחלקת גנים
מחלקת גנים
מחלקת גנים
מחלקת הגביה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה - תכנון ובניה
מחלקת ההנדסה - תכנון ובניה
מחלקת החינוך העירונית
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הסעד
מחלקת הפיקוח על הבניה
מחנות בית-ליד
מחסנים
מחקר גישוש, עובדי מחלקת התברואה
מטה אירועים עירוני
מידע בנושאים מקצועיים
מידע ותכניות
מידע עירוני
מידע שוטף, כללי
מידע, פרופיל עיר
מיחשוב העיריה
מינהל ההנדסה תשתית וחזות אזור התעשיה
מינהל חינוך רווחה ובריאות
מינהל כללי, מבנה ארגוני
מינהל קהילתי (רמת ידין) דרום
מינהל קהילתי דרום נתניה
מינהלים קהילתיים
מינהלים קהילתיים, עמותה לחינוך קהילתי
מינהלים קהילתיים, עמותה לחינוך קהילתי
מינהלת הקליטה
מינהלת הקליטה
מינהלת מב"ת
מינהלת שכונה
מינהלת תעשיות
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט
מכון וינגייט (3-1)
מכרזי זוטא (1)
מכרזים
מכרזים
מכרזים
מכרזים חיצוניים
מכרזים חיצוניים
מכרזים חיצוניים
מכרזים חיצוניים
מכרזים כלליים
מכרזים כלליים
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים וחיצוניים למשרות פנויות
מכרזים פנימיים שלב ז'
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מל"ח
מל"ח - משק לשעת חרום
מל"ח נתניה
מלוה נתניה
מלוה נתניה תשכ"ב
מלוה עירוני תשי"ב - 1952
מלוה עירוני תשי"ז
מלוה עירוני תשי"ט - 1959
מלוה עירוני, תשי"ב
מלוה עירוני, תשי"ב
מלווה נתניה
מלווה נתניה
מלווה נתניה
מלווה נתניה, תשכ"א - 1960
מלווה עירוני, תשי"ב
מלווה עירוני, תשי"ב
מלווה עירוני, תשי"ב
מלווה עירוני, תשי"ב
מלווה עירוני, תשי"ב
מלווה עירוני, תשי"ב
מלוות - כללי 1
מלונות שונים
מלחמה בפשע
ממונה על רשיונות
ממונה על רשיונות
ממונה על רשיונות
מנגנון
מנהלי מחלקות ומדורים
מנכ"ל העיריה - מוטי הוד
מנכ"ל, כללי
מנכ"ל, כללי
מנכ"ל, שונות
מס ארנונה
מס הכנסה
מס הכנסה
מס הכנסה
מס השבחה ומסי בניה
מס עסקים
מס עסקים
מס עסקים
מס עסקים (1)
מס רכוש עירוני
מסי בניה
מסי בניה
מסי בניה
מסיבת גן ביום העצמאות
מספרי טלפון
מענקים והלואות ממשרד הפנים
מענקים לסטודנטים - מילגות
מענקים, ספרים לעובדים
מעפילי אגוז
מעקב אחר מכתבים שהועברו מראש העיריה לטיפול אנשים שונים
מערכת הגביה, נתונים פיזיים
מעש - מפעל עבודה שיקומית
מפגעים, כללי
מפות
מפות
מפות ותכניות
מפות חלקי העיר
מפות רשת המים לשעת חירום
מפעל הפיס
מפעל הפיס
מפעל הפיס
מפעל הפיס
מפעל הפיס
מפעל הפיס
מפעל מעש
מפעל קורת גג
מפרעות לעובדי התברואה והנהגים
מפתן
מצבת המורים
מצבת המורים העל יסודיים תשל"ח
מצבת כח אדם
מצבת עובדים
מציל"ה
מצילים, שירותי חוף הים ותחנות הצלה
מצילים, שירותי חוף הים ותחנות הצלה
מצילים, שירותי חוף הים ותחנות הצלה
מצילים, שירותי חוף הים ותחנות הצלה
מקלטים דו תכליתיים
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז השלטון המקומי
מרכז לקשיש
מרכז מידע בהנדסה
מרכז קהילתי לבריאות הציבור
מרכז תיירות
משא ומתן מנהלי מחלקות ומדריכים
משכורת ותשלומים לעובדים
משכורת למורים
משכורת למורים
משכורת למורים
משכורת למורים וגננות
משכורת למורים וגננות
משכורת למורים וגננות
משכורת למורים וגננות
משכורת לעובדים
משכורת לעובדים
משכורת לעובדים
משכורת לעובדים
משכורת לעובדים
משרדי העיריה
משרדי העיריה
משרדי העיריה
משרדי העיריה
משרדי העיריה
משרדי העיריה ברחוב הרצל
משרדי העיריה ברחוב הרצל
משרדי העיריה ברחוב הרצל וברחוב שטמפפר
משרדי העיריה, רחוב תל-חי 8
מתנ"ס - מרכז תרבות נוער וספורט (1-2)
מתנ"ס דורה
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתנ"ס דורה, תיק זמני
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים
מתקני חוף הים נתניה
מתקני חוף הים נתניה
מתקני חוף הים נתניה
מתקני חוף הים נתניה
מתקני חוף-הים
מתקנים על שפת הים 8
נגינות השרון, פסטיבל מוסיקלי
נגינות השרון, פסטיבל מוסיקלי
נוה-איתמר
נוהל עבודה והוראות כוננות
נוה-עובד, עין-התכלת
נוה-שלום
ניצה
ניצה-נתניה, ערים תאומות
ניתוח אזור סטטיסטי
ניתוח ארגוני
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי ונפגעי מלחמת השחרור
נכי מלחמת השחרור הורים שכולים (9-8)
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכי מלחמת השחרור והורים שכולים
נכסי העיריה
נכסי העיריה
נכסי העיריה
נכסי העיריה, כללי
נת-600 א'
נתוני תכנון אדריכליים
נתונים סטטיסטיים
נתונים סטטיסטיים
נתונים סטטיסטיים, בחירות תשנ"ג
נתונים סטטסטיים
נתניה - אוכלוסייתה ושכונותיה
נתניה - רחובות ואתרים
נתניה - תכנית אב לפיתוח התיירות
נתניה בת 60, חומר שנאסף על-ידי טויטו
נתניה מזרח
נתניה, תכנית אב לתחבורה
נתניה, תקשורת מתחמית
סגן ראש העיריה צור הלל, כללי, חליפת מכתבים
סגן ראש העיריה, ריגלר אליעזר
סגני ראש העיריה
סגני ראש העיריה
סגני ראש העיריה
סדרי הלוויית עובד בן-עמ"י ז"ל
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה כללית
סטטיסטיקת שטחי בניה
סיכום שנת 1996
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות 6-5
סלילת כבישים, כללי
סלילת כבישים, כללי
סלילת כבישים, כללי
סלילת מדרכות
סלילת מדרכות
סמל העיריה
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד כלכלי
סעד, כללי
סעד, כללי
סעד, כללי
סעד, כללי
סעד, כללי
סעד, כללי
סעד, כללי
ספורט, רשות הספורט, מחלקת הספורט העירונית
ספורטק נתניה, סקר
ספר האורחים
ספר הופעת הפקידים
ספר ניחומים, רצח יצחק רבין ז"ל
ספר רישום דו"ח תעסוקה
ספר רישום החלטות הועדות ואישורן במועצת עיריה
ספר רישום החלטות הועדות ואישורן במועצת עיריה
ספר רישום פרוטוקולים של ישיבות, מועצת העיריה ה-9
ספריה ציבורית
ספריה ציבורית
ספריה ציבורית
ספריה ציבורית
ספריה ציבורית
ספרים וכתבי עת
ספרים וכתבי עת
ספרים וכתבי עת
ספרים וכתבי עת (3-1)
סקירה על השירותים החברתיים
סקר מבנה העיריה ופעולותיה
סקר מוניציפאלי, תשל"ג - 1973
סקר צרכים ועמדות בקרב תושבים
סקר צרכים ועמדות בקרב תושבים ולקוחות עירית נתניה, טיוטא
סקר צרכים, עמדות בקרב תושבים
סקר שכונות 9/94
עבודה קהילתית
עבודה קהילתית
עבודה קהילתית
עבודות דחק ותעסוקה
עבודות דחק ותעסוקה
עבודות דחק ותעסוקה
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות (תעסוקה)
עבודות ציבוריות (תעסוקה)
עבודות ציבוריות ותעסוקה
עבריינות נוער
עבריינות נוער
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עדכן אותי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדי עיריה, כללי
עובדים של אגף החינוך
עוזר מזכיר העיריה
עין-התכלת
עיר 2000
עיר בריאה
עיר בריאה
עיר גנים 1
עירית נתניה, אגף מזכירות ומינהל, דו"ח לשנת 1987
עירית נתניה, אגף מזכירות ומינהל, דו"ח לשנת 1988
עירית נתניה, אגף מזכירות ומינהל, מנגנון ותנאי שרות
עירית נתניה, ניתוח ארגוני
עירית נתניה, תפן, תחומי שתוף פעולה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה
עליה וקליטה (זמני)
עליית עולי אפריקה
עמותה לחינוך בלתי פורמלי
עמותת בית יד לבנים
עמותת חיל חימוש
עמידר
עסק מצטיין 1994
עצרת ההתייחדות תש"ל
עצרת ההתייחדות תשל"א
עצרת ההתייחדות תשל"ד - תשל"ה
ערב התרמה בית יד לבנים
ערים תאומות ניס - נתניה
ערים תאומות ניס - נתניה
ערעור בבית המשפט העליון, ניזרד אלי
פארק תעשיות פולג
פוטנציאל הבינוי בעיר נתניה
פוקס דוד, ראש העיריה
פורום תכנון אגף ההנדסה
פיצויים, פנסיה
פיצויים, פנסיה
פיקוח וטרינרי
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח סניטרי, תברואה
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיתוח דרום נתניה, הסכם מסגרת
פניות הציבור, דוגמאות של פניות
פניות הציבור, דוגמאות של פניות
פניות של ארגונים ומוסדות
פניות של ארגונים ומוסדות
פניות של ארגונים ומוסדות
פניות של ארגונים ומוסדות
פניות של ארגונים ומוסדות
פעולות העיריה בימי הועדה הקרואה
פעולות תרבות והנחלת הלשון
פעילות ועדת ביקורת במועצת העיריה האחת-עשרה
פרדס הגדוד
פרדס-הגדוד
פרוטוקולים לעניני תנועה
פרוטוקולים מישיבות המועצה האחת עשרה
פרוטוקולים מישיבות המועצה האחת עשרה
פרוטוקולים מישיבות המועצה האחת עשרה
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות המועצה העשירית
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיריה ה-9
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיריה ה-9
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיריה ה-9
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיריה ה-9
פרוטוקולים שכר לימוד לגני ילדים
פרוטוקולים שכר לימוד לגני ילדים
פרוטוקולים שכר לימוד לגני ילדים
פרוטוקולים של בית הדין למס עסקים
פרוטוקולים של בית הדין למס עסקים
פרוטוקולים של בית הדין למס עסקים
פרוטוקולים של בית הדין למס עסקים
פרוטוקולים של ועדות שונות
פרוייקט עיר בריאה
פרוייקט קליטת עליה
פרוייקט שיפוצי מוסדות החינוך בנתניה
פרוייקטים שונים
פרויקטים על רה-ארגון בעיריה
פרטי הפעולה של הפרוטוקולים של הועדות
פרטים על בית-ספר ביאליק מתוך החומר שבמזכירות
פריסת שירותים לזקן
פרס היעל
פרס השלטון המקומי
פרסום וידיעות
פרסום ותעמולה
פרסום ותעמולה
פרסום ותעמולה
פרסומי תיירות
פרסומים
פרסומים
פרסומים
פרסומים
פרסים ספרותיים
פרסים ספרותיים
פרסים ספרותיים
פרסים ספרותיים
פרצלציה וחלוקה
פרצלציה וחלוקה
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צבי פולג, מנכ"ל
צור הלל, סגן ראש העיריה
קביעת שמות לשכונות ורחובות
קבלת פנים לקציני צה"ל
קובץ חוקי עזר לנתניה
קובץ חוקי עזר לעירית נתניה
קובץ חוקי עזר, מבחר
קובץ קבלנים וספקים למכרזי זוטא
קופת תגמולים
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קורסים והשתלמויות
קיטנות ותיירות
קיטנות ותיירות
קיטנות ותיירות
קיטנות ותיירות
קיטנות ותיירים
קיטנות ותיירים
קיטנות ותיירים
קיטנות ותיירים
קיטנות ותיירים
קיטנות ותירים
קיטנות ותירים
קיטנות ותירים
קיטנות ותירים
קיטנות ותירים
קיטנות ותירים
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייט ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירות
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קייטנות ותיירים
קיר אקוסטי, נוה איתמר
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטה ועליה
קליטת עליה
קליטת עליה
קרית יוצאי קנדה
קרית צאנז
קרית צאנז
קרית צאנז
קרן הלוואות, בנק לאומי לישראל
קרן המגן
קרן קיימת לישראל
קרן שיפור
קרן שיפור
קרן שיפור
קרן שיפור
קרן שיפור ומסי בניה
קרקעות דרום נתניה
קרקעות הטיילת, מגרשים ציבוריים
קרקעות נפקדים
ראש העיריה קליגלר ראובן
ראשוני יקירי וידידי נתניה תש"מ - תשמ"ב
ראשוני נתניה
ראשוני נתניה
ראשוני נתניה, ביקורים ואורחים
רה-ארגון
רה-ארגון במערכת האחזקה של מוסדות החינוך
רובין בן-ציון
רווחת העובד
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רוכלות ושווקים
רחוב עמק חפר
ריכוז משכורות אפריל 1976
רישום לגני ילדים
רישום פניות לפי סדר הא"ב
רכב עירוני
רכוש ואחזקה, מחסני העיריה
רכוש ואחזקה, מחסני העיריה
רכוש ואחזקה, מחסני העיריה
רכוש ואחזקה, מחסני העיריה
רכישת הקרקע להקמת התחנה המרכזית של אגד בנתניה
רכישת חנויות בתחנה המרכזית של אגד בנתניה
רמזורים ומדחנים
רמזורים ומדחנים (6-4)
רמת נורדאו - הפאליק
רפורמה בחינוך
רשות הפיתוח, קרקעות נפקדים
רשות ניקוז נחל פולג
רשות ניקוז נחל פולג
רשות נקוז נחל פולג
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשיונות לעסקים
רשימות עולים מברית המועצות לשעבר
רשימות שמיות של עובדי עיריה, אישים ואחרים
רשימת ועדות מועצת עיריה, שביעית, שמינית ותשיעית
רשימת חברי מועצת העיריה התשיעית והשמינית
רשימת חללי נתניה, ממלחמת השחרור ואילך
רשימת מוזמנים
רשימת מוזמנים לאירועים
רשימת מוזמנים להרמת כוס לחיים ליום העצמאות
רשימת נפטרים
רשימת עובדי העיריה
רשימת עובדי העיריה
רשימת עובדי העיריה
רשימת עובדים
רשימת ראשוני נתניה
שאילתות ישיבות מועצת העיריה השניה עד החמישית
שאילתות מועצת העיריה השביעית
שאילתות מועצת העיריה השמינית
שאנ"ן - שקט, אדיבות, נקיון, נוי
שבוע עבודה בן 5 ימים
שובר גלים, מזח
שובר גלים, מזח
שוברי גלים ומזח בחוף נתניה
שוטף
שונות, גפן דוד
שח קייט
שח קייט
שח קייט
שיכון
שיכון
שיכון אזורים
שיכון אזורים
שיכון דורה
שיכון דיור-לעולה, אזבסטונים
שיכון הותיקים והאזרחים
שיכון המורים
שיכון הפועל המזרחי
שיכון הפרוגרסיבים
שיכון השוטרים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים
שיכון חיילים ממשלתי
שיכון חיילים משוחררים
שיכון לזוגות צעירים
שיכון לזוגות צעירים
שיכון סלע
שיכון עובדי העיריה
שיכון עולי בלגיה
שיכון עולי בלגיה
שיכון עולי בלגיה
שיכון עולי בלגיה, הבורסה ליהלומים
שיכון עולי גרמניה
שיכון עולי הונגריה
שיכון עולי יוגוסלביה
שיכון עמידר
שיכון עמידר
שיכון עמידר
שיכון עמידר
שיכון פועלי אגודת ישראל, רמת חן
שיכון צבא הקבע
שיכון ציונים כלליים
שיכון רמת הרצל
שיכון רמת נורדאו
שיכון רסקו
שיכונים
שיפוצי מוסדות החינוך בנתניה
שיפוצי קיץ
שיפוצי קיץ, 1991
שיפוצים
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר ונטיעות, חקלאות
שיפור העיר, נטיעות וחקלאות
שיפור העיר, נטיעות וחקלאות
שיפור העיר, נטיעות וחקלאות
שיפור העיר, נטיעות וחקלאות
שיפור העיר, נטיעות, חקלאות
שיפור העיר, נטיעות, חקלאות
שיפור העיר, נטיעות, חקלאות
שיקולים לאיתור היכל העיריה ומרכז מסחרי בנתניה
שיקום שכונות
שיקום שכונות
שיקום שכונות
שיקום שכונות, פינוי ובינוי דורה
שירות וטרינרי
שירותי הג"א, שמירה ובטחון
שירותי הג"א, שמירה ובטחון
שירותי הג"א, שמירה ובטחון
שירותי הג"א, שמירה ובטחון
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותי נקיון, כללי
שירותים דתיים
שירותים דתיים
שירותים דתיים, כללי
שכונות בן-ציון וצבי
שכונות, כללי
שכונות, כללי
שכונות, כללי
שכונות, כללי
שכונות, כללי, תיק זמני
שכונות, כללי, תיק זמני
שכונת נוה-אבא
שכונת קרית נורדאו
שכונת קרית נורדאו
שכונת קרית נורדאו - זמני
שכונת רמת הרצל
שכונת רמת הרצל
שכונת רמת הרצל
שכונת רמת טיומקין
שכר עדוד לעובדי מפעל המים
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות לרחובות
שמות רחובות
שמות רחובות ומספרי בתים
שמירה ובטחון, כללי
שמירה ובטחון, שרותי הג"א
שמירה ובטחון, שרותי הג"א
שמירה ובטחון, שרותי הג"א
שמשים, מזכירות ומדריכות
שמשים, מזכירות ומדריכות
שמשים, מזכירות ומדריכות
שמשים, מזכירות ומדריכות
שמשים, מזכירות ומדריכות
שמשים, מזכירות, מדריכות
שקד משה, סגן ראש העיריה
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות בבית-הספר
שרותי בריאות בבתי הספר
שרותי בריאות בבתי הספר
שרותי בריאות בבתי הספר
שרותי בריאות בבתי הספר
שרותי בריאות בבתי הספר
שרותי בריאות בבתי-ספר
שרותי בריאות בבתי-ספר
שרותי דת
שרותי דת
שרותי הג"א ובטחון
שרותי הג"א ובטחון
שרותי הג"א ובטחון
שרותי הג"א ובטחון
שרותי הג"א ובטחון
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שרותים דתיים
שריבום יעקב, יו"ר הועדה הקרואה הראשונה
ששים שנה לרמת טיומקין
תאי רוכלים
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה
תברואה - כללי
תברואה - כללי
תברואה כללי
תברואה כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, כללי
תברואה, רשיונות
תברואה, רשיונות
תהילת נצח לבני נתניה אשר נפלו על משמרתם
תו עידוד
תולדות נתניה וראשוניה
תולדות נתניה וראשוניה
תולדות נתניה וראשוניה
תולדות נתניה וראשוניה
תולדות נתניה וראשוניה
תולדות נתניה וראשוניה
תזמורת נתניה
תחבורה עם חברות אחרות
תחבורה עם חברות אחרות
תחבורה עם חברות אחרות
תחבורה של הרשות (5)
תחנה מרכזית של אגד
תחנה פסיכולוגית
תחנת טיפת חלב
תחנת טיפת חלב
תחנת טיפת חלב
תיירות
תיירות - תכנית אב
תיירות פנים בנתניה
תיעול וביוב
תיעול וביוב
תיעול וביוב
תיק אישורים
תיק סיכומים
תיק עבודה לשמואל רוני, הבראת משק העיריה
תיק עבודה לשמואל רוני, הבראת משק העיריה
תיק עבודה לשמואל רוני, הבראת משק העיריה
תיק תעשיה, חביב רפאל
תיקים אישיים של עובדי המזכירות
תכנון סביבתי
תכניות
תכניות
תכניות לפיתוח שכונות
תכניות עבודה
תכניות פיתוח
תכניות שונות - שכונות
תכנית אב לאספקת מים
תכנית אב למתקני ספורט
תכנית אב לפריסת מוסדות ציבור
תכנית אב לתחבורה
תכנית אב לתחבורה
תכנית אב לתיירות
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית בנין ערים
תכנית ההבראה
תכנית הירידה לים
תכנית המיתאר
תכנית המתאר והרהפרצלציה
תכנית חומש, פיתוח שכונות
תכנית ללימודים לשנת תשמ"ו
תכנית מתאר
תכנית מתאר
תכנית מתאר
תכנית עבודה 1994
תכנית עבודה 1996
תכנית עבודה למחשבים
תכנית עבודה שנתית
תכנית עבודה שנתית 1995
תכנית עבודה שנתית 1996
תכנית עבודה שנתית משולבת תקציב
תכנית עבודה, אגף ההנדסה
תכנית ראורגניזציה, במערכת האחזקה של מוסדות החינוך
תלמוד תורה
תמיכה בעמותות
תמרורים והצבת שלטים לתחבורה (9)
תמרורים ותנועת כלי רכב
תמרורים ותנועת כלי רכב
תנועה, תחבורה
תנועת וחניית כלי רכב
תנועת וחניית כלי רכב
תנועת וחניית כלי רכב
תנועת וחניית כלי רכב
תנחומים
תנחומים
תנחומים
תנחומים לאבלים
תנחומים לאבלים
תעסוקה
תעסוקה
תעסוקה
תעסוקה
תעשיה ועסקים
תקציב
תקציב
תקציב 1996/97
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב בלתי רגיל
תקציב לשנת 1963 - 1964
תקציב לשנת 1963 - 1964
תקציב לשנת 1963 - 1964
תקציב לשנת 1964 - 1965
תקציב לשנת 1964 - 1965
תקציב לשנת 1965 - 1966
תקציב לשנת 1967 - 1968
תקציב לשנת 1967 - 1968
תקציב לשנת 1969 - 1970
תקציב לשנת 1969 - 1970
תקציב לשנת 1970 - 1971
תקציב פיתוח 1
תקציב פיתוח 1995
תקציב פיתוח 2
תקציב פיתוח 3
תקציב פיתוח 4
תקציב פיתוח בלתי רגיל
תקציב פיתוח בלתי רגיל
תקציב פיתוח בלתי רגיל
תקציב פיתוח בלתי רגיל
תקציב רגיל
תקציב רגיל 1959 - 1960
תקציב רגיל 1960 - 1961
תקציב רגיל 1971 - 1972, 1972 - 1973
תקציב רגיל 1972 - 1973, 1973 - 1974
תקציב רגיל 1974 - 1975, 1975 - 1976
תקציב רגיל לשנת 1956 - 1957
תקציב רגיל לשנת 1957 - 1958
תקציב רגיל לשנת 1958 - 1959
תקציב רגיל לשנת 1966 - 1967
תקציב רגיל לשנת 1966 - 1967
תקציב רגיל לשנת 1966 - 1967
תקציב רגיל, 1962 - 1963
תקציב שנת 1961 - 1962
תקציב שנת 1968 - 1969
תקציבים בלתי רגילים
תקציבים בלתי רגילים
תקציבים בלתי רגילים בטיפול
תקציבים בלתי רגילים בטיפול
תקשורת טלפונים
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות ואמנות
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרבות וסטיפנדיה
תרומה לצה"ל, מבצע אנטבה
תרשים המבנה האירגוני
תשלום גימלאות
תשלום גימלאות
תשלום גימלאות
תשלום פנסיה וגימלאות
תשלום פנסיה וגימלאות
תשלום פנסיה ופיצויים
תשלום פנסיה ופיצויים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים על חשבון סלילת כבישים
תשלומים, סלילת כבישים
תשלומים, סלילת כבישים