צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


אתרים בנתניה
בדיקת תהליכים במחלקת התברואה
בטולים
בטולים
בטולים
בקשות לרשוי עסקים
האשפה לאן (להשמדה או לניצול)
המחלקה הוטרינרית
המצב התברואי בנחל אלכסנדר
הצעה לפרסומים
הצעת תקציב לשנת 1995, תיקון
הרב עאבו ועץ המשאלות
ועדת מל"ח מקומית
חילופי מכתבים והתראות
חלופי מכתבים והתראות
חשבונות למשליכי פסולת בנין באמצעות רכב
ישיבות צוות אנטי מלרי
לשכת הבריאות
לשכת הבריאות
לשכת הבריאות
לשכת הברית
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים כלליים
מכתבים כלליים
מכתבים כלליים
מכתבים נכנסים כלליים
מכתבים נכנסים כלליים
מכתבים נכנסים כללים
סקר איסוף ופינוי אשפה בנתניה
סקר תברואת הביוב וסילוק השפכים מהעיר נתניה
סקר תברואת המים לעיר נתניה
פרס איכות הסביבה תשנ"א - 1991
פרקליטות, משפטים
פרקליטות, משפטים
רישוי עסקים
רכוז בעלי עסקים מסווגים
רשום רשיונות, 1979
רשום רשיונות, שנת 1981
רשימת בעלי העסקים
רשימת עסקים מסווגים
שיקום מזבלת נתניה
שמירה בגנים ציבוריים, התראות על שלטים
תברואה, כללי
תיק הסניטר
תיק מתקן פס"ח, בית הכנסת פועלי צדק
תכנון סביבתי
תכנון סביבתי
תכנון סביבתי
תכנון סביבתי - חוף הים
תכנון סביבתי - סלע
תכנית פינוי פסולת, ערימות וגזם