צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


NETANYA EAST
NETANYA LAKE SITE
אגף התשתית
אדמות אזור התעשיה
אדריכלים ובנין ערים, דף מידע מס' 2
אזור הפאליק
אזור התעשיה הצפוני
אזור התעשיה צפוני
אזור תעשיה צפוני
אחזקת בנינים
אחזקת בנינים
אחזקת גני ילדים שקד I
אפשרויות השאיבה מקידוחי עירית נתניה
בדיקת פעילות, מכון לטיפול בשפכי נתניה בבית חרות
ביוב
ביוב וניקוז
ביוב וניקוז
ביוב ניקוז, עירית נתניה
בינוי ככר העצמאות נתניה
בית החיל נתניה, מדרשה מרכזית לחילי צה"ל
בית העיריה
בית העיריה
בית העיריה
בית העלמין החדש
בית התעשיה
בית חולים לניאדו
בית מטבחיים
בית ספר XII א'
בית ספר XIV א'
בית ספר XIV ב'
בית ספר XIV ג'
בית ספר תיכון ג' XII
בית-המטבחיים
בית-ספר אלון II חשבון סופי
בית-ספר דתי
בית-ספר טשרניחובסקי III חברת ארא
בית-ספר קרית נורדאו
בית-ספר רובע IV 12 א'
בית-ספר רובע IV 12 ב'
בית-ספר תיכון א' VII
בית-ספר תיכון ב' VII
בנין מגן דוד אדום
בנין מוסדות חנוך
בנין מוסדות חנוך
בנין מוסדות חנוך
בנין מוסדות חנוך
בנין עיר
בנין ערים
בנין ערים
בנין, כללי
בנין, כללי
בניני מוסדות חינוך
בניני מוסדות חנוך
בנינים צבוריים, מוסדות חנוך
בנינים צבוריים, מוסדות חנוך
בנינים צבוריים, מוסדות חנוך
בנינים צבוריים, מוסדות חנוך
בנינים צבוריים, מוסדות חנוך
בנית מוסדות חנוך
בנית מוסדות חנוך
בעלויות קרקע הדרום
בתי ספר XII ב'
בתי ספר XII ג'
גולדשמיט פנטא, גרוס מ., נס י., כבישים
גן ילדים XIII חשבונות
גני ילדים
גנים ונוף: סטטיסטיקה
דו"ח המחלקה לעבודות ציבוריות
דו"ח סטטיסטי
דו"ח סטטיסטי
דו"ח סטטיסטי
דו"ח סטטיסטי
דו"ח פרויקטים לביצוע ולתכנון של אגף ההנדסה
האגף להנדסה ולתשתית, יעודי האגף, חלוקת תפקידים ותאורם
הועדה לתכנון ובנין
הועדה לתכנון ובנין
החברה לפתוח קרית נורדאו
החזקת בנינים
החזקת בנינים
החזקת בנינים
החזקת בנינים
החזקת בנינים
החזקת בנינים
הכרזה על הקמת גג לאמפיתיאטרון
המזרקה בככר
המזרקה בככר
המסחר והשרותים העסקיים והאישיים בנתניה
הערכת נכסים
הפקעות
הפקעות
הפקעות
הפקעות
הצעה לבנין העיריה
הצעה לזכיון שפת הים
הצעה לתכנית רב שנתית, עבודות ביוב ניקוז עירית נתניה
הצעת מבנה ארגוני ותפקודי
הצעת מבנה ארגוני ותפקודי של אגף הנדסה
הקמת המערכת לרכוז, טפול וסילוק שופכי תעשיה בנתניה
הקמת מבני חינוך
הקמת מבני חינוך
הקמת מבני חינוך
השבת שפכי תעשיות, דרום נתניה באזור חוף השרון
התכתבות
התכתבות
ועדה לבנין ערים
ועדה לבנין ערים
ועדה לבנין ערים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדה מקומית לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדה מקומית לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדה מקומית לתכנון ולבניה, מפות
ועדת משנה לבניה
ועדת משנה לבנין
ועדת משנה לבנין
ועדת משנה לבנין
ועדת משנה לבנין
ועדת משנה לבנין
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת סדר היום
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, טיוטת פרוטוקול
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרוטוקול מקור
ח.מ.ת., חוזה המדרחוב
חברת חשמל
חברת חשמל
חוף הים נתניה תדריך תכנון, פרוגרמה והנחיות תכנון
חוף הים נתניה, תדרוך תכנון, פרוגרמה והנחיות תכנון
חוקי-עזר
חוקי-עזר
חלוקת מגרשים
חשבון בית ספר IX א' אפריל, מאי, יוני 1993
חשבון בית ספר IX ב' אפריל, מאי, יוני 1993
חשבון בית ספר IX ג' אפריל, מאי, יוני 1993
חשבון בית ספר XI א' 1993 ינואר, פברואר ומרץ
חשבון בית ספר XI ב' 1993 ינואר, פברואר ומרץ
חשבון בתי ספר XI 1993 ג' ינואר, פברואר ומרץ
חשבון בתי-ספר יסודיים א' VIII אוקטובר - דצמבר 1993
חשבון בתי-ספר יסודיים ב' VIII אוקטובר - דצמבר 1993
חשבון גני ילדים X 1993
חשבון לבית-ספר יסודי VI א' 1993
חשבון לבית-ספר יסודי VI ב' 1993
חשבונות XV ג'
חשבונות XVI א'
חשבונות XVI ב'
חשבונות XVI ג'
חשבונות XVI ד'
טופוגרפיה
טיפול בשופכי התעשיה וסילוקם
יומן העבודה XV א', ב'
יומן העבודה XVII א' 1992
יומן העבודה XVII ב'
יומן העבודה XVII ג'
כבישים
כבישים, כללי
ככר העצמאות נתניה
ככר העצמאות נתניה
ככר ציון
כמויות, גן ילדים V קרית נורדאו
מ. גולובציק
מבנה שרותים בחוף פולג, נתניה
מבני ציבור
מגדל מים
מוסדות חנוך
מועדון נוער מרכזי
מזח ושובר גלים
מחלקת רישוי, אגף הנדסה
מחלקת תכנון עיר
מחסני העיריה
מטווח גדנ"ע
מינהל ההנדסה והתשתית
מינהל הנדסה ותשתית, תכניות עבודה ותקציב
מכון טיפול בשפכים באתר בית חרות
מכון לטיהור שפכים, בריכות איוור
מכרז גני ילדים
מעלית לחוף הים - ארבע העונות, בדיקה כלכלית
מערכות ביוב וניקוז, תכנית פיתוח רב שנתית
מערכת יעודי קרקע
מפות ותכניות שונות
מפות ותכניות שונות
מפות/שונות
מפעל הביוב
מפעל הביוב העירוני
מפעל הביוב והניקוז העירוני
מפעל הביוב והניקוז העירוני
מפעל המים
מפעל המים
מפעל המים
מפרט טכני לסלילת כבישים ומדרכות
מצבת זכרון לחללי נתניה
מצבת זכרון לחללי נתניה
מצבת זכרון לחללי נתניה
מצבת זכרון לחללי נתניה
מקלט בית-ספר ביאליק
מקלטים
מקלטים
מרכז כינוסים, נתניה
מרכז קניות סירונית
משפטים
משפטים
מתקן שרותים חוף ארבע עונות, נתניה
מתקני שפת הים
ניקוז אזור פרדס הגדוד - נתניה
ניקוז שפכי תעשיה
נת/542 א', נספח אדריכלי
נתוח תכנוני כלכלי, תכנית אב נתניה
נתניה, תאוריות ויעדים בהתפתחותה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה על תנועת הבנין
סלוק שפכי תעשיה על-ידי החדרה דרך בארות, לאחר טיפול כימי
סלילת כבישים
סלילת כבישים
ספירות כלי-רכב והולכי רגל
ספירת כלי רכב והולכי רגל
סקיצה לתחנות לאם ולילד ובית-כנסת.
סקר תברואת הביוב וסילוק השפכים מהעיר נתניה
סקר תעול וביוב
עדכון תכנית נת/542
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיקוח על הבניה
פיתוח רשת החשמל
פעילות אגף ההנדסה 1979 - 1980
פרויקט ככר העצמאות נתניה
פרויקט קרית נורדאו, שלב א'
פרסונל
פתוח חוף נתניה
פתוח חוף-הים, רשמי סיור בצרפת
צוות עובדים מחלקת הנדסה
קופרמן דב
קיוסק, מימון אלפונסו
קיר ים לפסולת בנין
קרית נורדאו, אזור תעשיה
קרית נורדאו, אזור תעשיה
קרית צאנז, מרכז חינוך
קרית קנדה
קרקעות נפקדים
רחוב הכדר מספר 221, תיק סלילה
ריהוט
ריהוט
רישום סטטיסטי של מצב הבניה, גושים 7705 - 8230
רישום סטטיסטי של מצב הבניה, גושים 8231 - 8322
רשות נקוז נחל פולג, מאזנים
רשימת גנים ציבוריים
רשת החשמל
רשת החשמל
רשת החשמל
רשת החשמל
שדה נחיתה
שווקים
שיטות וחומרי בנין
שיקולים לאיתור היכל עיריה
שכון עולים
שמות רחובות
שמות רחובות
שמות רחובות
שמות רחובות
שפת הים
שפת הים
שפת הים וקיט
שפת הים וקיט
שפת הים וקיט
שפת הים וקיט
תחרות ארכיטקטונית באדמות בבלי-סמיט
תחרות ארכיטקטונית ככר ווקופ
תחרות ארכיטקטונית ככר ווקופ
תחרות ארכיטקטונית לככר ווקוף
תיעול דרום נתניה
תכניות בנוי עיר
תכניות בנית בית-ספר יהודה הלוי
תכניות מדרחוב הרצל
תכניות שונות
תכנית אב לאספקת מים
תכנית אב לאספקת מים
תכנית אב נתניה
תכנית בנוי בית-ספר אורט גוטמן
תכנית בנין עיר
תכנית כוללת לטיפול וסילוק שופכי תעשיה בנתניה
תכנית כללית לטיפול סילוק שופכי תעשיה בנתניה
תכנית כללית לריכוז שופכי תעשיה בנתניה
תכנית כללית, ריכוז, טיפול וסילוק שפכי נתניה
תכנית מתאר מקומית נת/7/400
תכנית נת/536
תכנית נת/536
תכנית נת/536
תנועה
תנועה
תנועה
תנועה
תעשיה ומלאכה
תקנון התכנון
תקנות התכנון והבניה
תקנות התכנון והבניה