צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


אגודות וולונטריות, תמיכות לשנת 1994
אגודות ספורט, תמיכות לשנת 1994
אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית
אולפני אחים
אור התורה והתשובה
אזור תעשיה קרית אליעזר, מפעלים בראשית
אישורי ראש העיריה
אמונה, תנועת נשים
אפיקים
אקי"ם
ארגון פעולות המחתרות
אתלטיקה קלה
אתלטיקה קלה - מכבי נתניה
בדיקת עלויות מוסדות החינוך העצמאי
בית חולים לניאדו
בית יד-לבנים
בית כנסת אסירי ציון
בית כנסת אסירי ציון
בית כנסת בית יוסף
בית כנסת גינת אגוז
בית כנסת ישראל הצעיר
בית כנסת על-שם גולדשטיין
בית כנסת שערי ציון
בית"ר - תנועת נוער
בית-חולים סיעודי גריאטרי - בית אברהם
בית-כנסת יד חביב
בית-כנסת יד חביב
בית-כנסת מאיר ישראל
בית-כנסת שערי רחמים
בית-ספר קדימה
בני עקיבא
בתי כנסת שונים, תמיכה
בתי כנסת שונים, תמיכות 1994
בתי כנסת שונים, תמיכות לשנת 1996
בתי כנסת שונים, תמיכות לשנת 1996
גביית מים
גן ציון שמריהו
גני חב"ד
גשר למסורת
דאר שוטף
דאר שוטף בנושא חינוך בשנים 1995 - 1996
דברי הסבר לספר התקציב 1998
דברי הסבר לספר התקציב השוטף 1996
דו"ח כספי ארעי לשנת 1985 - 1986
דו"ח כספי לשנת 1950 - 1951
דו"ח כספי לשנת 1964 - 1965
דו"ח כספי לשנת הכספים 1984
דו"ח כספי לשנת הכספים 1986
דו"ח כספי לשנת הכספים 1987
דו"ח כספי לשנת הכספים 1988
דו"ח כספי לשנת הכספים 1988
דו"ח כספי לשנת הכספים 1989
דו"ח כספי לשנת הכספים 1990
דו"ח כספי לשנת הכספים 1991
דו"ח כספי לשנת הכספים 1992
דו"חות אלפונים, מערך גביה
דו"חות אלפונים, מערך גביה
דו"חות אלפונים, מערך גביה
דור המשך אוהבי האידיש
דין וחשבון כספי 1992
דין וחשבון כספי לשנת 1966 - 1967
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1960 - 1961
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1961 - 1962
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1962 - 1963
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1965 - 1966
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1966 - 1967
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1967 - 1968
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1972 - 1973
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1973 - 1974
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1974 - 1975
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1975 - 1976
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1976 - 1977
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1978 - 1979
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1979
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1980
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1980
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1981
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1982
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1982
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1983
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1983
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1985
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1987
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1991
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1992
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1994
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1995
דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1996
דין וחשבון כספי, דו"ח יתרות, לשנת 1977 - 1978
דין וחשבון מבקורת הדו"חות הכספיים 1984 - 1985
דין וחשבון על ממצאי הביקורת לדו"ח הכספי
הארנונות והתשלומים הנהוגים בעיריה ליום 1 באפריל 1954
הארנונות והתשלומים הנהוגים בעיריה ליום 1 בנובמבר 1956
הג"א
הג"א
הגזברות, הצעת התקציב לשנת הכספים 1974 - 1975
הודעות שומה לשנת 1982 - 1983
הודעות שומה לשנת 1982 - 1983
הודעות שומה לשנת 1982 - 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הודעות שומה לשנת 1983
הועד למען החייל
הוראות עבודה של מנהלת מחלקת תקציבים
החכרת מגרש בית"ר
המועצה הדתית
המלוה העממי
הנוער הציוני בישראל
הסכמי פיתוח
העמותה למען השוטר
הפועל נתניה
הצעה לתכנית הבראה
הצעת התקציב לשנת הכספים 1970 - 1971
הצעת התקציב לשנת הכספים 1975 - 1976
הצעת התקציב לשנת הכספים 1977 - 1978
הצעת התקציב לשנת הכספים 1980 - 1981
הצעת התקציב לשנת הכספים 1982
הצעת התקציב לשנת הכספים 1985 - 1986
הצעת התקציב לשנת הכספים 1986
הצעת תקציב 1972 - 1973
הצעת תקציב 1995
הצעת תקציב 1997
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת הכספים 1993
הצעת תקציב לשנת 1971 - 1972
הצעת תקציב לשנת 1972 - 1973
הצעת תקציב לשנת 1975 - 1976
הצעת תקציב לשנת 1976 - 1977
הצעת תקציב לשנת 1982
הצעת תקציב לשנת 1984
הצעת תקציב לשנת הכספים 1973 - 1974
הצעת תקציב לשנת הכספים 1976 - 1977
הצעת תקציב לשנת הכספים 1979 - 1980
הצעת תקציב לשנת הכספים 1981
הצעת תקציב לשנת הכספים 1981 - 1982
הצעת תקציב לשנת הכספים 1983 - 1984
הצעת תקציב לשנת הכספים 1983 - 1984
הצעת תקציב לשנת הכספים 1984 - 1985
הצעת תקציב לשנת הכספים 1984 - 1985
הצעת תקציב לשנת הכספים 1985 - 1986
הצעת תקציב לשנת הכספים 1985 - 1986
הצעת תקציב לשנת הכספים 1986
הצעת תקציב לשנת הכספים 1987
הצעת תקציב לשנת הכספים 1988
הצעת תקציב לשנת הכספים 1989
הצעת תקציב לשנת הכספים 1989
הצעת תקציב לשנת הכספים 1990
הצעת תקציב לשנת הכספים 1990
הצעת תקציב לשנת הכספים 1990
הצעת תקציב לשנת הכספים 1990
הצעת תקציב לשנת הכספים 1991
הצעת תקציב לשנת הכספים 1991 - 1992
הצעת תקציב לשנת הכספים 1996
הצעת תקציב לשנת הכספים 1997
הצעת תקציב לשנת כספים 1987
הצעת תקציב פיתוח לשנת 1995
הצעת תקציב פיתוח לשנת 1996
הצעת תקציב פיתוח לשנת 1998
הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 1997
הצעת תקציב, אגף חזות פני העיר, לשנת 1985 - 1986
הצעת תקציב, אגף מזכירות ומנהל, לשנת הכספים 1984 - 1985
הרי"ף, גנים ובית ספר
התאחדות עולי רומניה
התאחדות עולי תורכיה
ויצ"ו
ועדת הנחות
ועדת תמיכות - פרוטוקולים 1994
ועדת תמיכות - פרוטוקולים 1995
ועדת תמיכות 1994 - 1996
ועדת תמיכות, תיק שוטף (כללי)
חברה לפיתוח קרית נורדאו
חברת נ.צ.ב
חוזי שכירות בנין העיריה
חוזים כלליים
חוזים כללים
חוזים, כללי
חזון להווי חברתי ודתי
חילופי קרקע, הפקעות ופיצויים
חילופי קרקע, הפקעות ופיצויים
חינוך
חינוך ציוני לאומי, חל"צ
חמשת הכבישים: רזיאל, רינס, עמק חפר, בר אילן ועוד
טבלת תיקוני תקציב ועוד
טירת הילד על-שם אלעזרקי
יד לתושב
ישיבת בית הרש"ש
ישיבת בני עקיבא
ישיבת בני עקיבא 1995
ישיבת ראדין
ישיבת ראדין
ישיבת תפארת למשה
ישיבת תפארת נתניה
כולל נחלת חיים
לשכה משפטית
מ.ע.צ
מבקר המדינה
מבקר המדינה
מבקר המדינה
מבקר העיריה
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים
מגרשים 13
מגרשים 13
מגרשים 30
מגרשים 30
מגרשים 34
מגרשים 34
מגרשים 4
מגרשים 4
מגרשים 45
מגרשים 45
מגרשים 45
מגרשים 46
מגרשים 46
מגרשים 46
מגרשים 51
מגרשים 51
מגרשים 51
מגרשים 51
מגרשים 51
מגרשים 6
מגרשים 6
מגרשים 6
מגרשים 7
מגרשים 7
מדריך לאזרח בנתניה
מוסדות דת שונים, תמיכות לשנת 1996
מוסדות ספורט שונים, תמיכות 1996
מוסדות קרית צאנז
מוסדות שונים, תמיכות 1994
מוסדות שונים, תמיכות 1994
מוסדות שונים, תמיכות 1996
מוסדות שונים, תמיכות 1996
מוסדות שונים, תמיכות לשנת 1994
מועדון טניס מכבי נתניה
מועדון כדור יד ותיקים
מועדון כדורסל מאוחד
מועדון כדורת-דשא
מועדון סיף ואיגרוף
מועצת הפועלים
מחלקת הגביה, מכתבים יוצאים
מחלקת הגביה, מכתבים יוצאים
מחלקת הגביה, מכתבים יוצאים
מחלקת הגביה, תיק לעובד 1984 - 1985
מיחשוב
מינהל מקרקעי ישראל
מינהלת הקליטה
מכבי נתניה
מכבי צעיר - תנועת נוער
מכבי שרון
מכון טיהור שפכים
מכון מקדש מרדכי
מלווה נתניה
מנהל הכנסות העיריה, תיק לעובד לשנת הכספים 1988 - 1989
מס השבחה, הערכות השמאי בן-סירה יעקב, חלק א'
מס השבחה, הערכות השמאי בן-סירה יעקב, חלק ב'
מס השבחה, הערכות השמאי בן-סירה יעקב, חלק ג'
מס השבחה, הערכות השמאי בריסקמן חיים
מס השבחה, הערכות השמאי בריסקמן חיים
מס השבחה, הערכות השמאי בריסקמן חיים
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי דרור אורי
מס השבחה, הערכות השמאי כהן זאב
מס השבחה, הערכות השמאי כהן זאב
מס השבחה, הערכות השמאי כהן זאב
מס השבחה, הערכות השמאי פן אליהו, חלק א'
מס השבחה, הערכות השמאי פן אליהו, חלק ב'
מעונות אמונה
מעשים טובים
מפעל המים
מפעלי תחנות אגד
מרכז קהילתי דתי - אליצור
מתקן טיפול בשפכים באתר בית חרות
נהלים וסקרים
נוער לאומי - תנועת נוער
נכסי העיריה
נכסי הרשות
נספחים להצעות תקציב 1979 - 1980
נעמ"ת
נפש חיים, אור לציון
נתונים כספיים עירית נתניה
נתונים להערכת הארנונות והמסים
נתניה אל המאה ה-21
ספורט נכים, כללי
ספריית קרית צאנז
סקר תעריפי ארנונה לשנת 1992
עדכון תקציב 1992
עדכון תקציב 1992 והצעת תקציב 1993
עדכון תקציב 1992, והצעת תקציב 1993
עדכון תקציב 1993 והצעת תקציב 1994
עדכון תקציב 1993 והצעת תקציב 1994
עדכון תקציב 1994 והצעת תקציב 1995 וגם תקציב 1995
עדכוני תקציב 1995
עדכוני תקציב 1996
עוללים
עירית נתניה, הצעת תקציב לשנת הכספים 1980 - 1981
עלוני מידע
עמותת זכור ליוסף
עמותת חיל החימוש
עמותת כדור יד מכבי נתניה
עמותת שביבין, גן נעם
עסקאות טאבו ומס רכוש
ערבויות
פיצויים מממשלת המנדט
פנקס הבקשות לרשיונות של משקאות חריפים
פרסומים
צו המיסים לשנת 1981 - 1982, ארנונה כללית
צו המיסים לשנת 1982 - 1983
צו המיסים לשנת 1988 - 1989, ארנונה כללית
צו המיסים לשנת 1991, ארנונה כללית
צו המיסים, ארנונה כללית לשנת 1985 - 1986
צו המסים ארנונה
צו המסים לשנת 1987- 1988
צו המסים לשנת 1989/90
צו המסים לשנת 1991
צו המסים לשנת 1992
צו המסים לשנת 1993
צו המסים לשנת 1993
צו המסים לשנת 1994
צו המסים לשנת 1995
צו המסים לשנת 1996, ארנונה כללית
צו המסים לשנת 1997, ארנונה כללית
צו מיסים 1986 - 1987, 1987 - 1988
צווי הארנונה הכללית ברשויות המקומיות
קרן איזון
קרן איזון
רישום בקשות לועדת השרותים
רישום בקשות לועדת מלאכה - תעשיה
רשימות נישומים, דו"ח יתרות ליום 18.05.1987
רשימות נישומים, דו"ח יתרות ליום 18.05.1987
רשימות נישומים, דו"ח יתרות ליום 18.05.1987
רשימות נישומים, דו"ח יתרות ליום 18.05.1987
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
רשימות צרכני מים, 1980 - 1981
שומרי שביעית
שכירויות של העיריה
שנת הכספים 1991
שנת הכספים 1991
שנת הכספים 1991
תוספת תקציב 1948 - 1949
תיכון בית יעקב
תיק צוי ארנונה ומיסים
תיק תמיכות - חוות דעת הגזברות
תכנית הרווחה החינוכית לשנת הלמודים תשמ"א
תכנית עבודה שנתית משולבת תקציב 1995
תכנית פיתוח לשנת 1984 - 1985
תכנית פיתוח לשנת 1985 - 1986
תכנית פיתוח לשנת 1985 - 1986
תכנית פיתוח לשנת 1986
תכנית פיתוח לשנת 1986
תמיכות 1993
תמיכות 1993
תנועת הנוער הציוני
תנועת נוער חי
תפארת משה
תקציב 1951 - 1952
תקציב 1995
תקציב בלתי רגיל רב שנתי
תקציב העיריה לשנת 1984 - 1985
תקציב לשנת 1998
תקציב לשנת הכספים 1967 - 1968
תקציב פיתוח לשנת הכספים 1996
תקציב פתוח רב שנתי
תקציב רגיל 1965 - 1966
תקציב רגיל לשנים 1953, 1954, 1955
תקציב רגיל לשנת 1949 - 1950
תקציב רגיל לשנת 1950 - 1951
תקציב רגיל לשנת 1951 - 1952
תקציב רגיל לשנת 1952 - 1953
תקציב רגיל לשנת 1954 - 1955
תקציב רגיל לשנת 1954 - 1955
תקציב רגיל לשנת 1955 - 1956
תקציב, תכנית הבראה
תקציבים בלתי רגילים
תקציבים בלתי רגילים
תקציבים בלתי רגילים