צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


איוש קלפיות על-ידי סיעות
אישור רשימות על-ידי המחשב
אתגר
בחירות למועצת העיריה החמישית
בחירות למועצת העיריה הרביעית
בחירות למועצת העיריה השביעית
בחירות למועצת העיריה השלישית
בחירות למועצת העיריה השלישית
בחירות למועצת העיריה השלישית
בחירות למועצת העיריה השמינית
בחירות למועצת העיריה השמינית
בחירות למועצת העיריה השמינית
בחירות למועצת העיריה השניה
בחירות למועצת העיריה הששית
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת אמת
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת ב
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת חל
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת ט
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת לע
בחירות למועצת העיריה הששית, רשימת ענ
בחירות למועצת העיריה התשיעית, אלפון ועדת הבחירות ועוד
בחירות למועצת העיריה התשיעית, פרוטוקולים
בחירות למועצת העיריה התשיעית, קלפיות
בחירות למועצת העיריה התשיעית, תקציב
בחירות לרשות המקומית 1993 - חוברת הסבר
בחירות לרשות המקומית 1993 - חומר רקע
בחירות לרשות המקומית, 1989
בחירות לרשות, רשומות, קלפי וכדומה
בקשה לקבלת מועמדים לעבודה
גל, אגודת ישראל, חזית דתית תורנית
דואר יוצא
דוגמאות לקלפי
דוגמאות של פריטי בחירות
החתמת מזכירי קלפי על ערכת קלפי
הסכמי עודפים, בחירות למועצת העיריה 1989
הצעות מועמדים, טנא דב
הצעת מועמדים, גבאי ניסים
הצעת מועמדים, דוד אנזלביץ'
הצעת מועמדים, זהר אהרון
הצעת מועמדים, יואל אלראי
הצעת מועמדים, ראובן קליגלר
ועדת הבחירות למועצת העיריה החמישית
ועדת הבחירות למועצת העיריה החמישית
ועדת הבחירות למועצת העיריה השביעית
ועדת הבחירות למועצת העיריה השלישית, רשימת העררים
ועדת הבחירות למועצת העיריה הששית
ועדת הבחירות למועצת העיריה הששית
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, חוזים
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, מודעות ועוד
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, מחשבים
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, סיעות, כללי
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת אגודת ישראל
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת הליכוד
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת המערך
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת לגמרי אחרת
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת מעוף
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת מפד"ל
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת עצמאיים
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, רשימת תמי
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, שוטף, דואר יוצא
ועדת הבחירות למועצת העיריה התשיעית, תיק שוטף
חוברת בחירות לרשות המקומית 1989
חוזרים ממשרד הפנים
חוזרים, התכתבות
חומר של יו"ר הועדה
טפסים ושלטים
יום הבחירות, דו"ח פתיחת קלפיות
ישיבות ועדת הבחירות
כתבי מינוי יושב ראש
כתבי מינוי סגן יושב ראש וחבר
כתבי מינוי סגן יושב ראש וחבר
לוחות מודעות
ליכוד, מחל
מודעות
מזון
מזון
מזון, רכז מזון
מזכירות ועדת הבחירות
מזכירי קלפיות
מילואים
מערך
מפ"ם
מפד"ל, ב.ע.ד
מפות
סדרנים
סיעות
ספר טלפונים של מזכירות ועדת הבחירות
עובדי מטה
פנקס בוחרים למועצת עירית נתניה
פנקס בוחרים למועצת עירית נתניה
פנקס הבוחרים לשנת 1988 - 1989
פנקס הבוחרים לשנת 1988 - 1989
פנקסי בוחרים
פרוטוקול פקיד הבחירות לגבי תוצאות הבחירות
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 1 - 7
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 12 - 14
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 15 - 17
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 18 - 20
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 21 - 22
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 23 - 26
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 27 - 29
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 30 - 34
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 35 - 38
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 39 - 42
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 43 - 46
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 47 - 49
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 50 - 53
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 54 - 55
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 56 - 57
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 58 - 60
פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור 8 - 11
פרוטוקול של פקיד הבחירות
ציוד
קלפיות
ריכוז תקציב כללי
רכב
רכז קלפיות
רן
רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים למען נתניה
רשימות המתמודדים כינויים, אותיות וחברי ועדות הקלפי
רשימת בוחרים לבחירות לרשות המקומית
רשימת בוחרים לבחירות לרשות המקומית
רשימת בוחרים לבחירות לרשות המקומית
רשימת בוחרים לבחירות לרשות המקומית
רשימת בוחרים לבחירות לרשות המקומית
רשימת בעלי זכות לבחור למועצת העיריה השלישית
רשימת כתובות, רשימת תפוצה
רשימת מועמדים, לגמרי אחרת
רשימת מועמדים, ליכוד
רשימת מועמדים, מעוף
רשימת מועמדים, מערך
רשימת מועמדים, מפד"ל
רשימת מועמדים, נתניה שלנו
רשימת מועמדים, רשימת בוחרים למועצת העיר השניה
רשימת מועמדים, תמ"י
רשמית מועמדים, אגודת ישראל
שכירות מבנים
שרתים
תיק שוטף כללי
תנועה למען תושבי נתניה, דוד
תנועת אהבת ישראל, חי
תנועת התחיה
תנועת למען נתניה שלנו, יש
תנועת ש"ס
תעמולה
תעמולת בחירות של מפלגות שונות
תקציבים