צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


אגודת הקצינים
אגודת חובבי הטניס
אגודת שוחרי האוניברסיטה
אינוונטר
אינפורמציה על תושבי נתניה
אינפורמציה על תושבי נתניה
אינפורמציה על תושבי נתניה
אינפורמציה על תושבי נתניה
אינפורמציה על תושבים
אינפורמציה על תושבים
אינפורמציה על תושבים
אינפורמציה על תושבים
אישור על קבלת חברים חדשים
אישורים על קבלת חברים חדשים
אספקת בשר
אספקת בשר
אספקת בשר
אספקת בשר
אספקת בשר
אספקת בשר 1945
אספקת וחלוקת בוטגז
אספקת לחם
אספקת לחם
אספקת לחם
אספקת לחם לנתניה
אספקת מזון
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת מים
אספקת סוכר וקמח
ארגון בינלאומי לשלטונות ולתכנון ערים
ארגון בעלי העסקים
ארגון חיילים משוחררים
ארגון למען תוצרת הארץ
ארגון פקידי המועצות המקומיות
אשורי מועצה
בא לנתניה
בחירות למועצה השלישית
בחירות למועצת העיר
בחירות למועצת עיר השלישית
בחירות למועצת עיר שניה
בטחון
בית הדין הג"א נתניה
בית המשפט המחוזי, השלום
בית הספר התיכון
בית הספר תחכמוני
בית חינוך
בית-הנוער נתניה
בית-חולים על-שם אנדריוס
בית-חרושת לדבק
בית-חרושת ליהלומים
בית-חרושת לכפתורי צדף
בית-יצחק
בית-משפט השלום העברי
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר ביאליק
בית-ספר התיכון
בית-ספר חינוך כללי
בית-ספר לימאות, זבולון
בית-ספר עממי, חינוך כללי
בית-ספר תחכמוני
בית-ספר תחכמוני
בית-ספר תיכון נתניה
בית-ספר תיכון נתניה
בית-ספר תיכוני לחקלאות ולמלאכה
בנין בריכת מים
בנין גרושקוביץ, ארגון חיילים משוחררים
בנין ערים
בנין ערים, כללי
בניני חינוך
בן-עמי עובד, ראש המועצה
בנק האיכרים
בנק האיכרים
בנקים
בנקים והלוואות
בנקים והלוואות
בנקים והלוואות
בקורת כללי א'
בקורת כללי ב'
בקשות הלואות לחיילים משוחררים
בקשות כניסה לתל-אביב (מצב צבאי)
בקשות להנחה משכר לימוד
בקשות למשרות בעיריה
בקשות לעבודה במחנה הצבא הבריטי
בקשות לעליה לעובדי יהלומים
בקשות לרשיונות
בקשות לרשיונות
בקשות לרשיונות
בקשות לרשיונות
בקשות לרשיונות עסקים
בקשות לשכון בדירות הסוכנות
בקשות לתעודות מעבר, פספורטים, חידוש ויזה, רשיונות עליה
בקשת משרות
בקשת משרות
בקשת רשיונות
בריאות
בריאות הדסה
בריאות חברי קופת-חולים עממית
בריאות חברי קופת-חולים עממית
בריאות, דו"ח על המצב
בריאות, חליפת מכתבים
בריאות, חליפת מכתבים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים יוצאים
בריאות, מכתבים נכנסים
בריאות, נקיון והוצאת אשפה
בריאות, סניטציה
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות ומברקים
ברכות לקביעת סטטוס עיר
ברכות לראש-השנה תש"ז
ברכות לשנה החדשה
ברקליס דיסקונט
בשר ועופות
גזברות וכספים
גזברות, חשבונות כביש
גן ילדים
גן ילדים
גן ילדים גבע
גן ילדים סולד
גני ילדים
גני ילדים תש"א
גני ילדים תש"א
גן-ילדים בשכונת בן-ציון
גנים צבוריים
גנים ציבוריים
גנים ציבוריים
דו"ח כספי 1945 - 1946
דו"ח מזכיר העיר
דו"ח מפורט של התשלומים לשנת 1948, ציוד
דו"ח מפעולות המועצה בשנת 1945 - 1946
דו"ח משמר נתניה
דו"חות חדשיים של מחלקות
דו"חות יומיים על כרטיסי מזון
דו"חות כספיים
דו"חות על המצב
דואר
דואר
דואר
דואר
דוחו"ת כספים מתקציב 1943 - 1944
דויטש אוליה וזאב
דיונים עם מושל המחוז
דיונים עם נשיא המועצה
דיונים עם ס., קצין הקשר
דין וחשבון חדשי על פעולות מחלקות המועצה ושירותיה
דין וחשבון חודשי על פעולות מחלקות המועצה ושירותיהן
דין וחשבון מעשי על פעולות מחלקות המועצה
דין וחשבון על פעולות מחלקות המועצה ושירותיה
דינים וחשבונות דו שבועיים
דמי הרשמה
דמי הרשמה
דמי הרשמה לשנת תש"ו-תש"ז
דמי הרשמה לשנת תש"ז
דמי הרשמה של ילדי חיילים
דמי הרשמה תרצ"ח - תרצ"ט
דמי הרשמה תש"ז - תש"ח
דמי הרשמה תש"ח
ה. ליפשיץ, תביעות שוחד
האחות לרפואה הציבורית
האחות לרפואה הציבורית
האחות לרפואה ציבורית
האיחוד האזרחי
הבחירות לכנסת ישראל
הבחירות למועצה השלישית
הבחירות למועצה השניה
הבחירות למועצה השניה
הג"א
הג"א
הגביה
הדפסות
הדפסות העיריה
הובלת בשר
הועד הלאומי
הועד הלאומי המצב המדיני, בחירות
הועד הלאומי לכנסת ישראל, מסי חרום, בחירות
הועד הלאומי לכנסת ישראל, משרד הדתות
הועד לרכוש צבורי
הועד לרכוש צבורי
הועדה הכלכלית
הועדה הכלכלית
הועדה הכלכלית
הועדה המחוזית לבנין
הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר
הועדה המקומית לבנין ערים
הועדה המקומית למען קרן המטוסים הא"י
הועדה המשפטית
הועדה המשפטית
הועדה לבנין עיר
הועדה לבנין ערים
הועדה לבנין ערים
הועדה לבנין ערים
הועדה למען החייל, טיפול במשפחות
הועדה למען החייל, טיפול במשפחות
הועדה למען החייל, טיפול במשפחות
הועדה למען תוצרת הארץ
הועדה לעניני דת
הוראות במקום
הוראות הנהלת חשבונות
הוראות להנהלת חשבונות
הוראות להנהלת חשבונות
הוראות להנהלת חשבונות
הוראות פנימיות
הזמנות (עם סדר יום) לישיבות מועצת העיר המאושרת
הזמנות לישיבות
הזמנות לישיבות הנהלת המועצה
הזמנות לישיבות ועדות
הזמנות לישיבות מועצה, פרוטוקולים וכו'
הזמנות לישיבות מועצה, פרוטוקולים וכו'. גב' גלעדי.
הזנת ילדים
החברה לפתוח שפת הים
החברה לפתוח שפת הים
החברה לפתוח שפת הים
החינוך
החלטות הנהלת המועצה
החלטות הנהלת המועצה ה- 3
החלטות ועדות
החלטות ועדות הכספים
החלטות ועדת הכספים
החלטות ועדת המים
היטלים לשעת חרום
הכרזות
הלואוות קונסטרוקטיביות לסוחרים זעירים
הלוואות לבנין
הלוואות לבנינים
הלוואות לחיילים משוחררים
הלוואות לחיילים משוחררים
הלשכה לעבודה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
הלשכה לעזרה סוציאלית
המדינה היהודית, ברכות, מלווה בטחון, הנצחה
המועצה השלישית של נתניה
המועצה השלישית של נתניה י.צ'ינסקי, פרוטוקולים של המועצה
המועצה השלישית, שונות
המחלקה הסוציאלית
המחלקה הסוציאלית
המחלקה הסוציאלית
המחלקה הסוציאלית
המחלקה הסוציאלית
המחלקה למטעי הדר
המחלקה לעתונות ולהסברה של הועד הלאומי
המחלקה לעתונות ולהסברה של הועד הלאומי
המחנה הצבאי בנתניה
המחנה הצבאי בנתניה
המלצות
המלצות
המלצות, תעודות ואישורים
המלצות, תעודות ואישורים
המצב הצבאי
המצב הצבאי בנתניה, פעולת נמר תליית הסרג'נטים
המצב הצבאי בנתניה, פעולת נמר תליית הסרג'נטים
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
הנחות בשכר לימוד
הנחות בשכר לימוד
הנחות בשכר לימוד
הנחות משכר לימוד
הנחות משכר לימוד
הסוכנות היהודית, מכתבים , דפי הסבר
הספקת בשר
הספקת בשר
הספקת בשר בנתניה
הספקת בשר בנתניה
הספקת מזון
הספקת מזון
הספריה
הסתדרות הנשים הציוניות
הסתדרות הפקידים
הסתדרות הפקידים
העבודה בצבא
העברות
העפלה
הערכות הספקת מים
הפקדות בשנת תרצ"ז
הפקעת מגרשים על-ידי הממשלה
הצעות הממשלה לעבודות במחנה הצבאי
הצעות למפקח עירוני
הצעות למרפאת שיניים לתלמידי בתי הספר
הצעות למשרת וטרינר
הצעות למשרת מזכיר כספי
הצעות למשרת מזכיר עיר
הצעות למשרת מפקח סניטרי
הצעות לסלילת כבישים
הצעות לתכנית לבריכת שחיה
הצעות ממוסדות
הצעות משרה למהנדס עירוני
הצעות שונות
הצעות תקציב 1937 - 1941
הצעת תכנית מכון חקר הציונות והישוב
הצעת תקציב 1944 - 1945
הקייטן
הקצאת מגרשים
הקצאת מגרשים
הקצבות מחלקת החינוך
הקצבות מחלקת החינוך
הקרן הקימת לישראל
הקרן הקימת לישראל
הרשמת ילדים למוסדות החינוך תש"ד
הרשמת ילדים תרצ"ט
השחיטה
התאזרחות
התאזרחות
התחיבויות
התחייבות לסלילת כבישים, בעת אור תכנית פרסלציה
ויס ליטקר
ועד ישובי השרון
ועדה אדמיניסטרטיבית
ועדה אדמיניסטרטיבית
ועדה ארצית למימון כבישים
ועדה כלכלית
ועדה כלכלית, תברואה
ועדה לבנין עיר
ועדה לבנין עיר
ועדה לסדור חיילים משוחררים
ועדה לרשות חרום
ועדה מחוזית לתכנון ובנין עיר
ועדה מקומית לבניה ותכנון עיר
ועדה משפטית
ועדה סוציאלית
ועדות
ועדות
ועדת אספקה וכו'
ועדת בחירות למועצה
ועדת בנין
ועדת בנין והמשרד הטכני
ועדת בנין והמשרד הטכני
ועדת בנין ערים
ועדת בנין ערים גלילות
ועדת בריאות
ועדת גיוס
ועדת דיור לחיילים משוחררים
ועדת הבחירות למועצה הראשונה
ועדת הבחירות למועצה השלישית
ועדת הבחירות למועצה השלישית
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין
ועדת הבנין לשנת תרצ"ג
ועדת הגיוס
ועדת ההכרזות, כללי
ועדת ההכרזות, כללי
ועדת החינוך לרשת החינוך המקומית נתניה-הצעת תקציב החינוך
ועדת החרום תש"א
ועדת הכלכלה
ועדת המצב
ועדת המשנה לבנין
ועדת הנוטרים הנפתית
ועדת העבודה
ועדת הערכה
ועדת הקייטנות
ועדת השמירה
ועדת חירום
ועדת כופר הישוב והמפדה האזרחי
ועדת מרגוע ומרפא
ועדת מרגוע ומרפא
ועדת משנה להפקעות על-ידי הועדה המקומית לבנין
ועדת ערעורים ומשפטים
ועדת קליטה, ידיעות המועצה,סקירה דו-שבועית של המועצה, דו
ועדת קרן היסוד
ועדת שמירה 1947 - 1948
ועדת שמירה, בטחון
ועדת שמירה, ספרי חשבונות
ועדת שמירה, פרוטוקולים והודעות לשומרים
ועדת תרבות
זכרון דברים גברת שכטר
חבורי מים
חבר המועצות
חבר המועצות
חבר המועצות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חבר המועצות המקומיות
חברה לשיכון עולים
חברים בקופת-חולים עממית למושבות
חברת הילדים זיו, נתניה
חגיגות הביכורים, שבועות תש"ז
חגיגות ההכתרה של המלך ג'ורג' השישי,ביקור הנציב העליון ס
חגיגות וברכות
חוברות פרסומים
חוברת, בוא לנתניה
חוברת, בוא לנתניה
חוזה לכבישי גבע
חוזים
חוזים וחשבונות של השכון העממי
חוזרים פנימיים
חוזרים פנימיים
חומר לישיבת מועצה
חומר לעריכת חוברת על נתניה
חוף הים
חוקי עזר
חוקי עזר א'
חוקי עזר ב'
חוקי עזר ג'
חיילים משוחררים
חיילים משוחררים, שאלון
חיילים משוחררים, שאלון לצרכי שיכון 1946
חיילים משוחררים, שאלונים לצרכי שיכון (אותיות א - ט)
חיילים נוטרים שוטרים
חילופי מכתבים עם ראש-העיריה
חילופי מכתבים עם ראש-העיריה
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך (זמני)
חינוך בתי ספר
חינוך בתי-ספר
חינוך ושירות הועד המפקח, תקציב פרוטוקולים של ועדת החינו
חינוך חרדי לשנת תרצ"ט
חינוך חרדי, כיתות מקבילות
חינוך חרדי, כיתות מקבילות
חינוך חרדי, כיתות מקבילות
חינוך כללי
חינוך כללי
חינוך, גני ילדים
חינוך, הצעה לבית-ספר תיכוני בנתניה
חינוך, כללי
חכירות
חכירות
חכירת השוק
חלום ליל קיץ
חלופי מכתבים עם המפקח על התעשיה הקלה
חלופי מכתבים עם ראש המועצה
חלופי מכתבים עם ראש המועצה
חלופי מכתבים עם ראש המועצה
חלוקת בשר
חלוקת הארץ
חלוקת מחוזות
חלוקת מצות
חלוקת תלושי קמח
חליפת מכתבים עם הועד הלאומי לכנסת ישראל
חליפת מכתבים עם הנציב העליון
חליפת מכתבים עם הרשויות המקומיות
חליפת מכתבים עם הרשויות המקומיות (א')
חליפת מכתבים עם הרשויות המקומיות (ב')
חליפת מכתבים עם השלטונות בנדון הבניה
חליפת מכתבים עם מוסדות בענין הנחת אבן פינה לבי"ח על-שם
חליפת מכתבים עם מוסדות ממשלה
חליפת מכתבים עם מושל המחוז
חליפת מכתבים עם משרדי המחוז
חליפת מכתבים עם פקידי השלטונות
חליפת מכתבים עם ראש המועצה
חליפת מכתבים עם ראש מועצת העיר עובד בן-עמי
חליפת מכתבים עם ראש מועצת העיר עובד בן-עמי
חליפת מכתבים עם ראש מועצת עיר, מר עובד בן-עמי
חליפת מכתבים של ראש המועצה
חליפת מכתבים של ראש המועצה
חקלאות
חשבון בית ספר תיכון תש"ב
חשבון הוצאות והכנסות, קופה
חשבון מיוחד
חשבון עבודות קונסטרוקטיביות למובטלים
חשבונות הנחת אבן פינה לבית-חולים על-שם אנדריוס
חשבונות השיכון העממי
חשבונות השיכון העממי
חשבונות וחוזה, כביש רחוב קוק
חשבונות ועדת קיטנות, תרצ"ט
חשבונות כבישים
חשבונות מסד ותשלומים למורים
חשבונות עבודות פרודוקטביות, שיפור חוף הים
חשבונות קופת חולים עממית תרצ"ו
חשבונות קופת-חולים עממית
חשבונות קיטנות, מ.ח.נ.
חשבונות שוטפים 1946 - 1947
חשבונות, תשלומים וקבלות
חשבונית מי-השרון
טיוטת תקציב חינוך
טיוטת תקציב חינוך 1947 - 1948
טפסים ושאלונים, מועמדים לשכון עממי
י.צ'ינסקי, מועצה, הזמנות, פרוטוקולים ועוד
ידיעות מהעתונות הערבית
ידיעות מהעתונות הערבית
ידיעות מהעתונות הערבית
יום הפקודה בנתניה
יומן הסניטר
יחסי גומלין עם מועצות מקומיות
יחסי גומלין עם מועצות מקומיות
יעוץ משפטי
יריד המזרח 1936
ישובי השרון הצפוני, גפירים
ישיבות ההנהלה
ישיבות הנהלה מועצת העיריה השניה
ישיבות הנהלה של המועצה השלישית
ישיבות הנהלת המועצה
ישיבות הנהלת המועצה
ישיבות הנהלת מועצה
ישיבות ועדת בריאות
ישיבות ועדת הבנין, ספר פרוטוקולים מס' 2
ישיבות ועדת המשנה לבנין
ישיבות ועדת המשנה לבנין
ישיבות ועדת המשנה לבנין
ישיבות מועצה
ישיבות מועצת העיר
ישיבות מועצת העיר נתניה
ישיבות מועצת עיר נתניה
ישיבת הועדה המקומית לבנין ערים
ישיבת ועדת בנין ערים
ישיבת מועצה
כביש 300 דונם
כביש גבע ועדת הכבישים-החברה לסלילת כבישים ולבנין פלרוד
כביש דיזנגוף
כביש ה-300
כביש התעשיה
כביש לשכונות ולבית העלמין
כביש נתניה-עמק חפר
כביש רחוב הרב קוק
כביש תל-אביב - נתניה
כבישי גבע
כבישי גבע
כבישי גבע
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כבישים
כינוסים וחגיגות
כיתות לחינוך
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי
כללי, בטחון
כנוסים וחגיגות
כנוסים וחגיגות
כנוסים וחגיגות תרצ"ה
כנסים וחגיגות
כנסים, חגיגות וקבלות פנים
לאסירנו, אגודה לעזרת האסיר והעציר
לוחות הפרסום
לעדכן אותי
לעדכן אותי
לעדכן אותי
לעיתונות
לעיתונות
לעיתונות
לעתונות
לעתונות
לעתונות תרצ"ו, מימיה הראשונים של נתניה
לקראת תקציב 1947 - 1948
לשכה לעבודה סוציאלית דו"חות
לשכה לעזרה סוציאלית
לשכה לעזרה סוציאלית
לשכת המודיעין
לשכת העבודה
לשכת העבודה
לשכת עבודה
מ"מ גזבר המועצה
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור
מאור, חברת חשמל
מאור, חברת חשמל
מאמרים, רשימות, חוברות
מברקי ברכה ותנחומים
מברקי ברכות ותנחומים
מברקים, ברכות ותנחומים
מברקים, ברכות ותנחומים
מגויסים וחיילים משוחררים
מגויסים חיילים משוחררים
מגן-דוד-אדום
מדידות מטאורולוגיות
מודעות
מוכתרות
מוסד חלופין
מוסדות
מועצה שלישית
מועצת המושבה
מועצת השחיטה
מועצת השחיטה
מועצת השחיטה
מועצת השחיטה
מועצת השחיטה
מועצת נתניה
מועצת עיר נתניה
מועצת עיר נתניה 1
מועצת עירית נתניה 1
מזכירות
מזכירות כללית
מחלקה סוציאלית
מחלקה סוציאלית
מחלקת דת
מחלקת הדת
מחלקת החינוך
מחלקת הפיקוח על המזונות
מחלקת הפיקוח על המזונות
מחנה הצבא
מחנה הצבא
מחנה עולים בצפון נתניה
מחנות הצבא בנתניה והסביבה
מחנות קיץ על שפת ימה של נתניה
מטבח זול
מי שרון
מי-השרון, מכתבים יוצאים
מיסים
מיסים ומגביות, מס להגנתנו
מי-שרון, מכתבים יוצאים
מכבי-אש ומתנדבים
מכירת משקאות חריפים
מכתבים אל מר עובד בן-עמי
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים יוצאים
מכתבים ממשרדי ממשלה
מכתבים ממשרדי ממשלה
מכתבים נכנסים
מכתבים נכנסים
מכתבים נכנסים
מכתבים של ראש המועצה
ממשלת ארץ ישראל
מסחר ורוכלות
מסחר ורוכלות
מסחר ורוכלות
מסחר ורוכלות
מסי בניה
מסי בניה
מסילת ברזל
מסים ממשלתיים
מספר אישי
מענק ממשלתי
מענקים לנוטרים, שוטרים ועוד
מעצרו של ראש מועצת העיר מר בן-עמי עובד
מפות כלליות
מפעל האיצטדיון
מפעל המים
מפעל תעשיה
מפעלי שפת הים, הצעות משונים
מפעלי תעשיה ופיתוח
מפעלי תעשיה, בנקים ועוד
מפעלי תעשיה, בנקים ועוד
מפעלי תעשיה, חרושת ופיתוח
מפקד אוכלוסין
מפקד אוכלוסין
מקורות כספים, שכון לחיילים משוחררים
מרחצאות מים חמים נתניה
מרכז אזרחי נתניה
מרכז בתי הספר
מרכז בתי הספר במושבות
מרשם תושבים
משכורות מורים וגננות
משלוח דואר
משפטים
משפטים
משפטים לברור העתקי פסקי דין, עיקולים והזמנות
משק עזר
משקי עזר
משקלות
משרד הטאבו המתחסל
משרד השיכון, מכתבים יוצאים
משרד השיכון, מכתבים יוצאים
משרדי בריאות מחוזיים
משרדי הממשלה הקבועים בנתניה
משרדי העיריה ברחוב הרצל 15
נאומי ראש המועצה בן-עמי עובד
נושאי כלכלה, כללי
נחומים בזמן ביקורי נציבים עליונים, לורד ווקופ ולורד גור
נכסים נטושים
נקיון הרחובות
נקיון רחובות
נתניה - בירת השרון
נתניה ואשר היא מסמלת
נתניה, לנופש ולמרגוע
נתניה, עיר גנים על שפת הים
נתניה, עיר גנים על שפת ים התיכון
סדור עניני קרקעות
סולל בונה, חשבון רצוף מדרכות
סטטוס חוקי למועצת עיר
סטטוס חוקי לנתניה, כבישים, שכונות
סטטוס חוקי לעיר
סטטוס של עיר
סטטוס של עיר
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה
סטטיסטיקה על תנועת הבנין
סטטיסטיקה, בקשות הלוואות לבנין בתום 1933
סטטיסטיקה, מפקדים, רשימת פרדסים, מגרשים, נפשות, פועלים
סידור עבודה
סיוע למובטלים
סלילת כבישים
סלילת מדרכות
סלילת מדרכות
סניטציה
סניף בנק ברקליס
ספורט ותרבות הגוף
ספר חוזים
ספר כתובות
ספר פרוטוקולים של ועדת הבוחרים למועצה השלישית של נתניה
ספר רשום תושבים
ספרי העיריה לשנים 1943 - 1944
עבודה
עבודה
עבודות ציבוריות
עבודות ציבוריות
עזרה סוציאלית
עזרה סוציאלית
עזרה ראשונה, מ.ד.א.
עליה
עליה
עליה תרצ"ו
עליה, קליטת פליטים מעפילים
עליון, בית-חרושת לעיבוד עורות
ענין ריקון נהרי
עניני שכון עממי, הצבא הבריטי, פינוי דירות
עצורים
עצורים (3)
ערבויות
ערעורים על דמי הרשמה לבית-ספר 1945
ערעורים על מיסי ה.ג.א.
עתון דבר, הכתב ישראל ש.וו
עתונות, יהלומים
עתונות, יהלומים
פבליון, פרסום ההר הקדוש
פדרינג אטה, עוזרת במרפאה
פוליסת ביטוח
פיקוח וטרינרי
פיקוח וטרינרי
פיקוח סניטרי
פיקוח סניטרי
פיקוח סניטרי, נקיון רחובות
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני, תביעות
פיקוח על הבניה והרוכלות
פלסטיין פוסט
פנטא-גולדשמיט, רמ.נס, י.גרוס, חוזה לכבישים
פנקס הבוגרים של כנסת ישראל בנתניה
פנקס לידות
פנקס קריאות
פסקי דין
פסקי דין
פעולות למען מושב זקנים ובטוח
פעולות למען פליטי גרמניה ואוסטריה
פעולות לשעת חירום, הספקת מזונות
פעולות לשעת חירום, הספקת מזונות
פעולות לשעת חרום ואספקת מזון
פעולות לשעת חרום ואספקת מזון
פעולות לשעת חרום ואספקת מזון
פעולות לשעת חרום ואספקת מזון
פעולות לשעת חרום ואספקת מזון
פעולות משפטיות, ברוקסון
פעולות נגד כלבת
פקודות העיריה
פקודות התגוננות
פקודת הגבלת שכר דירה 1940
פקוח סניטרי, דו"חות הסניטר ציטרון
פקוח סניטרי, נקיון רחובות
פקוח סניטרי, נקיון רחובות
פקוח על המזון
פקידים זמניים
פרוטוקולים
פרוטוקולים והחלטות המועצה
פרוטוקולים מועדת החינוך
פרוטוקולים מועצת העיר נתניה
פרוטוקולים מישיבות הועדה לעניני דיור וקליטת חיילים משוח
פרוטוקולים מישיבות המועצה
פרוטוקולים מישיבות המועצה 1945
פרוטוקולים מישיבות המועצה ה -3
פרוטוקולים מישיבות הנהלת המועצה והמועצה
פרוטוקולים מישיבות מפקדת הפקחים
פרוטוקולים שונים
פרוטוקולים שונים (בודדים)
פרוטוקולים של הועדה הכלכלית
פרוטוקולים של הועדה הכלכלית
פרוטוקולים של הועדה, התקציבים והכספים
פרוטוקולים של המפקדה
פרוטוקולים של ישיבות מועצת עיר
פרוטוקולים של מליאת המועצה, אישורים, תקציבים, חוקי-עזר
פרסום
פרסומים
פרסומים
פרקליט הנפה
קובץ חוק תעבורה
קופת חולים עממית
קטעי עתונות
קטעי עתונות
קטעים על אנדריוס
קייטנות
קייטנות
קליין לוין
קמח
קריאת המונים
קרן זהר
קרן שכון חיילים משוחררים
רזניק דוד, הצעות תקציב ופרוטוקולים מישיבות המועצה
רכוש הממשלה המתחסלת, רכוש נטוש
רשום למוסדות חינוך
רשום תושבים
רשות חינוך מקומית
רשיונות בניה
רשיונות בניה
רשיונות בניה
רשיונות בניה
רשיונות לבניה
רשיונות לבניה
רשיונות לבנינים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות למשקאות חריפים
רשיונות מסחר
רשימות הערכה למס מודרג
רשימות הערכה לשנת 1943 - 1944
רשימות הערכה, מס אישי מודרג
רשימות שונות
רשימת הבוחרים לבחירות למועצה השלישית
רשימת הבוחרים לקונגרס הכ"א
רשימת העשר
רשימת עיתונים רשמיים
רשימת תלמידים תש"ד
שבוע הבריאות
שווקי מזרח התיכון בשלטון כללי למזרח התיכון
שונות
שונות
שונות
שונות
שונות
שוק הירקות
שטח פרדס סמיט
שטרות גביה
שטרות לדיסקונט ולפרעון
שטרות לדיסקונט ופרעון
שטרות לפרעון
שטרות לפרעון
שטרות לפרעון
שטרות לפרעון
שטרות לפרעון
שטרות לריצוף רחובות
שכון ואדמה לחיילים משוחררים
שכון ואדמה לחיילים משוחררים
שכון ואדמה לחיילים משוחררים
שכון חיילים ממשלתי
שכון חיילים ממשלתי
שכון ממשלתי לחיילים משוחררים
שכר דירה למורים וגננות
שכר לימוד, בקשות תש"ה
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמירה ובטחון
שמשים בבתי הבספר
שער צרכי החיים
שרות מטאורולוגי
שרות מכונות
שרות מכוניות
שרות מכוניות
שרות מכוניות
שרות מכוניות קטנות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי בריאות
שרותי הועדה להתגוננות מהתקפת אויר (1) הצלה והריסה (2)
שרותי שפת הים, ארגון ליגה ימית
שתילים, הנוטע
תביעה משפטית נגד הגב' ברוקסון
תביעה משפטית נגד הגב' גויליק
תביעות הווקף
תביעות לברור
תביעות עקב עוצר בנתניה
תברואה כלכלה, כללי
תו הקייטנות
תוספת יוקר
תזכיר הועד הלאומי
תזכירים פנימיים
תחנה ימית
תחנת אוירונים
תיק המשפטים
תיק העצורים
תיק העצורים
תיק הפקידות
תיק הפקידות
תיק הפקידות
תיק התברואן
תכניות בנינים וגנים ציבוריים
תכניות שיכון
תכנית בנין ערים נתניה
תכנית מקצרת לבנין ערים
תלבושת לעובדי המועצה
תלונות
תמונות וחוברות פרסום מנתניה
תמיכות
תמיכות
תמיכות והקצבות
תמיכות, הקצבות
תמיכות, הקצבות
תמיכות, הקצבות
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות ואישורים
תעודות לתפישת מטלטלין
תעודות מוכתר
תעודות מוכתר לרשום קרקעות להעברות
תעודות תרצ"ו
תעופה אזרחית
תצפיות התחנה המטאורולוגית
תקציב
תקציב
תקציב
תקציב 1941 - 1942
תקציב 1944 - 1945
תקציב 1944 - 1945
תקציב 1945/1946
תקציב 1945/1946
תקציב 1946 - 1947
תקציב 1946 - 1947
תקציב 1946-1945
תקציב 1948 - 1949
תקציב בית-ספר 1948 - 1949
תקציב החינוך
תקציב המועצה 1935 - 1936
תקציב ותקציב חינוך
תקציב חינוך ועוד
תקציב חינוך ותרבות
תקציב חינוך לשנת תש"א
תקציב, דו"חות כספיים
תקציב, דו"חות כספיים ועוד
תקציב, תרצ"ו
תרבות
תרבות
תרבות
תרבות
תרבות, אגודת ספורט
תרבות, הספריה
תרבות, הרצאות, נשפים
תרבות, הרצאות, נשפים וטיולים
תרבות, הרצאות, נשפים וטיולים
תרבות, שעורי ערב
תרומות והקצבות
תשלומי הממשלה על חשבון הגפירים
תשלומי שכר לימוד
תשלומי שכר לימוד
תשלומים 1934, ועד המושבה נתניה
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים חדשיים
תשלומים, שונות