צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות

ניתן למצוא את התמונות בארכיון העיר נתניה
כתובת למשלוח דואר:
ארכיון העיר נתניה,
קריית העסקים והטכנולוגיה ע"ש ספיר, רח' הצורן 6, נתניה
פקס: 09-8851841

דואר אלקטרוני: etti.even@netanya.muni.il


כותרת
תוכן