צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות
אודות האתר

שלמי תודה והוקרה למי שסייעו בהקמת האתר (2004)

גב' מרים פיירברג איכר - ראש העירייה
מר יוסי לוי - מנכ"ל העירייה
מר רוני אכר - מנכ"ל העירייה לשעבר
מר דניאל אדם - מנהל אגף מערכות מידע

מר רמי גוברניק - דובר העירייה

גב' עירית בן חיים - גזברית העירייה

עו"ד נילי ארז - יועצת משפטית

מר אסף דניאל - עוזר המנכ"ל

גב' מירה אסף - מנהלת הארכיון ומנהלת האתר

מר אברהם פרלמן - מנהל בית יד לבנים נתניה


:האתר הוקם ע"י

החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל