צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות
הודעה
אודות האתר

שלמי תודה והוקרה

גב' מרים פיירברג אכר– ראש העירייה
מר יוסי לוי - מנכ"ל העירייה

מר רוני אכר - מנכ"ל העירייה לשעבר

מר דניאל אדם - מנהל אגף מערכות מידע

מר רמי גוברניק - דובר העירייה

גב' עירית בן חיים - גזברית העירייה

עו"ד נילי ארז - יועצת משפטית

מר אסף דניאל עוזר המנכ"ל

גב' מירה אסף מנהלת הארכיון ומנהלת האתר

מר אברהם פרלמן - מנהל בית יד לבנים נתניה