צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


ייעודו של ארכיון העיר הנחלת המורשת העירונית.

ארכיון העיר נתניה ממונה על כל נושא שמירת הרשומות בעירייה ועל שמירת כל חומר הקשור בעיר ובפיתוחה, למען שימוש עתידי, מחקר, מינהל והרחבת הידע הכללי.

הארכיון פועל כארכיון ציבורי, על פי חוק הארכיונים.

בארכיון נשמרות לצמיתות רשומות הכוללות חומרים שונים כגון: תיקים, מסמכים, תצלומים וקלטות, המאוכסנים על מדיות שונות, כ- 20,000 רשומות.

הארכיון מכיל רשומות מראשית שנות העשרים ועד היום. מהחומר אודות הכפר/מושבה נתניה, "הנוטע" וההעפלה ועד חומר עירוני עדכני: פרסומים, תיקי מסמכים של לשכת המנכ"ל וראש העירייה ופרוטוקולים של מועצת העירייה. בארכיון גם חומר חוץ עירוני כגון קלטות של ערוץ הטלוויזיה המקומי, מקומונים, וחומר פרטי שנתרם על ידי תושבים.

להלן רשימת החטיבות ותתי החטיבות בארכיון:

גופים ציבוריים
ועדות העירייה
כרזות
מועצה
מזכירות עירייה
עבודות
עירייה - בחירות
עירייה - בחירות לרשות המקומית
עירייה - גזברות וגביה
עירייה - דובר העירייה
עירייה - הנדסה
עירייה - חזות פני העיר
עירייה - חינוך ותרבות
עירייה - חינוך ותרבות
עירייה - לשכה משפטית
עירייה - לשכה משפטית
עירייה - מבקר העירייה
עירייה - מזכירות
עירייה - מזכירות
עירייה - מנכ"ל העירייה
עירייה - משק ונכסים
עירייה - שירותים חברתיים
עירייה - תיירות וקשרי חוץ
עירייה - תיירות וקשרי חוץ
קטעי עיתונות
קטעי עיתונות
קלטות וידאו
קלטות קול
ראשי העירייה, סגנים ומ"מ
שכונות
תמונות

חומרים מיוחדים בארכיון :
ארכיון בני בנימין
ארכיון התאחדות היהלומים בראשיתה
חוברות פרסום לרכישת קרקעות ותיירות משנות השלושים.
הארכיון של עובד בן-עמי.
הארכיון העיר נמצא בבנין עיריית נתניה, רח' הצורן 3 אזור התעשייה קריית ספיר,
טל' 098603438 דוא"ל miraa@netanya.muni.il .
בקור בארכיון רצוי לתאם מראש.