צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


ייעודו של ארכיון העיר הנחלת המורשת העירונית.

ארכיון העיר נתניה ממונה על כל נושא שמירת הרשומות בעירייה ועל שמירת כל חומר הקשור בעיר ובפיתוחה, למען שימוש עתידי, מחקר, מינהל והרחבת הידע הכללי.

הארכיון פועל כארכיון ציבורי, על פי חוק הארכיונים.

בארכיון נשמרות לצמיתות רשומות הכוללות חומרים שונים כגון: תיקים, מסמכים, תצלומים וקלטות, המאוכסנים על מדיות שונות, כ- 20,000 רשומות.

הארכיון מכיל רשומות מראשית שנות העשרים ועד היום. מהחומר אודות הכפר/מושבה נתניה, "הנוטע" וההעפלה ועד חומר עירוני עדכני: פרסומים, תיקי מסמכים של לשכת המנכ"ל וראש העירייה ופרוטוקולים של מועצת העירייה. בארכיון גם חומר חוץ עירוני כגון קלטות של ערוץ הטלוויזיה המקומי, מקומונים, וחומר פרטי שנתרם על ידי תושבים.

להלן מבחר מצומצם מהתיקים המצויים בארכיון:

גופים ציבוריים
ועדות העירייה
כרזות
מועצה
מזכירות עירייה
עבודות
עירייה - בחירות
עירייה - בחירות לרשות המקומית
עירייה - גזברות וגביה
עירייה - דובר העירייה
עירייה - הנדסה
עירייה - חזות פני העיר
עירייה - חינוך ותרבות
עירייה - חינוך ותרבות
עירייה - לשכה משפטית
עירייה - לשכה משפטית
עירייה - מבקר העירייה
עירייה - מזכירות
עירייה - מזכירות
עירייה - מנכ"ל העירייה
עירייה - משק ונכסים
עירייה - שירותים חברתיים
עירייה - תיירות וקשרי חוץ
עירייה - תיירות וקשרי חוץ
קטעי עיתונות
קטעי עיתונות
קלטות וידאו
קלטות קול
ראשי העירייה, סגנים ומ"מ
שכונות
תמונות

חומרים מיוחדים בארכיון :
ארכיון בני בנימין
ארכיון התאחדות היהלומים בראשיתה
חוברות פרסום לרכישת קרקעות ותיירות משנות השלושים.
הארכיון של עובד בן-עמי.

הארכיון העיר נמצא בבנין עיריית נתניה,

קרית העסקים והטכנולוגיה ע"ש ספיר, רח' הצורן 6, נתניה
פקס' 09-8851841

דוא"ל miraa@netanya.muni.il .

בקור בארכיון רצוי לתאם מראש.