צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות
נתניה - עיר מחולות צמחה

קניית אדמות נתניה הרפואה בשנים הראשונות
חברי "בני בנימין" באים לנתניה החנוך בראשיתה של נתניה

עובד בן עמי מתאר את נתניה

בטחון והעפלה בנתניה
חלוקת הקרקעות של נתניה רמת טיומקין
הנחת אבן הפינה נתניה מוכרזת כיישוב עירוני
בראשיתה של נתניה תעשיית היהלומים בנתניה
במחנה האוהלים בנתניה תיירות ונופש
סיפורו של אליהו אלרואי תושבי נתניה במלחמת העולם השניה
שומר הכפר והילדים הראשונים מלאכה בנתניה בשנות ה-40
מיקום הבאר הראשונה טיילת שקד
שנים ראשונות ומאורעות תרפ"ט תליית הסרג'נטים הבריטים
פרדסי "הנוטע" הקמת חטיבת אלכסנדרוני
חריש ראשון בנתניה האוטובוס שפתח את מלחמת העצמאות
בתיה הראשונים של נתניה אנדרטת חטיבת אלכסנדרוני
העלייה החמישית מגרמניה לנתניה הכרזת נתניה כעיר ב- 1948