רחוב שבח (שחב) אברהם, הרב 1873 - 1938


חכם וגדול בתורה. יליד תנעם שבתימן. עלה ארצה ב-1922, והיה מחשובי הרבנים יוצאי תימן בירושלים. היה בקיא בשפה הערבית וידע את הקוראן ואת הסונה. תרגם את "הזוהר" לערבית למען מלך תימן.
ב-1927 היה לשו"ב (שוחט ובודק) של המושבה העתיקה פקיעין, וכעבור חמש שנים שב לירושלים.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ז 5
מקור השם רבנים

הדפסה | תגובה
חזרה