רחוב פרומקין אריה לייב 1845 - 1916


רב, חוקר, סופר ועסקן ציוני. יליד ליטא. ביקר בארץ פעמיים ועלה ב-1911. ב-1882 חידש את היישוב בפתח תקווה, אשר נעזבה על ידי מתיישביה הראשונים בגלל מחלת מלריה קשה. כתב את "תולדות חכמי ירושלים" וההדיר את "סידור רב עמרם גאון".


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ד 3-4
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה