רחוב עלייה


הגירת היהודים לארץ ישראל. נמשכה בכל התקופות. ראשיתה בהשפעת הנבואות על התחייה הפיזית והרוחנית של המרכז בארץ ישראל. בעת החדשה היו 7 גלי עלייה עיקריים. עד קום המדינה עלו למעלה מ-500,000 יהודים. לאחר קום המדינה התקבל בכנסת "חוק השבות" הפותח את שערי הארץ לכל עולה שהוא יהודי או צאצא ליהודי.
נתניה הינה עיר קולטת עליה מראשיתה. בשנות התשעים של המאה הקודמת קלטה נתניה כ- 50 אלף איש.


נמצא בשכונת רמת ידין (דורה) (שכונה)

מיקום במפה כ-ל 5
מקור השם תולדות עם ישראל

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
העפלה
האניה "וולוס"
עליית סידקוב
עלייה וקליטה לאחר 1948
העלייה החמישית
עלייה שנות התשעים
חזרה