רחוב עולי סידקוב


קבוצה של עולים בעלי משפחות שעלו ארצה בשנת 1935/6 מהאזורים הכפריים של פולין וגליציה בעזרת "התאחדות האיכרים". כונו על-שם מארגן הקבוצה, יששכר סידקוב מרחובות.
המטרה היתה: לעודד את עלייתם לארץ של יהודים בעלי ידע והבנה בעבודה חקלאית. קבוצה מתוכם התיישבה בנתניה.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ו 5

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
עליית סיטקוב
חקלאות
עלייה וקליטה
התפתחות בכיוון יישוב עירוני כלכלי
חזרה