רחוב סמילנסקי משה (1874 - 1943)


סופר עברי, מחלוצי ההתיישבות החדשה בארץ ישראל. יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1890. משנת 1893 גר ברחובות.
כתב ספרים רבים על חיי הערבים מתוך שהוא מסווה את זהותו בכינויים ספרותיים, כגון "חרות" ו"חווג'ה מוסה", כן כתב ספרים על תולדות היישוב. מראשי "התאחדות המושבות ביהודה".
היהודי הראשון שרכש אדמות בנגב. ממייסדי "התאחדות האיכרים" ופעיליה.
ברחוב זה הוקמה שכונת האוהלים של מייסדי נתניה, ואחר כך - בתיה הראשונים של המושבה

בימיה הראשונים של נתניה היה סמילנסקי מדריך בעצות את מתיישביה הראשונים בחקלאות ועל כך זכרה לו העיר חסד ונתנה לכבודו את השם במלאת לו 60.


מיקום במפה ה 4 ז 3
מקור השם סופרים ומשוררים

אתרים ברחוב: בית שנקר - אחרון בתי הראשונים, קולנוע שרון,

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
שקד משה
אלון צבי (פייקוביץ)
נושאים קשורים
הספריה הראשונה
קולנוע שרון
הכפר נתניה
ההסתדרות בנתניה
חזרה