רחוב סטרומה


ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה בשנת 1941 ובה 769 עולים. נוסעיה לא הורשו לרדת בארץ ישראל או בטורקיה, והאונייה גורשה אל הים הפתוח. בים השחור היא טבעה על כל נוסעיה, למעט ניצול אחד.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ו 5
מקור השם תולדות עם ישראל

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
העפלה
בטחון והגנה
חזרה