רחוב לח"י (לוחמי חירות ישראל)


ארגון מחתרת יהודי בארץ ישאל בתקופת המנדט. הארגון הקטן ביותר. הוקם ב-1940 ע"י אברהם שטרן (יאיר) וחבריו שפרשו מהאצ"ל עקב התנגדותם לקו הפעולה שלו וסרובם להפסיק את המאבק המזויין בבריטים בעת מלחמת העולם השניה. הארגון לא קיבל את מרות המוסדות המרכזיים של היישוב בא"י ושל התנועה הציונית. עם הקמת מדינת ישראל התפרק הלח"י מנשקו ואנשיו הצטרפו לצה"ל.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ג, 4
מקור השם ארגוני המחתרת ועולי הגרדום

אתרים ברחוב: בית יעקב (אגודת ישראל - עצמאי) - בי"ס יסודי,

אתרים קשורים: רחוב יאיר (שטרן אברהם) 1907 - 1942

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המחתרות בנתניה
בטחון והגנה
המנדאט הבריטי בנתניה
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל לח"י
חזרה