רחוב יאיר (שטרן אברהם) 1907 - 1942


מפקד הלח"י. יליד פולין. למד בגימנסיה העברית. ראש "הצופים" בעירו. ב-1925 עלה ארצה וסיים גימנסיה בירושלים. ב-1929 הצטרף ל"הגנה". מזמן הפילוג ב-1937 היה מראשי האצ"ל, ומאז כונה בשם המחתרת "יאיר". כתב את ההימנון "חיילים אלמונים" עם העלאתו של בן-יוסף לגרדום. ב-1940 קם בראשותו ארגון לח"י, המחתרת הלוחמת שהכריזה מלחמה על בריטניה לאחר שהאצ"ל הכריז על שביתת נשק. נתפס ונרצח ע"י הבריטים לאחר מצוד ממושך.


מיקום במפה ד, 4
מקור השם ארגוני המחתרת ועולי הגרדום

אתרים ברחוב: איתמר (ממלכתי),

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המחתרות
זמיר רוני
חזרה