רחוב טרומפלדור יוסף1880 - 1920


ממגיני תל-חי. יליד רוסיה. ב-1905-1904 הצטיין במלחמת רוסיה-יפן, איבד זרוע, זכה לאות כבוד, והיה הקצין היהודי היחיד בצבא הצאר. העלה רעיונות לייסוד מושבות סוציאליסטיות בארץ ישראל. ב-1912 עלה ארצה ועבד בדגניה ובמגדל. במלחמת העולם הראשונה היה ממארגני הגדוד העברי ועמד בראש גדוד "נהגי הפרדות" בגליפולי. חזר לרוסיה ב-1917 וייסד את "החלוץ".
ב-1919 הקים בקושטא לשכת מודיעין ארצישראלית. עלה בראש קבוצת מתנדבים לתל-חי ולכפר-גלעדי. מהוגי רעיון הקמת ההסתדרות. בי"א באדר חר"פ (מרס 1920) נפל בקרב עם שבעה חברים וחברות. מילותיו האחרונות: "טוב למות בעד ארצנו" הן מנכסי מיתוס הגבורה המלווה את תולדות הציונות.


נמצא בשכונת שיכון חיילים

מיקום במפה ג 4-5
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

אתרים קשורים: רחוב תל חי

הדפסה | תגובה
חזרה