רחוב התשעים ושלוש (ה-93)


שכונת רמת אפרים ע"ש 93 הצעירות היהודיות שאספו הגרמנים במלחמת העולם השנייה כדי להעבירן לבית בושת צבאי. כולן העדיפו למות על קידוש השם ע"י בליעת רעל.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ו 6
מקור השם אחר

הדפסה | תגובה
חזרה