רחוב הפרדס


ע"ש הפרדס שהיה במקום לפני הקמת השכונה."פרדס" משמעו: מטע עצי פרי. בימינו "פרדס" משמעו בדרך כלל: מטע עצי הדר. מטעי הדרים היו הבסיס הכלכלי של נתניה בשנותיה הראשונות.


נמצא בשכונת פרדס הגדוד (השכונה)

מיקום במפה ב 4
מקור השם עולם הטבע והחקלאות

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
פרדסנות
פרדס הגדוד
חקלאות
מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט
"מי שרון"
פרדסנות
חזרה