רחוב הפורצים


לכבוד אנשי האצ"ל פורצי כלא עכו ב-4 במאי 1947. הפורצים הצליחו לחדור לכלא בפריצה נועזת ולשחרר את חבריהם הכלואים. בקרב שהתנהל לאחר הפריצה נפגעו, נהרגו או נשבו כמה מחברי המחתרת, ובהם יעקב וייס איש נתניה.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ג, ד, 4
מקור השם מורשת קרב

אתרים קשורים: רחוב אצ"ל, רחוב וייס יעקב 1924 - 1947, אתר היסטורי חורשת הסרג'נטים/חורשת האלונים

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
המחתרות בנתניה
חזרה