רחוב הס משה 1812 - 1875


הוגה דעות ציוני-סוציאליסט. יליד בון, גרמניה. מראשוני ההוגים את רעיון שיבת ציון והתקומה הלאומית היהודית במאה הי"ט ומראשוני דבריה של התנועה הסוציאליסטית באירופה. חיבר ספרים ובהם את הספר הידוע "רומא וירושלים".


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ו 5
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

אתרים ברחוב: פינת רות בן-יוסף,

הדפסה | תגובה
חזרה