רחוב הנוטע


חברה שנוסדה ע"י בכירי "בני בנימין". החברה קמה עם ייסוד המושבה נתניה למען רכישת קרקעות ונטיעת פרדסים. פעילותה סייעה רבות להקמתה ולפיתוחה של המושבה.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ה, 1, 2
מקור השם תולדות נתניה

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
הקמת חברת "הנוטע" ורכישת הקרקעות
ניהול וארגון
חקלאות
"בני בנימין"
הקמת "בני בנימין"
הכפר נתניה
חברת "הנוטע"
"מי שרון"
פרדסנות
חברת "הנוטע"
חזרה