רחוב הלפרין ירמיהו 1901 - 1962


יליד רוסיה. בנו של מיכאל, עלה ארצה ב-1913. היה מפעילי ה"הגנה" ועוזרו של ז'בוטינסקי בהגנת ירושלים. מפעילי בית"ר, רב-החובל של ספינת בית-הספר הימי הראשון "שרה א'".


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ז 2-3
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה