רחוב החלוצים


שם הרחוב שונה לרח' אלון(פייקוביץ) צבי, מחורשי התלם הראשון ממיסדי הכפר נתניה ויו"ר הראשון של ועד הכפר נתניה.
החלוצים ע"ש הסתדרות "החלוץ" (העובר לפני המחנה). הקבוצה הראשונה נוסדה בארצות-הברית על ידי בן-גוריון ובן-צבי. ב-1917 הוקמה קבוצה גם באירופה על ידי יוסף טרומפלדור. ארגון זה ריכז עד 10,000 צעירים יהודים באירופה ובארצות אחרות. צעירים אלה קיבלו בגולה הכשרה מקצועית בתחומים, כגון חקלאות ואמנויות כדי שיוכלו לעסוק בכך בארץ. פעולות "החלוץ" פסקו אחרי מלחמת העולם השנייה. במשמעות הכללית: חלוצים הם העושים ראשונה, כגון מי שמקימים יישובים חדשים, אלו שעלו ארצה ליישבה לפני קום המדינה.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ו 4 - 5
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה