רחוב ההגנה


ארגון חשאי שקם ב-1920 לשם הגנה על היישוב העברי. הוקם בוועידת "אחדות העבודה". נקרא גם "השורה" ו"הארגון". מספר חבריו הגיע ל-80,000. בשנת 1937 התפלגה ממנו קבוצה והקימה את האצ"ל. עם פרוץ המאורעות ב-1936 התגייסו רבים מחבריו ל"משטרת היישובים העבריים".
ב-1937 הוקמו במסגרתו "פלוגות השדה" (פו"ש), אחר כך "פלוגות הלילה המיוחדות" בפיקוד קולונל וינגייט, וב-1941 הוקם הפלמ"ח ("פלוגות המחץ") בכפיפות לפיקוד העליון של ה"הגנה", והוא פורק לאחר מלחמת העצמאות, ה"הגנה" ארגנה עשרות אוניות מעפילים לעלייה ארצה ופעלה נגד השלטון המנדטורי. במאי 1948 השלימה את המעבר לצה"ל.


נמצא בשכונת שיכון חיילים

מיקום במפה ג 5
מקור השם ארגוני המחתרת ועולי הגרדום

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
מחתרות
בטחון והגנה
ממושבה לעיר קייט ונופש
בטחון, הגנה והעפלה
המנדאט הבריטי בנתניה
יחסי הגומלין בין המחנות לנתניה
העפלה
העפלה
מחתרות בנתניה: "ההגנה", האצ"ל, לח"י
מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט
מכללת וינגייט
אתרים ורחובות
מכללת וינגייט
חזרה