רחוב גרינבוים יצחק 1879 - 1970


מדבריה הראשיים של יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם וממנהיגי האגף הרדיקלי בתנועה הציונית. מאז הקונגרס השביעי השתתף בכל הקונגרסים. ערך עיתונים בפולנית, באידיש ובעברית. מן הפעילים בוועידת הלסינקי ב-1906. בשנת 1912 בא בברית עם הסוציאליסטים ועזר להם להעביר ציר לדומה הרוסית. ציר בסיים הפולני מ-1918 ועד עזיבתו את פולין.
ב-1933 נבחר להנהלת הסוכנות. עלה ארצה וניהל את מחלקת העבודה והעלייה. בזמן הקמת המדינה היה חבר מינהלת העם וממונה על ענייני פנים. בממשלה הזמנית היה שר הפנים, ובתוקף תפקידו זה הכריז בדצמבר 1948 על נתניה כעל המושבה הראשונה שניתן לה מעמד של עירייה במדינת ישראל העצמאית, והשתתף בישיבה החגיגית של מועצת העיר


נמצא בשכונת נאות שקד (שכונה)

מיקום במפה ל 4-5
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
נתניה בירת השרון
חזרה