רחוב גרונר דב 1912 - 1947


איש אצ"ל, מהרוגי המלכות. נשבה פצוע בהתקפה על משטרת רמת גן המנדטורית, ונידון למוות ע"י בית דין צבאי בריטי. סירב לבקש חנינה מידי השלטון הזר ונתלה בכלא עכו.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ד, 4
מקור השם ארגוני המחתרת ועולי הגרדום

אתרים ברחוב: שורשים (ממלכתי),

הדפסה | תגובה
חזרה