רחוב גורדון אהרון - דוד 1856 - 1922


ממנהיגיה הרוחניים ומדבריה הראשיים של מפלגת "הפועל הצעיר" ושל תנועת העבודה בארץ. יליד אוקראינה. בן למשפחה אמידה שמוצאה מווילנה. גדל בכפר וקיבל חינוך יהודי-מסורתי. בשנת 1904, בהיותו בן 48, עלה ארצה ועבד בעבודות חקלאות קשות, וסירב לעבוד בפקידות. עבד כפועל חקלאי בפתח-תקווה ובראשון לציון. ב-1912 עלה לגליל, סבל מקדחת ומאבטלה. ערבים פצעוהו קשה. ב-1919 החל לכתוב מאמרים, ורובם נתפרסמו ב"הפועל הצעיר". היה ציר בקונגרס ה-11. השתתף בפראג בוועידת איחוד "הפועל הצעיר" ו"צעירי ציון", היה נושא רעיון "דת העבודה" והטיף לעבודה כערך חיובי. השפעה רבה היתה לו על הנוער. על שמו תנועת הנוער העולמית "גורדוניה". נפטר בדגניה.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ד 3-4, ה4
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

אתרים ברחוב: גן יהושע רבינוביץ,

הדפסה | תגובה
חזרה