רחוב גב"ע


ר"ת של שמותיהם הפרטיים של בעלי חברת "הנוטע" - ג-גד מכנס, ב-ברוך רם, ע-עובד בן-עמ"י. "הנוטע" - חברת נטיעות שקמה עם ייסוד נתניה וסייעה בהתפתחות המושבה. (ר' רח' הנוטע).
נוסד כשכונה ב- 1934 כשכונה ראשונה לפועלים.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ו 4-6
מקור השם נתנייתי מקורי

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
בן ציון מגידי
נושאים קשורים
התפתחות שכונות: גבע, אפרים, הפועלים, זאב והמזרחי
פיתוח, רווחה וכלכלה
ממושבה לעיר נופש וקייט
חברת "הנוטע
חזרה