רחוב בן צבי (שימשילביץ) יצחק - שדרות 1884 - 1963


נשיאה השני של מדינת ישראל. ראש הוועד הלאומי, מראשי תנועת העבודה וממארגני ההגנה העצמית והשמירה. חוקר שבטי ישראל ועדת השומרונים.
פעילותו הציבורית החלה בשנת 1905 בארגון הגנה עצמית מפני הפורעים הרוסים. עלה ארצה ב-1907, היה ממייסדי "בר-גיורא" ו"השומר". בשנת 1915 גורש על ידי הטורקים עם מנהיגים אחרים של היישוב והגיע לארצות הברית. שם היה ממייסדי תנועת "החלוץ" ותנועת ההתנדבות לגדודים העבריים במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה.
שב ארצה עם הגדודים בשנת 1918, ומאז היה פעיל בכל מוסדות היישוב, והיה יו"ר ונשיא הוועד הלאומי. בשנת 1952 נבחר לכהן כנשיא המדינה, ובתפקיד זה כיהן עד יום מותו. על שמו "יד בן צבי", מכון לחקר ארץ ישראל ועדות ישראל.


מיקום במפה ט4 מ6
מקור השם נשיאי מדינה, שרים וח"כים

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
נתניה - בירת השרון
חזרה