רחוב בילינסון משה 1889 - 1936


רופא ופובליציסטן יליד רוסיה. כתב עברית ואידיש. מ-1917 באיטליה ב-1924 עלה ארצה. מראשי תנועת הפועלים ומעורכי "דבר", שבו כתב את מרבית המאמרים הראשיים. מ-1926 כתב עברית. יושב הראש הראשון של הוועד המפקח הארצי על קופת חולים כללית. על שמו שכונת בילינסון ובית החולים בילינסון בפתח תקווה.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ד 3-4
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה