רחוב אצ"ל


ארגון מחתרת יהודי בארץ ישראל. ראשיתו בפילוג ב "הגנה" ב-1931. המשכו בפלוג השני ב-1937. מטרתו: שחרור הארץ מעול הבריטים ע"י התנגדות מתמדת ומזויינת. מפקדיו: דוד רזיאל, יעקב מרידור ומנחם בגין. ב-1948 עם קום המדינה פורק ושולב בצה"ל.


נמצא בשכונת רמת אפרים

מיקום במפה ג, ד, 4
מקור השם ארגוני המחתרת ועולי הגרדום

אתרים ברחוב: יהודה הלוי (ממלכתי - מיוחד),

אתרים קשורים: רחוב טיומקין זאב וולאדימיר 1860 - 1927

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
הלל צור- מראשוני רמת טיומקין
נושאים קשורים
מחתרות
תליית הסרג'נטים הבריטים
מלקות לקורפורל
בטחון והגנה
ממושבה לעיר נופש וקייט
בטחון, הגנה והעפלה
המנדאט הבריטי
הקמת מחנות הצבא הבריטי
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י
רמת טיומקין
חזרה