רחוב אחימאיר אבא (שאול הייסנוביץ) 1856 - 1962


ממנהיגיה הרוחניים של התנועה הרביזיוניסטית בארץ. עלה ארצה ב-1924 יליד ביילורוסיה. סופר ומשורר. אביה הרעיוני של "ברית הבריונים", גרעין מחתרת לאומית.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ז 3
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה