פרדס הגדוד (השכונה)


פרדס הגדוד - הוקמה על אדמות חוות "פרדס הגדוד". החווה הוקמה ב-1928 ע"י ותיקי הגדודים העבריים כחווה חקלאית. השטח צורף לנתניה ב-1948 ועליו הוקמה השכונה. מתיישביה הראשונים, יהלומנים מבלגיה, הגיעו למקום בראשית שנות החמישים.


מיקום במפה ב 4-5
נוסדה בתאריך 1928
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

רחובות בשכונה: אנטוורפן, אצ"י - הארגון הצבאי היהודי, בלפור ארתור ג'יימס 1848 - 1930, בן עמר חיים, ד"ר (1908 - 1992), גרנדוס גיאורג גארסיה, הויסמנס קמיל 1871 - 1968, הולנד, הפרדס, הקונגרס הציוני, התנועה הציונית (שדרה), ז'ילבר פייר, מסריק טומש גריג (1850 - 1937), סוקולוב נחום-טוביה (1859 - 1936), עליית הנוער, פריאר רחה 1892, פרנקו פבל (פאוול) , 1920 - 1943, צרפת, צ'רצ'יל וינסטון ל"ס, סר 1874 - 1965, קול משה (1911 - 1989), קנדי ג'והן פ 1917 - 1963, רבי טרפון,

אתרים קשורים: רחוב הגדוד העברי, אתר היסטורי בית הבאר, מבנה חינוך שרת (ממלכתי) תיכון + חטיבה

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
פרדס הגדוד
נתניה - בירת השרון
משקי עזר הופכים לשכונות
אתרים ורחובות
רייך ו. בני
חזרה