טוברוק (שכונה)

למאגר התמונות


השכונה הוקמה למען מלטשות היהלומים. נקראת על-שם הקרב ההרואי בטוברוק שעל גבול לוב מצרים במלחמת העולם השנייה, התקופה שבה הוקמה השכונה. המצור על טוברוק שבו עמדו הכוחות האוסטרלים, הביאו השראה למתן שמות הרחובות מסדה (מצדה) ויודפת שני מבצרים שעמדו במצור של הרומאים.


מיקום במפה ט 4
מקור השם מורשת קרב

רחובות בשכונה: אהרונסון שלמה, בן יעקב הרב 1863 - 1935, ברוד (ברוט) שמואל הלוי, הרב 1889 - 1963, היהלומן אברהמס, יודפת, עמיאל משה אביגדור הרב 1883 - 1916, פרידר אברהם-אבא, הרב 1911 - 1946, ראט משולם, הרב 1875 - 1963,

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
תליית הסרג'נטים הבריטים
נתניה בירת השרון
המחתרות בנתניה
עלייה וקליטה
המחנות הבריטים
עליית שנות ה- 50
עליית שנות ה- 90
חזרה