משטרת נתניה


תחנת משטרת ישראל בנתניה.


נמצא ברחוב רזיאל (רוסנסון) דוד 1919 - 1941


הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אתרים ורחובות
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
חזרה