תושיה (ממלכתי מיוחד)


המילה "תושייה" משמעה: חכמה, עצה, כושר המצאה. "לי עצה ותושייה" (משלי ח, יד).


נמצא ברחוב דרור (פרילנדר) שלמה 1889 - 1971 רמת הרצל, רח' שלמה דרור

מיקום במפה ג - 2
מקור השם סימלי

הדפסה | תגובה
חזרה