רחוב חיבת ציון (חובבי ציון)


לאחר פרעות ביהודי רוסיה שפשטו גם לפולין ולרומניה, קמה ב-1882 התנועה שמטרתה היתה לסייע לתחייה הלאומית ולהביא לידי שיבה לארץ-ישראל.
ב-1884 בוועידת קטוביץ התארגנו האגודות היחידות תחת הנהגתו של ליאו פינסקר. באותו זמן נתארגנה התנועה גם ברומניה ובמערב אירופה, עודדה עלייה לארץ-ישראל וסייעה ברכישת קרקעות. ב-1897 התמזגה התנועה עם תנועת "ביל"ו". תרמו רבות לתחיית השפה העברית.


נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)

מיקום במפה ו-3
מקור השם אישים ומושגים בתנועה הציונית

הדפסה | תגובה
חזרה