בית ספר ביאליק - "קן הציפורים"

למאגר התמונות


בית ספר "ביאליק" הוא הביה"ס הראשון שהוקם בנתניה בשנת 1930, בית הספר כלל שלוש כיתות וגן ילדים ושימש בתחילה את כל ילדי היישוב.
ככזה הוא תיפקד כבית ספר קהילתי בניהולו של עובד אמיתי, והושם בו דגש על שמירת ערכי התרבות היהודית - ישראלית, תוך שיתוף הקהילה כולה, כך, לדוגמא טקסים שנערכו לקראת החגים היוו אירוע שבו השתתפו לא רק התלמידים והוריהם, אלא גם כל תושבי המקום.
הבניין נבנה ב- 1935, לאחר שבית הספר נדד בדירות שונות.
המבנה הגבוה בראש הגבעה שכונה עקב צורתו בפי ילדי הישוב "קן הצפורים" שלט מגבוה על הישוב, הבניין עצמו נבנה עם קומה עליונה אשר שימשה כמקום לתקשורת.הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
בית הספר הראשון - ביאליק
בעקבות המתיישבים הראשונים - מסלול רגלי
העפלה
חזרה