בית בורסת היהלומים


בסוף שנות ה- 40, עת נתניה שימשה כמרכז לתעשיה ומלטשות היהלומים בארץ. ובעיר היו כעשרים מלטשות ואלפי עובדים במלטשות החליט עובד בן עמי ראש העיר הראשון של נתניה ומזכירה הראשון של התאחדות בעלי מלטשות היהלומים, להקים בורסת יהלומים לעיר היהלומנים.
זאת לאחר שקודם לכן שיכנע יהלומנים מבלגיה לעלות ארצה ולהקים בעיר שכונה משלהם. השכונה הוקמה על אדמות פרדס הגדוד, שבעליה טרם התאוששו מהמשבר ביצוא התפוזים. אכן קבוצה הגיעה לארץ והוקמה שכונת פרדס הגדוד, בתי הבלגים.

לשם הקמת הבורסה הוקצה מגרש ברחוב סוקולוב פינת ויצמן על אדמות פרדס הגדוד והוקם המבנה. לחנוכתו הוזמנו יהלומנים מבלגיה ואנגליה.
באותה עת חל פילוג בהנהלת תעשיית היהלומים והתעשיינים הגדולים החליטו להישאר בתל אביב העיר המרכזית וכך למעשה הבורסה בנתניה לא פעלה מעולם. מאוחר יותר הוסב הבניין לבית אבות.
צמוד לבית הבאר


נמצא ברחוב סוקולוב נחום-טוביה (1859 - 1936)


אתרים קשורים: אתר היסטורי בית הבאר

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
עובד בן עמי - ראש העיר
תעשיית היהלומים
בעקבות המתיישבים הראשונים - מסלול רכוב
אתרים ורחובות
בית גולדמינץ
בתי הבלגים
רחוב רייך ו. בני
חזרה