חורשת הסרג'נטים

למאגר התמונות


בחורשה זו נתלו סרג'נטים בריטים על ידי האצ"ל בשנת 1947, וזאת כנקמה על תלייתם של לוחמי אצ"ל על ידי הבריטים בעקבות פריצת כלא עכו. שמורת היער היחידה בנתניה, שהוכרזה ע"י הבריטים בעקבות זה ניטעו האלונים ולאחר מכן האקליפטוסים.
במקום עץ שיזף שנקרא עץ המשאלות המיוחסים לו סגולות מיוחדות. ניתן למצוא עליו ציונים רבים המדברים על מבקשי המשאלות. מספר פעמים ניסו לגדוע את העץ אך הוא התעורר מחדש.


נמצא ברחוב האוניברסיטה קרית רבין, שמורת האלונים


הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
תליית הסרג'נטים
בטחון, הגנה והעפלה
מחתרות בנתניה: "הגנה", אצ"ל, לח"י
המנדאט הבריטי בנתניה
בעקבות המתיישבים הראשונים - מסלול רכוב
עובד בן עמי - ראש העיר הראשון
מעצרו של בן עמי בלטרון
אתרים ורחובות
עץ המשאלות
קריית רבין יצחק
חזרה