גן יפה בן עמ"י


על-שם יפה בן עמ"י לבית לרנר (1967-1909). ילידת אודסה. עלתה לארץ ב-1919. בשנת 1928 נישאה לעובד בן עמ"י.
היתה פעילה בהגשת עזרה לעולים ובארגוני התנדבות שונים, בעיקר בארגונים שעסקו באירוח של חיילים, הן של בעלות הברית והן של צה"ל, כגון הוועד למען החייל.
השם ניתן לגן ב- 16.11.1967, בגבעה שסביב לאהל שם, הוא היכל התרבות היום.


נמצא ברחוב רזיאל (רוסנסון) דוד 1919 - 1941 ה- 5

מיקום במפה ה- 5

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
יפה בן עמי
נושאים קשורים
עובד בן עמ"י - ראש העיר הראשון
אתרים ורחובות
קריית עובד בן עמ"י 1905 - 1988 (שכונה)
חזרה