גן הגיבורים


גן ציבורי שניטע לאחר מלחמת העצמאות, לכבודם ולזכרם של הנופלים במלחמה. הכספים להקמת הגן מעודפי קופת ועדת הביטחון, ועדה שפעלה מימי ראשית המושבה ועד הכרזת נתניה לעיר ב-1948. ההנצחה היתה בסגנון ימי החלוצים, נטיעת גן, עץ לזכרו של כל חלל בן או תושב נתניה. ליד כל עץ הוצב שלט עם שם החלל.
ב-1958 לאחר מבצע סיני שודרג הגן וניטעו עצים נוספים לזכרם של חללי צה"ל עד סוף מבצע זה.
עד 1960 היה זה מקום הזיכרון המרכזי של העיר, בשנה זו הוקמה אנדרטת הזיכרון המרכזית בככר העצמאות.


נמצא בשכונת שיכון חיילים ג 4-5

מיקום במפה ג 4-5

הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
האנדרטה לבני נתניה שנפלו במלחמת העצמאות
בית יד לבנים
חזרה