בית-הכנסת "שונה הלכות"

למאגר התמונות


עוד בהיות נתניה מושבה חקלאית בשרון הבלתי מיושב ובטרם הפכה לעיר מהמרכזיות במדינת ישראל, כבר אז נודעה המושבה הצעירה כמקום יישוב אשר לו זיקה עמוקה לערכי הרוח של עם ישראל.
בד בבד עם הקמת ראשוני הבתים הוקם צריף עבור בית הכנסת, הצריף עמד בסמוך למקום הקמת בית הכנסת שונה הלכות.
עוד בשנת 1934 החליטו פרנסיה של נתניה בראשותו של מר ישראל דב פטקין ז"ל, להקים בה בית כנסת מרכזי מפואר שישמש את הקהילה לצרכיה הרוחניים. בית הכנסת נחנך בחג הפסח תרצ"ה 1935.
בית הכנסת "שונה הלכות" שימש את כל עדות ישראל בתחילת דרכו. בבית הכנסת התפללו יחד תימנים, בני הארץ ועולים חדשים ממוצא אירופאי. עם השנים גדלה האוכלוסיה ומבקריה, ולכן החליטה ההנהלה של אותו זמן להגדיל ולהרחיב את בית הכנסת וזה נעשה בין השנים תש"כ - תשכ"ב (1959 - 1961).
בית הכנסת הורחב לכוון מזרח, לפי כך כיפת בית הכנסת דהיום לא נמצאה כמקובל באמצע האולם, כמו כן נבנו מתחת לבית לבית הכנסת חדרים להכנסת אורחים.
חיי הדת במושבה הצעירה הופקדו בידיו של הרב ורנר שכיהן כמורה דרך רוחני בקהילה ודאג לסיפוק כל צורכי הדת.
בשנת 2001 נתרמו ע"י המתפללים של בית הכנסת שלוש נברשות מיוחדות ביופין ובגודלן.
בין השנים תשנ"ט - תש"ס נבנה בית מדרש, נבנו שירותים חדישים, הוחלף הרהוט בחלקו הגדול וכן הוחלפה התאורה הישנה בחדשה.
בית הכנסת מהווה גם מקום משיכה לתיירים המבקרים בנתניה, ובאים לראות את יופי המקום.


נמצא ברחוב ורנר אברהם - יוסף, הרב, בן שמחה בונם - מעלות.


הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אנשים
ישראל דב פטקין
נושאים קשורים
בעקבות המתיישבים הראשונים - מסלול רגלי
בית הכנסת "שונה הלכות"
הרב ורנר
הכפר נתניה
דת ומסורת - עד 1948
חזרה