מינה דומניץ ז"ל
בת רחל ויעקב-מאיר
נולדה ברוסיה
  • בתרנ"ז , 1897

  • שרתה בהגנה

  • נפלה בעת מילוי תפקידה
  • בט' באדר תרצ"ט , 28/2/1939

  • מקום קבורה: רחובות