פלוגת מכבי
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
הספורט בנתניה בראשיתה
עלייה וקליטה בנתניה - עד 1948
אתרים ורחובות
רחוב פלוגת מכבי
כיכר זוהר ע"ש זוהר שוחט 1958 - 2001
חזרה